11025 KSSY Kevät 2016_esite_V02 - Keski

KEVÄT 2016
Keski-Suomen
Syöpäyhdistys ry
Kuntoutus- ja virkistystoiminta | Terveyden edistämistoiminta | Syöpää sairastavien ja omaisten neuvontaja tukitoiminta | Tukihenkilötoiminta | Vertaistukiryhmät
Paikallisosastot | Rintaproteesit | Järjestötoiminta ja
jäsenyys
www.kessy.fi
Facebook “f ” Logo
CMYK / .eps
Facebook “f ” Logo
Sisällysluettelo
1.Alkusanat ...................................................................................................3
2. Henkilökohtainen neuvonta ...........................................................4
2.1 Maakunnallinen vastaanottotoiminta .........................................5
3.
Syöpää sairastavien ja omaisten neuvonta- ja tukitoiminta .......6
4.
Terveyden edistäminen .....................................................................6
4.1 Periytyvyysneuvonta.............................................................................6
4.2 Luomien tarkastus ...............................................................................6
4.3 Tupakoimattomuuteen kannustaminen ...................................7
5.
Neuvontahoitaja sädesairaalassa,
keskussairaalassa ja Kyllössä..............................................................8
6.Tukihenkilötoiminta .............................................................................8
6.1
Vertaistukea vastasairastuneelle ...................................................8
6.2 Kotihoitoon tukea ................................................................................9
7.
Rintaproteesien välitys .......................................................................9
8.
Myynnissä olevat tuotteet ...............................................................9
9.
Luennot ja koulutus ............................................................................9
9.1Yleisöluennot ..........................................................................................9
9.2 Tietoa syövästä -infot .........................................................................10
10. Sopeutumisvalmennuskurssit .........................................................10
10.1 Laitoskuntoutus .....................................................................................10
10.1.1 Myönnetyt laitoskuntoutukset ......................................................10
11.Sopukka-ryhmä .....................................................................................11
11.1 Tukea perheille, joissa on syöpää sairastava lapsi ...............11
12.
Kroonista syöpää sairastavien ryhmä ........................................11
13.
Keskusteluryhmä syöpään sairastuneille
ja heidän läheisilleen ...........................................................................12
14. Keskusteluryhmä syöpäpotilaille,
joilla sairastumisesta yli 3 vuotta ..................................................12
15.
Vertaisryhmä miehille ja naisille ...................................................12
16.
Avoin keskusteluryhmä rintasyöpään sairastuneille
yhteistyössä Rintasyöpäyhdistyksen kanssa ............................13
17.
Melanoomaan sairastuneiden keskusteluryhmä .................13
18.
Miesten ryhmät (tammi–toukokuu) ..........................................14
19.Potilasjärjestöt ........................................................................................15
19.1 Paikalliset potilasjärjestöt ..................................................................15
19.2 Valtakunnalliset potilasjärjestöt .....................................................15
20.Naistoimikunta .......................................................................................16
21.
K-S Syöpäyhdistyksen paikallisosastot .......................................16
22.Järjestötoiminta ......................................................................................20
22.1 Jäsenedut 2016 ......................................................................................21
23.
Yhdistyksen sijainti ...............................................................................23
1. Alkusanat
Tule mukaan juhlavuoden 2016 toimintaan
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry on maakunnallinen kansanterveysjärjestö joka juhlii kuluvana vuonna 60-vuotista taivaltaan.
Toimintansa aikana yhdistys on auttanut monin tavoin keskisuomalaisia syöpäpotilaita ja heidän omaisiaan. Liittymällä jäseneksi varmistat tämän työn jatkumisen myös tulevaisuudessa.
Juhlavuoden sanomana yhdistyksellä ja Syöpäjärjestöillä
on vapaaehtoistyön merkityksen korostaminen. Ammattihenkilöstön lisäksi yhdistyksen voimavaroihin kuuluvatkin
vapaaehtoiset ympäri maakuntaa, mukaan lukien yhdistyksen paikallisosastot. Paikallisosastot toimivat yhdistyksen
paikallisina ”kasvoina” ja ovat usein ihmisille se ensimmäinen ja läheisin kontakti yhdistyksen toimintaan. Jäseniä
yhdistyksessä on koko maakunnan alueella noin 5400.
Yhteistyöverkostonsa tuella yhdistyksen tavoitteena on syöpäsairauksien ennaltaehkäisy, niiden varhainen toteaminen,
sairastuneiden ja heidän omaistensa tukeminen sekä tieteellisen tutkimustyön edistäminen. Asiantuntevan henkilöstömme
kautta keskisuomalaiset saavat tietoa ja tukea sairauden eri
vaiheissa, mahdollisuuden vertaistukeen ohjatuissa ryhmissä
sekä arvokasta tietoa syövästä sairautena. Henkilökuntamme
kautta saat tietoa myös muiden syöpäjärjestöjen palveluista.
