(הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)

‫מספר פנימי‪573492-1756 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/993-‬א'‬
‫הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון‬
‫מס' ‪ ,)7‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ט"ז בטבת התשע"ו‬
‫(‪ 28‬בדצמבר ‪ ,)2015‬והועברה לוועדת החוץ והביטחון‪.‬‬
‫הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית ביום ל' בשבט התשע"ו (‪ 9‬בפברואר ‪.)2016‬‬
‫להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית‬
‫מספר פנימי‪573492-1756 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/993-‬א'‬
‫חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' ‪,)7‬‬
‫התשע"ו–‪2016‬‬
‫תיקון סעיף ‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)‪,‬‬
‫התשס"ה–‪ ,12005‬בסעיף ‪ ,1‬ברישה‪ ,‬במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו (‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ ")2015‬יבוא "עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (‪ 31‬בדצמבר ‪.")2018‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫‪ 1‬ס"ח התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;138‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.167‬‬
‫‪-2-‬‬
‫נספח מס' מ‪/993-‬א'‬
‫הסתייגויות ובקשות רשות דיבור‬
‫ל הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' ‪,)7‬‬
‫התשע"ו–‪2016‬‬
‫הסתייגויות‬
‫אין הסתייגויות‬
‫בקשות רשות דיבור‬
‫חברי הכנסת מיכל רוזין‪ ,‬זהבה גלאון‪ ,‬אילן גילאון‪ ,‬עיסאווי פריג'‪ ,‬תמר זנדברג‬
‫***************************************************************************************‬