Lue lisää tästä. - Turun Ilmasilta

TURUN ILMASILTA
ESITELMÄTILAISUUS
Aika:
Paikka:
Torstai 25.2.2016
klo 18:00
Heikkilän kasarmin auditorio - Jarkka-sali
Rykmentintie 15 , 20811 Turku
PEKKA VISURI valt.tri eversti
SUOMI SODASTA RAUHAAN SYKSYLLÄ 1944 ja
ILMAPUOLUSTUSKYSYMYS KYLMÄN SODAN ALKUVAIHEISSA
Suomen irtautuminen sodasta oli vaikea prosessi, joka lopulta onnistui syyskuussa 1944. Suomen marsalkka
Mannerheimin ja pääministeriksi nousseen J.K. Paasikiven johdolla aloitettiin välirauhansopimuksen vaatimat toimet,
ennen kaikkea saksalaisten karkottaminen Lapista, sotakorvaustoimitukset ja puolustusvoimien kotiuttaminen.
Sisäpoliittinen tilanne vakiintui verraten pian, ja jälleenrakennus pääsi käyntiin. Pariisin rauhansopimus 1947 noudatteli
välirauhansopimuksen määräyksiä, joihin lisättiin myös merkittäviä rajoituksia puolustusvoimien kokoonpanolle ja
varustukselle. Muun muassa pommikoneet kiellettiin ja lentokoneiden kokonaisvahvuuden ylärajaksi määrättiin 60.
Ilmavoimien toiminta oli pahasti lamaannuksissa sodanjälkeisenä aikana, mutta myöskään strateginen tilanne ei
asettanut niille heti suuria vaatimuksia. Tilanne muuttui radikaalista 1960-luvun alussa, kun Suomen tuli tehostaa
erityisesti ilmatilan valvontaa ja alueloukkausten torjuntaa. Silloin Yhdysvaltojen pommikoneiden mahdolliset reitit
kulkivat Suomen yli, ja Neuvostoliitto vaati myös itään suuntautuneiden tiedustelulentojen estämistä Suomen alueella.
Tehostamistoimiin ryhdyttiin, vaikka siihen sisältyi monia ristiriitoja, jotka pysyivät pitkään piilossa julkisuudelta.
Rahapula haittasi tehokkaan hävittäjätorjunnan rakentamista, mutta Neuvostoliitosta hankitulla MiG-kalustolla ja
lännestä ostetuilla kauaskantoisilla tutkilla saatiin sentään aluevalvonta kuntoon. Yhdysvaltojen vastustus esti
ilmatorjuntaohjusten hankinnan vielä 1960-luvulla, ja vasta 1970-luvulla Suomen ilmapuolustuksen tehostamisessa
päästiin merkittävästi eteenpäin.
Sotilaskodin kahvit myynnissä väliajalla - Arpajaiset toimintavoimaksemme
TURUN ILMASILTA
Pentti Kosonen, pj.
Kai Silván, siht.
puh.
050 – 559 0168
[email protected]
mob. 050 – 523 2269
[email protected]
www.turunilmasilta.fi
Merivoimien esikunnan ilmoitus: Koska tilaisuus järjestetään sotilasalueella, siihen voivat osallistua vain Suomen kansalaise t.