Yhdistyksen toiminnassa ja palveluissa pyritään pääsääntöisesti maksuttomuuteen. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla,
lahjoituksilla, yhdistykselle osoitetuilla testamenteilla, keräyksillä ja kohdennetulla RAY:n avustuksella. Ilman tukeanne
toimintamme ei olisi mahdollista ja jokainen toimintaamme
tukeva onkin meille arvokas.
Tule mukaan toimintaan ja juhlistamaan juhlavuotta kanssamme!
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
3
2. Henkilökohtainen neuvonta
Henkilökohtaisen neuvonnan tavoitteena on antaa tietoa ja
ohjausta syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä
muille asiasta kiinnostuneille. Hoitajan kanssa voi keskustella joko puhelimessa tai varaamalla ajan Syöpäyhdistykseltä.
Askarruttavia kysymyksiä voi myös lähettää sähköpostitse.
Neuvonta ja ohjaus ovat maksuttomia. Keskustelu hoitajien
kanssa on luottamuksellista.
Neuvontahoitajat Riitta-Liisa Sallinen p. 050 3467 170,
[email protected] tai Päivi Kaasalainen p. 050
3467 170, [email protected]
Valtakunnallinen Syöpä-yhteys p. 0800 19414 päivystys
maanantaisin ja torstaisin klo 10–18 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin klo 10–15. Lisäksi myös Online chat-palvelu: neuvontahoitaja.fi ja sähköpostineuvonta: [email protected]
Suomen Syöpäyhdistyksen maksuton neuvontapuhelin auttaa toimeentulo- ja etuuskysymyksissä. Neuvontapuhelin palvelee keskiviikkoisin kello 15–17 numerossa 0800 411 303.
Syöpäkipulinja palvelee potilaita, heidän läheisiään ja terveydenhuoltohenkilöstöä valtakunnallisesti. Syöpäkivun hoidon kokeneet asiantuntijat vastaavat numerossa 050 3696 707 ma–ke-pe klo 13.00 – 14.30.
Tarvittaessa he voivat ottaa yhteyden potilasta hoitavaan tahoon ja
yhteistyössä hakea ratkaisua kipuongelmaan. Syöpäkipulinja toimii
osana Syöpäjärjestöjen valtakunnallista neuvontapalvelua.
Suomen Syöpäpotilailla on erilaisia potilasverkostoja ja virkistyslomia
lisätietoja näistä http://www.syopapotilaat.fi/ tai p. 044 053 3211.
4
2.1 Maakunnallinen vastaanottotoiminta
Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajan maksuton vastaanotto
terveyskeskusten tiloissa keväällä seuraavasti:
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
Keuruu
-
1.2.
7.3.
4.4.
luomipv
2.5.
Viitasaari
-
3.2.
2.3.
6.4.
18.5.
Jämsä
28.1.
luomipv
-
17.3.
-
19.5.
Äänekoski
-
8.2.
7.3.
11.4.
luomipv
2.5.
Joutsa
-
17.2.
luomipv
9.3.
13.4.
11.5.
Saarijärvi
-
11.2.
10.3.
14.4.
19.5.
Vastaanottotoiminta pitää sisällään:
• keskustelutuki syöpää sairastaville ja hänen läheisilleen
• rintaproteesien vaihto ja sovitus
• tietoa syöpätaudeista, syövän hoitomuodoista ja kuntoutuksesta
• luomitarkastukset, ensisijaisesti henkilöt, joilla todettu
poikkeavia ihomuutoksia
• periytyvyysneuvonta
Tiedustelut ja ajanvaraus Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry:n
toimistolta arkisin p. 014 3330 220 klo 9-15.
Maakunnallista vastaanottotoimintaa ei ole
kesä–elokuussa.
5
3. Syöpää sairastavien ja omaisten
neuvonta- ja tukitoiminta
Syöpää sairastavien ja heidän omaistensa neuvonta- ja tukitoiminnan kautta tuetaan syöpään sairastunutta ja hänen läheisiään selviytymään kotioloissa sairaudesta ja toimintakyvyn
rajoituksista huolimatta. Toimintaan liittyvä kotihoito toteutuu
aina kunkin kunnan kotihoidon vastuulla ja ohjauksessa.
Sairauden aiheuttaman kriisin työstämiseen on mahdollista
saada keskusteluapua hoitajilta yhdistyksen toimistossa,
puhelimitse tai kotikäynnillä.
Yhteydenotot yhdistyksen neuvontahoitajalle
p. 050 3467 170 tai [email protected]
4. Terveyden edistäminen
Terveyden edistämisen tavoitteena on syövän ennaltaehkäisy
ja varhainen toteaminen.
