LIITTYMÄSOPIMUS HANKEMYYNTI Petäjävesi, Kivijärvi ja Luhanka

LIITTYMÄSOPIMUS
HANKEMYYNTI
Petäjävesi, Kivijärvi ja Luhanka
sivu 1/1
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy
Y-tunnus 2556709-7
[email protected]
puhelin 0400 212 211
Myyntiedustaja (KSVV Oy täyttää)
Liittymäsopimuksen numero
Ver 20160114
Tässä sopimuksessa sovitaan tietoliikenneyhteyden toimittamisesta seuraavilla ehdoilla:
Toimittaja
Asiakas
Nimi
Asiakaspalvelun osoite
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (KSVV Oy)
PL 1004, 40101 Jyväskylä
Y-tunnus
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
2556709-7
0400 212 211
Nimi
Henkilö/Y-tunnus
Liittymän
toimitusosoite ja
liittymän tyyppi
[email protected]
Laskutusosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Liittymän toimitusosoite
Toimitusosoite sama, kuin laskutusosoite
Liittymätyyppi
Vakituinen asunto
Yrityskäyttö
Vapaa-ajan asunto*
Taloyhtiö
Liittymismaksut
ALV %
Liittymismaksu
1 100,00 €
0
81,40 €
24
Asennus
1 181,40 €
Yhteensä
Kappalehinta
Liittymä tarvitsee päätelaitteen toimiakseen
ALV %
Peruspäätelaite
169,00 €
24
WLAN-päätelaite
269,00 €
24
Säänkestävä päätelaite
395,00 €
24
Taloyhtiöön tuleva kytkin/keskitin ja päätelaiteet (myöhemmin toimitettavan tarjouksen mukaan)
Palvelumaksut
Yhteensä
36,60 €
48,80 €
60,50 €
58,70 €
Kuukausittain maksettavat maksut
Verkkomaksu **
Verkko- ja Internetpalvelumaksu 50M/10M
Verkko- ja Internetpalvelumaksu 100M/50M + TV paketti
Verkko- ja Internetpalvelumaksu 150M/100M
Kertamaksu
Muut palvelumaksut
ALV %
24
24
24
24
ALV %
0,00 €
Palvelun avaus liittymän valmistumisen yhteydessä
50,80 €
Palvelun avaus myöhemmin
24
Katso muut palvelumaksut hinnastosta (mm. taloyhtiön palveluhinnat)
Lisätietoja
Liittymismaksu, päätelaite ja asennus laskutetaan asiakkaalta yhdessä erässä liittymän käyttöönoton jälkeen.
Toimittaja allekirjoittaa liittymäsopimuksen, kun liittymän toteuttaminen varmistuu. Toimittaja voi myös tehdä uuden tarjouksen Asiakkaalle liittymän
toteutuksesta hintoineen, jonka Asiakas voi hylätä tai hyväksyä. Mikäli Toimittaja ei ole allekirjoittanut ja vahvistanut sopimusta 2016 loppuun
mennessä tämä sopimus ei enää sido Asiakasta. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy varaa itselleen oikeuden olla toteuttamatta liittymää.
* Vapaa-ajan asuntojen liittymismaksu hinnoitellaan KSVV Oy:n normaalihinnoilla.
** Liittymästä maksettava hinnaston mukainen verkkomaksu (36,60 €/kk) sisältää 10M internetpalvelun 0 €/kk enintään 12kk ajaksi liittymän
avauksesta. Tämä tarjous koskee vain kotitalouksia. Tästä tehdään erillinen internetpalvelusopimus (muut nopeusluokat hinnaston mukaan).
Kuukausittaiset verkko- ja internetpalvelumaksut sekä muut palvelumaksut laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan (hinnasto
löytyy yhtiön kotisivuilta www.ksvv.fi). Liittymä otetaan käyttöön heti verkon valmistuttua. Jos asiakas ei halua liittymää heti käyttöön, veloitetaan
myöhemmästä kytkennästä hinnaston mukainen palvelun avausmaksu.
Sopimusehdot
Toimittaja toimittaa Asiakkaalle liittymän toimittajan liittymäsopimusten yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Voimassa olevat sopimusehdot ovat
tämän sopimuksen liitteenä tai löytyvät yhtiön kotisivuilta www.ksvv.fi. Allekirjoittajat sitoutuvat noudattamaan toimittajan yleisiä sopimusehtoja sekä
tässä sopimuksessa erikseen sovittuja ehtoja. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Sopimus
astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Allekirjoituksellaan Asiakas vahvistaa tutustuneensa
sopimusehtoihin ja hyväksyvänsä ne. Allekirjoituksellaan Asiakas vakuuttaa olevansa oikeutettu tekemään liittymäsopimuksen ja vastaa siten
omasta nimenkirjoitusoikeudestaan. Valokuituliittymä on siirto- ja palautuskelpoinen, siitä ei makseta arvonlisäveroa ja siinä ei ole
kotitalousvähennyskelpoista osuutta. Kun liittymäsopimus irtisanotaan, alkuperäinen palautuskelpoinen liittymämaksu maksetaan takaisin
kymmenen (10) vuoden kuluessa ilman korkoja ja indeksikorotuksia, sen suuruisena, kuin se on aikanaan maksettu edellyttäen, että Toimittaja voi
jakaa yhtiön varoja siten, kuin kulloinkin voimassaolevassa osakeyhtiölaissa säädetään. Palautettavasta liittymämaksusta vähennetään liittymän
purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Asiakkaan vastuulla on järjestää läpivientireikä kiinteistöön valokuidun toimittamista varten, tämä ei sisälly
toimitukseen. Toimitus ei sisällä kiinteistön sisäverkkoratkaisua.
Lisäehdot taloyhtiön liittymässä
Taloyhtiö luovuttaa kiinteistön sisäverkossa yhteydet asuntoihin palvelun toteuttamista varten ja luovuttaa tarvittavan sähköenergian Toimittajan
aktiivilaitteille talojakamossa. Taloyhtiö vastaa kiinteistön sisäverkon asennuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Sisäverkon kunto vaikuttaa
huoneistoihin tarjottavien yhteyksien laatuun.
Allekirjoitukset
Päiväys
Päiväys
Asiakas
Toimittaja
Tämä sopimuslomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna myyntiedustajalle tai Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n myynnin osoitteeseen PL 1004, 40101
Jyväskylä tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen [email protected]