שילוב אחיות מעשיות שהוכשרו החל משנת 2015

‫חוזר מינהל הסיעוד‬
‫משרד הבריאות‬
‫ו' באדר א'‪ ,‬התשע"ו‬
‫‪ 15‬פברואר ‪2016‬‬
‫אסמכתא‪10915916 :‬‬
‫מס'‪115/16 :‬‬
‫נושא‪:‬‬
‫שילוב אחיות מעשיות שהוכשרו החל משנת ‪2015‬‬
‫במסגרת עיצוב עיסוקים מסייעים לאחות המוסמכת‪ ,‬נעשתה משנת ‪ 2015‬הכשרה של‬
‫אחיות מעשיות בהתאם לתכנית מעודכנת ומותאמת לצורכי הבריאות‪.‬‬
‫להלן אזכור לתיאור תפקיד ואתרי התפקוד כפי שפורסמו בנספח לחוזר מינהל הסיעוד‬
‫מספר ‪ 101/14‬מיום ‪" ,30.4.2014‬הרחבת מערך העוסקים בסיעוד"‪.‬‬
‫א‪ .‬תיאור תפקיד – האחות המעשית‬
‫האחות המעשית היא חלק ממערך הצוות המסייע לאחות המוסמכת‪ .‬לפיכך‪ ,‬היא‬
‫מבצעת טיפול סיעודי בסיסי בחולים‪ ,‬וכל פעולותיה על פי הוראה ובפיקוחה הישיר של‬
‫אחות מוסמכת‪ .‬האחות המעשית רשאית לבצע פעולות אליהן הוכשרה בתוכנית‬
‫הלימודים‪( ,‬מצ"ב נספח מס' ‪ 2‬לחוזר ‪" – 101/14‬תכנית הלימודים")‪.‬‬
‫פעילויותיה יהיו בתחומי הסיעוד הבסיסי‪ ,‬אומדן באמצעים אלקטרוניים‪ ,‬מתן טיפול‬
‫תרופתי בסיסי וטיפול חיצוני מקומי (משחות וטיפות)‪ .‬כמו כן‪ ,‬פעולות סיוע בתחום‬
‫ציוד ותחזוקה‪.‬‬
‫בהתאם לכך להלן פירוט הפעולות המותרות לביצוע‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פעולות לרווחת החולה ‪ -‬לרבות‪ :‬שמירה על היגיינה אישית‪ ,‬רחצה‪ ,‬הלבשה‪ ,‬טיפול‬
‫פה ודיווח על חריגים במצב העור‪.‬‬
‫ניטור‪ ,‬מדידה ורישום – לחץ דם‪ ,‬דופק‪ ,‬חום‪ ,‬קצב נשימות‪ ,‬ריווי חמצן בדם‪ ,‬גובה‬
‫ומשקל‪ ,‬בדיקת סוכר בגלוקומטר ו – ‪ INR‬במכשיר אלקטרוני‪.‬‬
‫ביצוע חבישות וקיבועים – חבישה יבשה וטיפול בפצעים שטחיים‪ ,‬חבישת אגדים‬
‫אלסטיים‪.‬‬
‫ניידות ומניעת פצעי לחץ – שינויי תנוחות‪ ,‬ניוד ודאגה לנוחות המטופל לרבות‬
‫שימוש בעזרים – הולכה‪ ,‬העמדה‪ ,‬הושבה‪ ,‬הורדה מהמיטה‪ ,‬תרגול והפעלה‬
‫פאסיבית ואקטיבית בהנחית אחות מוסמכת‪.‬‬
‫חוזר מינהל הסיעוד‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הזנת חולה – האכלת חולה דרך הפה‪ ,‬גסטרוסטום‪ ,‬חלוקה וטיפול במזון‪ ,‬הזמנת‬
‫מזון ואחסונו‪.‬‬
‫טיפול בהפרשות – שמירה על היגיינה אישית וביצוע חוקן "קטן" בחלק המרוחק‬