4.1. Periytyvyysneuvonta
Periytyvyysneuvonnan tavoitteena on antaa asiakkaalle
tietoa ja tukea syövän perinnöllisestä alttiudesta. Tarvittaessa
asiakas ohjataan eteenpäin lisätutkimuksiin.
Lisätietoja ja ajanvaraus periytyvyysneuvontaan p. 050 5914 180
[email protected] tai p. 050 3467 170 [email protected]
4.2. Luomien tarkastus
Luomia tai muita huolestuttavia ihomuutoksia voi tarkastuttaa yhdistyksen neuvontahoitajalla. Tarkastus on jäsenille
maksuton, ei jäsenille 23 €.
Ajanvaraus p. 3330 220. Aikoja rajoitetusti.
6
Paikallisosastot järjestävät yhteistyössä yhdistyksen kanssa
luomihuolipäiviä maakunnissa. Luomihuolipäivistä tiedotetaan paikallisesti.
Luomihuolipäivät
• Jyväskylä (kaikille maksuton) yhdistyksen toimistolla
maanantaina 18.4. klo 9.00–15.00 ja tiistaina 19.4. klo
10.00–17.00. Ajanvaraus 4.4. klo 9.00 alkaen p.014 3330
220.
• Karstula (maksuton) 21.1. klo 9-15, ajanvaraus Karstulan terveyskeskuksesta.
• Pihtipudas (maksuton), 14.1., ajanvaraus p. 014 3330
220.
4.3. Tupakoimattomuuteen kannustaminen
Yhdistys pyrkii tarjoamaan yksilöohjausta ja ryhmämuotoista
tukea tupakoinnin lopettamista suunnitteleville henkilöille.
Yksilöohjausta ja irti tupakasta – kursseja voi tiedustella yhdistyksen
neuvontahoitajalta p. 050 5914 180.
Tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen:
www.stumppi.fi
Sisältää myös terveydenhuollon ammattilaisen ohjaaman chat-keskustelupalvelun.
www.kaypahoito.fi
Sisältää tietoa tupakkariippuvuudesta ja tupakasta vieroituksesta.
Tupakoinnin lopettamista suunnitteleville nuorille:
www.fressis.fi
www.serialkiller.fi
www.pokalehuulessa.fi
Opettajille ja ammattilaisille:
www.tyokalupakki.net
7
5. Neuvontahoitaja Sädesairaalassa,
Keskussairaalassa ja Kyllössä
Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja on tavattavissa keskustelua ja neuvontaa varten useamman kerran kuussa ja aina
tarvittaessa:
• Sädesairaalan osastoilla 31 ja 32 kuukauden kolmas
torstai
• Kyllön osastolla 5 tarvittaessa
6.Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilöt ovat yhdistyksen kouluttamia
vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka haluavat tukea
ja auttaa syöpään sairastunutta sekä hänen
läheisiään sairauden aiheuttamassa elämänmuutoksessa. Tukihenkilöt kokoontuvat säännöllisesti
ohjaajansa kanssa. Yhdistys järjestää heille lisäkoulutusta
ja tarvittaessa työnohjausta. Tukihenkilöt eivät ota kantaa
hoitoon tai lääketieteeseen liittyviin kysymyksiin ja heitä
sitoo vaitiolovelvollisuus.
Lisätietoja yhdistyksen neuvontahoitajilta
Riitta-Liisa Sallinen p. 050 3467 170 tai [email protected]
Päivi Kaasalainen p. 050 5914 180 tai [email protected]
6.1 Vertaistukea vastasairastuneelle
Vertaistukihenkilö on itse syövän sairastanut ja haluaa tukea
vastasairastunutta. Vertaistukitoiminnasta voi tiedustella yhdistyksen neuvontahoitajilta p. 050 3467 170 tai p. 050 5914
180. Tukihenkilöä voi hakea myös oheisen linkin kautta
yhdistyksen nettisivuilta http://www.kessy.fi/tukihenkilotoiminta/haluatko-tukihenkilon/
Lisäksi vertaistukihenkilöt ovat tavattavissa os.15 ja Päiväsairaalassa viikoittain (Vertainen-projekti yhteistyössä
Keskussairaalan kanssa).
8
6.2 Kotihoitoon tukea
Kotihoidon tukihenkilöt antavat henkistä tukea, auttavat pienissä kodin toimissa ja tukevat omaisten jaksamista sairauden pitkittyessä tai saattohoitovaiheessa oleville henkilöille.
Yhdistys välittää myös harkinnanvaraisesti ammatillista
hoitoapua sairastuneille. Hoitoapu rahoitetaan lahjoitusvaroin ja yhdistyksen omalla varainhankinnalla.
Lisätietoja neuvontahoitaja Riitta-Liisa Sallinen puh. 050 3467 170.
