Koulutuksen ohjelma.

Kansallinen allergiaohjelma 2008 - 2018
Perusterveydenhuollon astmakoulutus
Imatra
Aika: 17.3.2016 klo 12:00 - 15:45
Paikka: Imatran kaupungintalo, valtuustosali, Virastokatu 2, Imatra
Kohderyhmä: Imatran perusterveydenhuollon lääkärit, hoitajat (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat,
perushoitajat), apteekkien henkilökunta, kaikki asiasta kiinnostuneet Imatran terveydenhuollon
ammattilaiset
Ilmoittautumiset: www.lyyti.in/Perusterveydenhuollon_astmakoulutus_Imatra_5825
OHJELMA:
12:00
Tervetuloa
Allergiaohjelman tavoitteet astmassa ja perusterveydenhuollon astmakoulutuksen
tavoitteet
Erja Tommila, projektivastaava, esh, Filha ry
12:40
Käypä hoito – suositus: Astmapotilaan seuranta ja kontrollit perusterveydenhuollossa
Prof. Erkka Valovirta, Filha ry
13:15
Keskustelua: Kuinka astman hoitoketju toimii Etelä-Karjalassa?
13:45
Yhteistyöyrityksen puheenvuoro
14:00
Näyttelyn kautta kahville
14:20
Kuinka tunnistan astman pikku lapsella, aikuisella, vanhuksella, tupakoitsijalla,
ylipainoisella, urheilijalla, COPD-potilaalla?
Erkka Valovirta
15:00
Kuinka ohjaan ja motivoin
Erja Tommila
15:30
Keskustelua päivän teemasta
Lämpimästi tervetuloa!
Koulutuksen järjestää Filha.