Kiinteistön sähköverkko /PR Harjoitustehtäviä 2 Jännitteenalenema

Kiinteistön sähköverkko /PR
Harjoitustehtäviä 2 Jännitteenalenema
jännite on 400/230 V
1. Kaapeli: MMJ 3x1,5 S, pituus 10 m. Virta on 10 A.
Kuinka suuri jännitteenalenema kaapelissa syntyy? Voltteina ja prosentteina!
2. Kaapeli: MMJ 3x2,5 S, pituus 10 m. Virta on 10 A.
Kuinka suuri jännitteenalenema kaapelissa syntyy? Voltteina ja prosentteina!
3. Kaapeli: MMJ 3x1,5 S. Virta on 6 A.
Kuinka pitkä kaapeli voi enintään olla, jotta jännitteenalenema ei ole yli 2 %?
4. 1-vaiheisen lämmittimen teho on 3,5 kW. Syöttävä kaapeli on 2,5 mm2, pituus 15 m.
Mikä on kaapelissa syntyvä jännitteenalenema %:na?
5. 3-vaiheisen lämmittimen teho on 10 kW. Syöttävä kaapeli on 2,5 mm2, pituus 15 m.
Mikä on kaapelissa syntyvä jännitteenalenema %:na?
6. Mikä on jännitteenalenema jokaisen ryhmäjohdon loppupäässä %:na?
Vertailupisteenä on pääkeskus, jossa jännite on 230 V.
Oletetaan jokaisen johdon virraksi 90 % johtoa suojaavan ylivirtasuojan nimellisarvosta.
Ryhmäkeskus
RK
Pääkeskus
PK
3 × 50 A
pääjohto
85 m
JSK C 16 A
VVSK
15 m
2,5 mm2
pistorasiaryhmä 1
VVSK
12 m
1,5 mm2
pistorasiaryhmä 2
3 × XXX
AMCMK 4×16 + 10 Cu
JSK C 10 A
8m
4 mm2
gG 20 A
Kuparin ominaisresistanssi ρ = 0,0185 Ω mm2/m
Alumiinin ominaisresistanssi ρ = 0,0294 Ω mm2/m
voimapistorasia