7. Rintaproteesien välitys
Keski-Suomen Syöpäyhdistys välittää maksusitoumusta
vastaan rintasyöpään sairastuneille rintaproteeseja. Proteesi
uusitaan tarpeen mukaan. Maksusitoumus pyydetään oman
kunnan terveyskeskuksesta tai syöpätautien poliklinikalta.
Rintaproteesin sovitus ajanvarauksella p. 014 3330 220, rintaproteesin
sovitus on mahdollista myös neuvontahoitajan maakuntakäynneillä.
8. Myynnissä olevat tuotteet
Keski-Suomen Syöpäyhdistyksellä on myynnissä adresseja, kortteja, erilaisia kampanjatuotteita sekä uimapukuja ja
uimamerkkejä.
9. Luennot ja koulutus
9.1 Yleisöluennot Keski-Suomen Syöpäyhdistykseltä voi tiedustella
syöpään liittyviä luentoja p. 014 3330 220.
9
9.2 Tietoa syövästä -infot
Kevätkauden aikana Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen
tiloissa järjestetään info-iltoja syöpään liittyen. Tilaisuudet
ovat ilmaisia ja tervetulleita mukaan ovat syöpään sairastuneet, heidän läheiset tai muuten asiasta kiinnostuneet.
Tilaisuuksista ilmoitetaan nettisivuillamme www.kessy.fi ja facebooksivuilla sekä Keskisuomalaisen järjestöpalstalla. Infoista voi tiedustella
myös puhelimitse 050 5914 180.
10. Sopeutumisvalmennuskurssit
10.1 Laitoskuntoutus
Laitoskuntoutuksen tarkoituksena on tukea syöpään sairastuneen henkilön ja hänen läheistensä toipumista sairauden aiheuttamasta muutostilanteesta ja mahdollistaa vertaistuen saaminen.
Tietoa kursseista ja hakemuslomakkeista saa Syöpäyhdistyksen
toimistolta p. 014 3330 220 tai yhdistyksen hoitajilta sekä sairaaloiden
sosiaalityöntekijöiltä että Kelalta www.kela.fi.
10.1.1 Myönnetyt laitoskuntoutukset
Yksilökurssi levinnyttä syöpää sairastaville 9.-13.5.2016.
Hakuaika päättyy 8.4.2016.
Yksilökurssi eläkeikäisille syöpäpotilaille 19.–23.9.2016.
Hakuaika päättyy 19.8.2016.
Hakemuksia ja hakukaavakkeita saa Keski-Suomen
Syöpäyhdistykseltä, Kilpisenkatu 5 B 9, 40100 Jyväskylä.
Hakulomakkeet voi myös tulostaa netistä http://www.
kessy.fi/kurssit-ja-ryhmat/sopeutumisvalmennuskurssit/
Lisätietoja yhdistyksen toimistolta p. 014 3330 220.
Muiden syöpäjärjestöjen kuntoutuskursseista saa tietoa ja ohjausta
Syöpäjärjestöjen kuntoutustoiminta -esitteestä. Esite on saatavana
yhdistyksen toimistolta.
10
11. Sopukka-ryhmä
Sopukka on syöpään sairastuneiden lasten ja heidän vanhempiensa ryhmä, jonka toiminnasta vastaa Keski-Suomen
Syöpäyhdistys. Sopukan toiminnasta ilmoitetaan perheille
kirjeitse.
Lisätietoa toiminnasta neuvontahoitajalta p.050 5914180 tai
[email protected]
Sopukan vanhempien edustajana toimii Arja Sorvari p. 0400 874 789,
Marika Rautio 044 5350799 ja Sarita Rajala 045 1203882.
11.1 Tukea perheille, joissa on syöpää sairastava lapsi
Yhdistys pyrkii tukemaan perheitä tarjoamalla maksutonta
hoitoapua erikseen sovittaessa. Sopimus tehdään henkilökohtaisen keskustelun perusteella.
Yhteydenotot yhdistyksen neuvontahoitajaan Päivi Kaasalainen p. 050
5914 180.
12. Kroonista syöpää sairastavien
ryhmä
• Kroonista syöpää sairastavien keskusteluryhmä.
Kokoontumiset Syöpäyhdistyksen tiloissa 13.1., 10.2.,
16.3., 13.4. ja 25.5. klo 16.30–18.00.
Ryhmä on tarkoitettu kroonista tai levinnyttä syöpää sairastuneille miehille ja naisille.