‫של החלחולת וכן שאיבת הפרשות דרך פיום קנה לחולה יציב שאינו מונשם‪.‬‬
‫מתן תרופות – תרופות פומיות‪ P.R ,‬וטיפול חיצוני מקומי (משחות וטיפות)‪.‬‬
‫לקיחת דגימות ואיסוף – שתן‪ ,‬צואה וכיח‪.‬‬
‫שמירה על חולה – סיוע לאחות המוסמכת בהגבלת מטופלים‪ ,‬שמירה על חולים‪/‬‬
‫הסתכלות מיוחדת‪ ,‬השגחה מיוחדת‪ ,‬ליווי חולים יציבים שאינם מונשמים או‬
‫שאינם נזקקים לטיפול ולהשגחה במהלך הליווי‪.‬‬
‫ציוד ותחזוקה – הכנת גיליונות חולה‪ ,‬הכנת טפסי בדיקות ומעקב‪ ,‬תחזוקת יחידת‬
‫המטופל‪ ,‬הזמנת ציוד ואחסונו‪.‬‬
‫ב‪ .‬אתרי תפקוד לאחיות מעשיות‬
‫‪ ‬אחיות מעשיות תועסקנה בפיקוח ישיר של אחות מוסמכת באתרים בהם היקף רחב‬
‫לפעולות סיעוד בסיסי‪ ,‬במרכזים גריאטריים ופסיכיאטריים‪ ,‬במוסדות שמטפלים‬
‫בקשישים‪ ,‬בילדים ובחולים עם מחלה ממושכת (כרונית)‪.‬‬
‫‪ ‬אחיות מעשיות‪ ,‬לא תועסקנה ביחידות מיוחדות‪ ,‬בין השאר יוגדרו כמחלקות אלה‬
‫היחידות המפורטות להלן‪ :‬רפואה דחופה‪ ,‬חדר ניתוח‪ ,‬חדר לידה‪ ,‬הריון בסיכון‪,‬‬
‫יחידות לטיפול נמרץ לסוגיו‪ ,‬התאוששות‪/‬התעוררות‪ ,‬פגים‪ ,‬יחידות דיאליזה‪,‬‬
‫אונקולוגיה‪ ,‬יחידות לטיפול ביניים ויחידות לטיפול מוגבר‪.‬‬
‫ב ב ר כ ה‪,‬‬
‫ד"ר שושנה ריב"א‬
‫אחות ראשית ארצית‬
‫וראשת מינהל הסיעוד‬
‫העתק‪ :‬מר משה בר סימן טוב‪ ,‬המנכ"ל‬
‫פרופ' ארנון אפק‪ ,‬משנה למנכ"ל‬
‫פרופ' איתמר גרוטו‪ ,‬ראש שירותי בריה"צ‬
‫ד"ר ורד עזרא‪ ,‬ראש מינהל הרפואה‬
‫דר' אורלי ויינשטיין‪ ,‬ראש החטיבה למרכזים רפואיים ממשלתיים‬
‫גב' אילנה כהן‪ ,‬יו"ר הסתדרות האחים והאחיות‬
‫נספח מספר ‪2‬‬
‫תכנית לימודים למעמד אחות מעשית‬
‫‪1‬‬
‫מבוא להתנהגות‬
‫מקצועית‬
‫א‪ .‬מאפייני מקצוע‬
‫הסיעוד‬
‫ב‪ .‬סביבת העבודה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ג‪ .‬אתיקה בסיעוד‬
‫ועיקרי חקיקה‬
‫רלוונטית‬
‫ד‪ .‬תקשורת עם‬
‫מטופלים‪ ,‬צוות‬
‫ומשפחה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫סה"כ‬
‫מאפייני מערכת הבריאות‬
‫מערך הסיעוד במדינת ישראל‬
‫מקומו של הסיעוד במערך הבריאות‬
‫מקומה של האחות המעשית בתוך עבודת הצוות‬
‫רמות תפקידים‬
‫מבנה בית חולים – מבנה ארגוני של הסיעוד‪ ,‬מבנה מחלקה‪,‬‬
‫תפקידים במחלקה‬