Ilmoittautumiset päivää ennen ryhmän kokoontumista p. 014 3330
220/ 050 3467 170 tai sähköpostilla [email protected]
11
13. Keskusteluryhmä syöpään
sairastuneille ja heidän läheisilleen
Yhdessäoloa, keskustelua, tietoa ja asioiden jakamista. Tavoitteena erilaisten toimivien vaihtoehtojen ja voimavarojen
lisääminen vaikeassa elämäntilanteessa. Voit tulla yksin tai
yhdessä. Kokoontumiset Syöpäyhdistyksen tiloissa keskiviikkoisin 27.1., 24.2., 30.3., 27.4. ja 25.5.klo 18.00–19.30.
Ryhmän vetäjinä toimii neuvontahoitaja Päivi Kaasalainen
ja vertaisohjaaja Jarmo Niskanen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 050 5914 180 tai sähköpostilla paivi.
[email protected]
14. Keskusteluryhmä syöpäpotilaille,
joilla sairastumisesta yli 3 vuotta
Yhdessäoloa, keskustelua, ja asioiden jakamista yhdessä
sovittujen teemojen puitteissa. Kokoontumiset syöpäyhdistyksen tiloissa klo 13–14.30 keskiviikkoisin 13.1., 10.2.,
9.3., 13.4. ja 18.5. Ohjaajana kuntoutuksenohjaaja (amk)
Eine Vesander.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 014 3330 220.
15. Vertaisryhmä miehille ja naisille
Vertaistukiryhmässä tapaat samassa elämäntilanteessa
olevia, joiden kanssa voit jakaa omia kokemuksiasi ja saat
tukea ja ymmärrystä sekä toivoa myös vaikeina aikoina.
Ryhmä on tarkoitettu lähivuosina syöpään sairastuneille
naisille ja miehille. Ryhmässä pyritään käyttämään voimaantumisen tukena toiminnallisia menetelmiä esim. rentoutusta.
12
Kokoontumiset Syöpäyhdistyksen tiloissa 3.2., 17.2., 9.3.,
23.3., 6.4. ja 20.4. klo 17.30–19.30. Ryhmän vetäjänä toimii
vertaisohjaaja/toimintaterapeutti Anne Pälve.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viikkoa ennen ryhmän kokoontumista
p. 050 3467 170 tai sähköpostilla [email protected]
16. Avoin keskusteluryhmä rintasyöpään
sairastuneille yhteistyössä Rintasyöpäyhdistyksen kanssa
Ohjaajina vertaistukiohjaajat Heli Kallio ja Sari Ouli.
Kokoontumiset Syöpäyhdistyksen tiloissa torstaisin 21.1.,
18.2., 17.3., 21.4. ja 19.5. klo 18.00–20.00.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kaksi päivää ennen ryhmän kokoontumista p. 050 3467 170 tai sähköpostilla [email protected]
(maksimi 10 henk.)
17. Melanoomaan sairastuneiden
keskusteluryhmä
Suomen Syöpäpotilaat ry ja Keski-Suomen Syöpäyhdistys
järjestävät keskusteluiltoja melanoomaan sairastuneille ja
heidän omaisilleen Syöpäyhdistyksen tiloissa kevään aikana
10.2., 13.4. ja 11.5 klo 18.00–20.00. Ryhmän ohjaajana
toimii Sirpa Yksjärvi.
Ilmoittautuminen ennakkoon sähköpostilla [email protected] tai
p. 050 5588 008.
13
18. Miesten ryhmät (tammi–toukokuu)
Lisätietoja ryhmien toiminnasta toiminnanjohtajalta p. 050 5167 878.
• Jyvässeudun heimoveljien ryhmä on tarkoitettu kaikille
syöpää sairastaville miehille. Kokoontumiset syöpäyhdistyksen tiloissa Kilpisenkatu 5 B 9, 2krs joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18.00. Keskusteluja,
luennoitsijoita elämän eri alueilta, tutustumiskäyntejä.
Lisätietoja Olavi Keskiseltä p. 014 215 792 ja Keskisuomalainen – lehden Seurat-palstalla.
• Ääneseudun heimoveljet, aamukahvi-keskustelutilaisuudet vertaisryhmätapaamisina kuukauden ensimmäinen
tiistai (5.1, 2.2., 1.3., 5.4. ja 3.5.) klo10.00 Äänekosken
kaupungintalon kokoushuoneessa nro 116.
Lisätietoja Antti Lehtoselta p. 0500 642 890 tai SisäSuomen lehden Seuratoiminta-palstalla.
Luentotilaisuus:
Kevätkaudella 2016 järjestetään ”Mies ja terveysilta”.
Paikka, aika ja ohjelma ilmoitetaan Sisä - Suomen Lehdessä, Pikkukaupunkilaisessa ja Äänekosken kaupunkisanomissa ÄKS:ssa.
Lisätietoja Sisä- Suomen lehden seuratoimintapalstalla.