‫שיטות עבודה בסיעוד – מבנה צוות‪ ,‬עבודה בצוות‪ ,‬הגדרת‬
‫גבולות התפקיד ומיקומו בצוות המטפל‪ ,‬אחריות בצוות‪ ,‬מסירת‬
‫מידע‪ ,‬רישום ודיווח‬
‫מתן שירות – פיתוח גישה שרותית וטיפול בלקוח‬
‫חוק יסוד כבוד האדם וחירותו‬
‫חוק זכויות החולה‬
‫חוק ביטוח סיעוד‬
‫תקנות לטיפול בחולי נפש‬
‫קוד אתי לאחים ואחיות בישראל‬
‫איתור אלימות בקשישים וחסרי ישע‬
‫התייחסות לחולה אובדני‬
‫שמירה על סודיות רפואית וחיסיון מידע‬
‫התנהגות עם חולים ומשפחות‬
‫מחסומים בתקשורת‬
‫תפיסה חושית‬
‫תפיסת החולי בתרבויות שונות מנהגים ואמונות‬
‫מיומנויות בסיסיות (הקשבה‪ ,‬אמפטיה‪ ,‬אסרטיביות‪ ,‬ביטוי‬
‫רגשות)‬
‫אובדן‪ ,‬אבל‪ ,‬מוות‬
‫תקשורת עם מטופלים ובני משפחה‬
‫תקשורת באוכלוסיות ייחודיות (קשישים‪ ,‬לאחר אירוע מוחי‪,‬‬
‫ילדים)‬
‫כללי דווח‬
‫מס'‬
‫שעות‬
‫‪10‬‬
‫המרצה‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫‪40‬‬
‫‪86‬‬
‫‪2‬‬
‫מושגי יסוד‬
‫מקצועיים‬
‫א‪ .‬סקירה בסיסית של‬
‫מערכות הגוף‬
‫ב‪ .‬תחלואה‪ ,‬מושגי‬
‫יסוד בתחלואה‬
‫ג‪ .‬טיפול תרופתי‬
‫בסיסי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫התא‬
‫מע' קשר והעברה (דם‪ ,‬כלי דם ולימפה)‬
‫מע' הלב והנשימה‬
‫מע' עיכול‬
‫מע' עצבים‬
‫מע' כליות ושתן‬
‫מע' אנדוקרינית‬
‫מע' רבייה‬
‫מע' שלד ושרירים‬
‫מושגים כלליים‬
‫סיבות מחלה והיווצרותה‬
‫מוות‬
‫הפרעות המודינמיות‬
‫דלקת וריפוי פצע‬
‫גידולים ושאתות‬
‫מבוא כללי והגדרת מושגים‬
‫בטיחות ונהלי חלוקת תרופות‬
‫מס'‬
‫שעות‬
‫‪64‬‬
‫‪20‬‬
‫‪64‬‬
‫‪ ‬תרופות שכיחות לפי קבוצות ומצבי חולי‪:‬‬
‫‪ ‬תעוקת לב ואי ספיקת לב‬
‫‪ ‬יתר לחץ דם‬
‫‪ ‬סוכרת‬
‫‪ ‬הפרעות קצב‬
‫‪ ‬מחלות דרכי נשימה‬
‫‪ ‬תרופות לטיפול בהפרעות מערכת העצבים‬
‫‪ ‬תרופות לטיפול בהפרעות מערכת העיכול‬
‫‪ ‬נוגדי קרישה ונוגדי אגרגציה של טסיות‬
‫‪ ‬סמי שינה והרגעה‬
‫‪ ‬שיכוך כאבים והורדת חום‬
‫‪ ‬סטרואידים‬
‫‪ ‬אנטיביוטיקה‬
‫‪ ‬נוגדי דיכאון ואנטי פסיכוטיים‬
‫‪ ‬טיפול מקומי חיצוני‬
‫‪ ‬חשבון רוקחי‬
‫‪ ‬תרגול חלוקת תרופות‬
‫סה"כ‬
‫המרצה‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫‪ /‬רופא‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫‪ /‬רופא‪/‬‬
‫רוקח‬
‫‪16‬‬