Tiedustelut Antti Lehtonen p. 0500 642 890
• Jämsän seudun miestenryhmä kaikille syöpää sairastaville miehille. Kokoontumiset pääsääntöisesti joka
kuukauden 1. keskiviikko klo 18.00 Koskentien palvelutalolla (Koskentie 13). Kevään 2016 tapaamiset 7.1.,
3.2., 2.3., 6.4. ja toukokuussa luontoretki. Yhteyshenkilö
Toivo Lehtinen p. 040 5934 696. Toiminnasta ilmoitetaan
kaupunkilehti Vekkarin seuratoimintapalstalla.
• Joutsan Kankeromiehet kaikille syöpää sairastaville
miehille. Kokoontuu kerran kuukaudessa lounaskahvila
Hypoteekissa. Kuntosalivuoro Seniorikeskuksessa joka
14
tiistai klo 16.00. Kokoontumisista ilmoitetaan paikallislehti Joutsan Seudussa. Yhteyshenkilö Seppo Pänkäläinen, p. 0400 787664.
19. Potilasjärjestöt
19.1 Paikalliset potilasjärjestöt
Keski-Suomen Ilco ry
• avanneleikatut
Keski-Suomen Ilco ry puheenjohtaja Ritva Sneck-Ruotsalainen p. 040
8341 878, [email protected]
19.2 Valtakunnalliset potilasjärjestöt
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
Kolmas linja 29, 00530 Helsinki
p. 09 7318 0630., [email protected], www.le-invalidit.fi
Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry
Saukonpaadenranta 2, 00180 Helsinki
p. 041 5014 176, [email protected], www.propo.fi
Sylva ry
• Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten valtakunnallinen yhdistys
Mariankatu 26 B 23, 00170 Helsinki
p. 09 135 6866, [email protected], www.sylva.fi
Suomen Syöpäpotilaat ry
• valtakunnallinen syöpäpotilaiden etujärjestö
Malminkaari 5, 00700 Helsinki
[email protected], www.syopapotilaat.fi
Colores - Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry
Saukonpaadenranta 2, 00180 Helsinki
p. 010 4222 540, [email protected], www.colores.fi
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
Saukonpaadenranta 2, 00180 Helsinki
puh. 040 147 0757, [email protected], www.europadonna.fi
15
20. Naistoimikunta
Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen yhteydessä toimii vapaaehtoinen naisten ryhmä. Toimikunta järjestää erilaisia
hyväntekeväisyystapahtumia, ja on näin suurena apuna
yhdistyksen varainhankinnassa. Naistoimikunta kokoontuu
kuukausittain syys-toukokuussa.
Puheenjohtaja Kristiina Fredrikson
Kauppakatu 17 A 3
40100 JYVÄSKYLÄ
p. 040 8208 446
[email protected]
Varapuheenjohtaja Kirsi Ruoppila
Kalliokuja 8
40900 Säynätsalo
p. 050 5487 387
[email protected]
21. K-S Syöpäyhdistyksen paikallisosastot
Paikallisosastojen tapaamisissa on syöpään sairastuneiden,
heidän läheisten ja muuten asiasta kiinnostuneiden mahdollisuus tavata. Paikallisosastoilta voi tiedustella oman
alueen tukihenkilötoiminnasta, yhteydenotot Keski-Suomen
Syöpäyhdistyksen kautta. Paikallisosastojen toiminnan osalta, ota yhteyttä paikallisosastosi puheenjohtajaan ja seuraa
paikallislehtiä.
Paikallisosastojen toimintaa voi seurata yhdistyksen
internet-sivuilta www.kessy.fi sekä yhdistyksen facebooksivuilta.
Jyväskylän seudun paikallisosasto
Puheenjohtaja Kaarina Lappalainen
Aarontie 9 C 31, 40500 JYVÄSKYLÄ
p. 040 5089 646
16
Jyväskylän seudun paikallisosaston toimintakalenteri kevät 2016
Tammikuu 18.1.
Iltameeting – Tullaan tutuiksi
Helmikuu
Laavuretki
Helmikuu
Vuosikokous
Maaliskuu
Miesten ilta
Maaliskuu
Koruaskarteluilta
Huhtikuu 16.4.
Kaktuksen kukka –
Helsingin kaupunginteatteri Arena-näyttämö
Huhtikuu 8.–10.4.
Kylpyläviikonloppu Peurungassa
Toukokuu
Päiväkerho
Heinäkuu
Kesäteatteri
Jyväskylän seudun paikallisosaston toiminnasta ilmoitetaan
Keskisuomalaisen seurat palstalla kuukausi ilmoituksessa
joka kuun viimeinen sunnuntai.