‫‪164‬‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫‪ 3‬לימודי סיעוד עיוניים‬
‫א‪ .‬פעילויות חיים‬
‫ברצף גיל והתפתחות‬
‫ב‪ .‬סיעוד בסיסי‬
‫היגיינה אישית והפרשות‬
‫מס'‬
‫שעות‬
‫‪10‬‬
‫יציבה וניעות‬
‫‪4‬‬
‫שינה‬
‫‪2‬‬
‫חום גוף‬
‫‪4‬‬
‫נשימה‬
‫‪4‬‬
‫לחץ דם ודופק‬
‫‪4‬‬
‫תזונה‬
‫‪4‬‬
‫נוחות ורווחה‬
‫‪4‬‬
‫תרגול פעילויות חיים‬
‫‪16‬‬
‫מניעת זיהומים‬
‫‪ ‬כללי בטיחות למניעת זיהומים‬
‫‪ ‬מניעת זיהום צולב‬
‫‪ ‬בידוד חולה – סוגי בידוד‪ ,‬טיפול בחולה בבידוד‪ ,‬טיפול‬
‫בציוד‪ ,‬כביסה ומכשור בעת בידוד ולאחר הבידוד‬
‫‪ ‬חיטוי ניקוי ועיקור‬
‫טיפול אישי‬
‫‪ ‬היגיינה אישית‪ ,‬טיפול בהפרשות‪ ,‬הפשטה והלבשת חולה‪,‬‬
‫רחצת חולה במצבים שונים‪ ,‬טיפול פה‪ ,‬החלפת שקית שתן‬
‫‪ ‬טיפול בתותבים ועזרים‬
‫‪ ‬טיפול בציוד אישי של מטופל‬
‫ניידות‬
‫‪ ‬השכבה נכונה במיטה‪ ,‬דפנות‪ ,‬הורדה של חולה מהמיטה‬
‫והחזרתו למיטה תוך שימוש בעזרים כדוגמת מנוף‬
‫‪ ‬הושבה נכונה בכיסא‪/‬כורסא‪ ,‬הושבה בכיסא גלגלים‪ ,‬ניוד‬
‫בכיסא גלגלים‬
‫‪ ‬עזרה בהולכה‬
‫‪ ‬טיפול במרותק למיטה‬
‫‪16‬‬
‫בטיחות‬
‫‪ .1‬בטיחות מטפלים ומטופלים‪:‬‬
‫‪ ‬יציבה נכונה של המטפל‬
‫‪ ‬שימוש נכון בציוד ומכשור עזר‬
‫‪ ‬זיהוי חולה‬
‫‪ ‬עקרונות למניעת נפילות של מטופלים‬
‫‪ ‬עזרה בהגבלת מטופלים‬
‫‪ ‬השגחה על חולים‬
‫‪ ‬ביצוע השגחה מיוחדת וליווי מטופלים‬
‫‪ .2‬בטיחות כללית והתמודדות עם סיכונים בסביבת העבודה‪:‬‬
‫‪ ‬עקרונות לשמירה על בטיחות המטפל‬
‫‪ ‬איסוף פסולת לסוגיה השונים‬
‫‪ ‬בטיחות כימית ובטיחות טרמית‬
‫‪ ‬טיפול בכביסה ובהפרשות‬
‫‪ ‬התנהגות בשעת חירום‪/‬שריפה‬
‫המרצה‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫‪ 3‬לימודי סיעוד עיוניים‬
‫תזונה והזנה‬
‫‪ ‬אבות מזון‪ ,‬סוגי מזון‪ ,‬חלוקת מזון‪ ,‬הכנת מזון ואחסון מזון‪,‬‬
‫היגיינה של המזון והגשתו‪ ,‬אכילה ובליעה‪ ,‬האכלת המטופל‬
‫במצבים שונים‬
‫‪ ‬שיטות הזנה ועקרונות בטיחות‬
‫‪ ‬צורות הזנה‪ ,‬הזנה בקבוצות ייחודיות‪ :‬קשישים‪ ,‬ילודים‪,‬‬
‫ילדים‪ ,‬האכלה ב‪PEG-‬‬
‫תרגול מיומנויות סיעוד בסיסי‬
‫ג‪ .‬ניטור מעקב ודיווח‬
‫ה‪ .‬טיפול במטופל‬
‫ובסביבתו‬
‫סה"כ‬
‫‪16‬‬
‫ניטור חולה‬
‫‪ ‬ניטור באמצעים אלקטרוניים כמו‪ :‬מדידת לחץ דם‪ ,‬חום‬
‫דופק‪ ,‬משקל‪ ,‬שתן‪ ,‬סוכר‪INR ,‬‬
‫‪ ‬דיווח על שינויים במצב העור‬
‫‪ ‬ניטור באמצעים שאינם אלקטרוניים כמו‪ :‬גובה‪ ,‬משקל‪,‬‬
‫שתן בסטיק‪/‬כמות‬
‫‪32‬‬
‫מאזן נוזלים (רישום כמות הפרשות ותזונה)‬
‫‪6‬‬
‫בדיקות‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬הכנת טפסי בדיקות‬
‫‪ ‬איסוף בדיקות מעבדה כמו‪ :‬שתן‪ ,‬צואה‪ ,‬כיח‪ ,‬דגימת שתן‬
‫לכללית ותרבית‬
‫‪ ‬בטיחות בטיפול בבדיקות מעבדה‬
‫ד‪ .‬טיפול חרום ועזרה‬
‫ראשונה‬
‫מס'‬
‫שעות‬
‫‪20‬‬
‫המרצה‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‪/‬‬
‫דיאטנית‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‪/‬‬
‫רופא‬
‫תרגול ניטור מעקב ודיווח‬
‫‪16‬‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫מצבי הכרה‬
‫‪4‬‬
‫הכרת מקרי חירום ועקרונות טיפול כלליים‬
‫עקרונות בהחייאה בסיסית‬
‫תרגול טיפול חרום ועזרה ראשונה‬
‫‪8‬‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‪/‬‬
‫ארגון‬
‫מורשה‬
‫להדרכת‬
‫החייאה‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫מניעת פצעי לחץ‪ ,‬שינוי תנוחות‪ ,‬שימוש בעזרים‪ ,‬טיפול מקומי‬
‫שטחי‪.‬‬
‫חבישה יבשה‬
‫‪2‬‬
‫טיפול בחולה בתקופה סאב ניתוחית‬
‫‪2‬‬
‫סידור יחידת חולה‬
‫‪4‬‬
‫סידור וניקוי ציוד מקצועי‬
‫‪6‬‬
‫ארגון המחלקה והציוד‬
‫‪4‬‬
‫הזמנת ציוד ואחסונו‬
‫‪6‬‬
‫הכנת גיליונות חולה‬
‫‪2‬‬
‫הכנת טפסי בדיקות ומעקב‬
‫‪4‬‬
‫תרגול טיפול בסביבת המטופל‬
‫‪8‬‬
‫‪300‬‬
‫אחות‬
‫מוסמכת‬
‫אקדמאית‬
‫מס' שעות‬
‫‪ 4‬לימודי סיעוד‪-‬‬
‫התנסות קלינית‬
‫סיעוד פנימי‬
‫‪160‬‬
‫סיעוד כירורגי (עדכון מ – ‪)2016‬‬
‫‪80‬‬
‫(עדכון מ – ‪)2016‬‬
‫‪80‬‬
‫סיעוד הילד‬
‫‪320‬‬
‫סיעוד בגריאטריה‬
‫‪640‬‬
‫סה"כ‬
‫ההתנסות קלינית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫תתבצע לאחר גמר כל תכנית הלימודים העיונית‬
‫תתבצע באופן רציף‬
‫בהדרכת אחות מוסמכת בעלת תואר אקדמי‬
‫תתמקד בביצוע פעולות ומיומנויות כמוגדר במפרט התפקיד‬
‫סיכום‬
‫תכנית הלימודים‪:‬‬
‫הוראה עיונית‬
‫תרגול‬
‫התנסות קלינית‬
‫סה"כ‬
‫‪470‬‬
‫‪80‬‬
‫‪640‬‬
‫‪1190‬‬
‫שעות‬
‫שעות‬
‫שעות‬
‫שעות‬