Joutsan seudun paikallisosasto
Puheenjohtaja Seppo Pänkäläinen
Niittytie 8, 19650 Joutsa
p. 0400 787 664
[email protected]
Sihteeri Katri Viinikainen
Luhangantie 724. 19950 Luhanka
p. 0400 840 913
[email protected]
• Naisten ryhmä RoosaRouvat kokoontuu kerran kuussa,
yhteyshenkilö Tuula Lahtela p. 0400-708221. Kuntosalivuoro kerran viikossa Seniorikeskuksessa. Päivät
ilmoitetaan myöhemmin.
• Miesten ryhmä Kankeromiehet kokoontuu kerran kuussa
Hypoteekissa, yhteyshenkilö Seppo Pänkäläinen, p. 0400787664. Kuntosalivuoro Seniorikeskuksessa joka tiistai
klo 16.00.
• Luomihuolipäivä keskiviikkona 17.2. tk:n tiloissa.
17
• “Kyllä laulattaa” – yhteislauluillat Hypoteekissa kuukauden 2. perjantai.
Tukitilaisuuksia alueellisen syöpätyön hyväksi:
• Keväällä Muotia ja Musiikkia-tapahtuma Joutsan koulukeskuksessa.
• Kirkkokonsertti Luhangan kesäkirkossa 11.6. Esiintyy
Jaakko Ryhänen, basso ja Seppo Hovi, piano, avustaa
Sekakuoro Sepposet.
Muista tapahtumista ilmoitetaan paikallislehti Joutsan Seudussa.
Jämsän seudun paikallisosasto
Puheenjohtaja Toivo Lehtinen
Lammentie 9, 42300 Jämsänkoski
p. 040 5934 696, [email protected]
Varapuheenjohtaja Hanna-Leena Rinteelä
Notkotie 101
42220 KAIPOLA
p. 0400 433 116, [email protected]
• Kokoontumiset Jämsänkoskelle kuukauden 2. tiistai klo
14–16 Kyöpelissä.
• Kokoontumiset Jämsässä kuukauden 3. tiistai klo 17.30
Koskentien palvelutalolla.
• Luomipäivä 28.1.2016
• Toiminnasta ilmoitetaan paikallislehti Vekkarin seuratoiminta-palstalla.
Jämsän seudun naistenryhmä
• Kokoontuu kuukauden 1. tiistai klo 17.30 Koskentien palvelutalolla (Koskentie 13, Jämsä). Yhteyshenkilö RaijaLiisa Virtanen p. 040 7661 379 ja Hanna-Leena Rinteelä
p. 0400 433116
18
Jämsän seudun miestenryhmä
• Ryhmä on tarkoitettu kaikille syöpää sairastaville miehille. Kokoontumiset Koskentie palvelutalolla (Koskentie
13) joka kuukauden 1. keskiviikko klo 18.00. Yhteyshenkilö Toivo Lehtinen p. 040 5934 696
Käsityöpiiri
• Kuukauden viimeinen lauantai klo 12–14 Kyöpelissä.
Yhteyshenkilö Sisko Lappalainen p. 050 5468 964.
Keurusseudun paikallisosasto
Puheenjohtaja Ullamaija Tervalammi
Kangasmannilantie 8 A1, 42700 Keuruu
p. 0400 904 743, [email protected]
Sihteeri Vuokko Ollikainen
Koivumäentie 392, 42910 Pihlajavesi
p. 040 8268 126, [email protected]
• Jäsenille ilmainen käynti 2 kertaa kuukaudessa ohjatussa
vesijumpassa Keuruun uimahallissa.
• Vuosikokous 15.2.2016 klo 18.00 Lehtiniemen Monitoimitila 2, kahvitarjoilu.
• Maalis-huhtikuun aikana järjestetään ”Ihoilta” sekä Luomihuolipäivä.
• Kesäretkeä suunnitellaan Jämsään Edessalon saareen.
Tarkemmat tiedot tapahtumista ilmoitetaan myöhemmin.
Tietoa toiminnastamme Keuruun paikallislehdissä,
www.suurkeuruu.fi/menoinfo ja www.kessy.fi/paikallisosastot.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Ääneseudun paikallisosasto
Puheenjohtaja Oili Kautto
Purokatu 11, 44100 Äänekoski
p.0400 916 802, [email protected]
Sihteeri Tuula Kauppinen
Viljaminkatu 3, 44200 Suolahti
[email protected]
19
• Ohjattu kuntosaliharjoittelu maanantaisin klo 12.15–
13.30 liikuntatalon kuntosalilla. Tasapainoharjoittelu
keskiviikkoisin klo 14.30–15.15 liikuntatalon yläsalissa.
Omatoiminen kuntosali myös perjantaisin klo 13.00–
14.00 liikuntatalon Hurrikaani salissa. Ryhmät tarkoitettu
syöpää sairastaville.
• Kokoontumiset kerran kuukaudessa, päivät ilmoitetaan
paikallislehden seurapalstalla.
• Naisten ryhmät kokoontuvat Äänekosken kaupungintalolla tiistaisin 12.1., 9.2., 8.3., 12.4. ja 10.5. klo 17.30 huone
117.
• Tarjoamme jäsenillemme 2 ilmaista uintikertaa maaliskuun aikana Suolahden uimahallissa.
• Luomihuolipäivä 11.4. Äänekosken terveyskeskuksessa.
Ajanvaraus p. 014 3330 220.
• Kaiken kansan iltamat Äänekosken kaupungintalolla
lauantaina 23.4. klo 17 alkaen.
• Kesäkuussa kesäretki yhdessä Reumayhdistyksen kanssa.
Päivä ilmoitetaan myöhemmin.
22. Järjestötoiminta
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry on perustettu v. 1956. Syöpäyhdistyksen toiminnan tarkoitus on syövän ennaltaehkäisy
ja varhainen toteaminen, syöpään sairastuneiden tukeminen, auttaminen ja hoitomahdollisuuksien lisääminen sekä
syövän tutkimustyön tukeminen. Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminta on vakiintunut osaksi kansanterveystyötä
täydentäen julkista terveydenhuoltoa.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lähettämällä meille takakannessa olevan yhteystietolomakkeen jonka postimaksu on
maksettu. Lähetämme postitse jäsenmaksupankkisiirron (23 €/
kalenterivuosi) jäsenmaksua varten.
Maksamalla jäsenmaksun tuet toimintaamme!
20
22.1 Jäsenedut 2016
Yhdistyksen jäsenedut ja lomakkeet netissä www.kessy.fi
• Syöpä-lehti 5–6 kertaa vuodessa
• Maksuton neuvontapalvelu, maksuton tai osittain maksullinen kuntoutus- ja virkistystoiminta
• Huolestuttavien ihomuutosten tarkastaminen ja verenpaineen mittaus
• Majoitusavustus Jyväskylässä annettavan syöpäsairauteen
liittyvän hoidon aikana tapahtuvaa majoittumista varten.
Majoittumisen tulee tapahtua Keski-Suomen keskussairaalan potilaskodissa. Avustusta voidaan maksaa myös
jäsenen lähiomaiselle jäsenen sijasta. Avustusta tulee
hakea 6 kk kuluessa majoittumisesta.
Avustus on Kelan yöpymisrahan omavastuuosuus, kuitenkin enintään 100 euroa kalenterivuoden aikana jäsentä ja
hänen lähiomaistaan kohti.
• Hoitopäiväkorvaus 5,00 €/vrk, mikäli on syöpäsairauden
vuoksi sairaalahoidossa (ei yli 3 kk vanhoista hoitojaksoista)
-- korvaus enintään 60 vrk/vuosi
-- karenssi uusille jäsenille 3 kk liittymispäivästä
• Instrumentarium liikkeistä alennuksia optiikan ja hyvän
olon tuotteista ja palveluista. Jäsenyys todistetaan yhdistykseltä saatavalla todistuksella.
• Tarkemmat tiedot alennuksista yhdistyksen toimistosta tai
Instrumentarium -liikkeistä.
• Lapsipotilaiden perheille (jos jompikumpi vanhempi
jäsenenä)
-- 337 €:n alkuavustus lapsen sairastuessa tai sairauden
uusiutuessa
-- Sairaala- ja poliklinikkamaksujen korvaus, pysäköintimaksujen osittainen sekä matkakulujen omavastuuosan korvaus
-- Hoitoapua syöpää sairastaville lapsille ja heidän perheilleen
-- Lapsipotilailla ei karenssiaikaa
21
• 50 %:n korvaus liikuntakyvyltään rajoittuneille lapsille
ja nuorille Malike-toiminnan välittämistä liikkumisen
apuvälineiden vuokrista.
Lisätietoa Malike-toiminnasta Tuula Hentulta p. 050
3581409, [email protected]
22
23. Yhdistyksen sijainti
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Kilpisenkatu 5 B 9
40100 JYVÄSKYLÄ
Esteetön kulku sisäpihan kautta!
23
Tukesi mahdollistaa
syöpäsairaiden auttamisen
Keski-Suomen alueella
Keski-Suomen
Syöpäyhdistys ry
Kilpisenkatu 5 B 9, 40100 Jyväskylä
Puh. 014 3330 220, Fax 014 3330 211
[email protected]
www.kessy.fi
Toimisto
014 3330 220
Avoinna
ma–pe klo 9.00–15.00
(29.2.–4.3., 6.5., 4.7.–22.7.2016 suljettu)
050 5167 878
Neuvontahoitaja Riitta-Liisa Sallinen
050 3467 170
Neuvontahoitaja Päivi Kaasalainen
050 5914 180
ZENIITTI | KIRJAPAINO KARI 12/2015
Toiminnanjohtaja Immu Isosaari