Razpored - Filozofska fakulteta

FILOZOFSKA FAKULTETA
Informativni dan - magistrski študijski programi (2. stopnja) za študijsko leto 2016/2017
13. 6. 2016
Oddelek
Študijski program
Anglistika
Anglistika - DVODISC
Anglistika - ENO, PED
Anglistika - DVO, PED
predavalnica
ura
119
12.00 - 14.00
Oddelek za arheologijo
Arheologija
P6 (Zavetiška)
10.00 - 12.00
Oddelek za azijske in afriške študije
Japonologija
Japonologija - DVODISC
Sinologija
R4
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji
102
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Oddelek za filozofijo
Oddelek za geografijo
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in
skandinavistiko
Etnologija in kulturna antropologija
Etnologija in kulturna antropologija - DVODISC
KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi (skupni
študijski program)
Filozofija - DVO, PED
Filozofija
Filozofija kulture - DVODISC
Geografija
Geografija - DVO, PED
Germanistika
Nemščina - ENO, PED
Nemščina - DVO, PED
Nemcistika - DVODISC
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
P3 (Zavetiška)
12.00 - 13.00
302
12.00 - 14.00
233
10.00 - 12.00
302
10.00 - 12.00
Oddelek
Oddelek za klasično filologijo
Oddelek za muzikologijo
Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Oddelek za prevajalstvo
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Študijski program
Antični in humanistični študiji
Grški jezik, književnost in kultura – DVODISC
Latinski jezik, književnost in kultura – DVODISC
Grški jezik, književnost in kultura – DVO, PED
Latinski jezik, književnost in kultura – DVO, PED
Muzikologija
Andragogika – ENO, PED
Andragogika – DVO, PED
Pedagogika – ENO, PED
Pedagogika – DVO, PED
Prevajanje
Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina) - skupni študijski
program
Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina) - skupni študijski
program
Tolmačenje
Primerjalno jezikoslovje - DVODISC
Splošno jezikoslovje
Splošno jezikoslovje - DVODISC
Primerjalna književnost in literarna teorija
Primerjalna književnost in literarna teorija - DVODISC
Primerjalna književnost in literarna teorija - DVO, PED
predavalnica
ura
116
10.00 - 12.00
6
10.00 - 12.00
4
12.00 - 14.00
4
10.00 - 12.00
6
12.00 - 14.00
R4
12.00 - 14.00
Oddelek za psihologijo
Psihologija
030
12.00 - 14.00
Oddelek za romanske jezike in književnosti
Francistične in romanistične študije
Francistične študije - DVODISC
Francoščina - DVO, PED
Hispanistika
Italijanščina - DVO, PED
Italijanski jezik in književnost - DVODISC
Španski jezik in književnost - DVODISC
Španščina - DVO, PED
102
12.00 - 14.00
Oddelek
Oddelek za slavistiko
Oddelek za slovenistiko
Oddelek za sociologijo
Študijski program
Rusistika - DVODISC
Rusistika - DVO, PED
Južnoslovanski študiji - DVODISC
Primerjalno slovansko jezikoslovje - DVODISC
Bohemistika - DVODISC
Polonistika - DVODISC
Slovakistika - DVODISC
Srednjeevropske študije - skupni študijski program
Slovenistika
Slovenistika - ENO, PED
Slovenistika- DVODISC
Slovenistika - DVO, PED
Sociologija kulture
Sociologija kulture - DVODISC
Sociologija - DVO, PED
predavalnica
ura
325
12.00 - 12.30
325
12.30 - 13.00
325
13.00 - 14.00
02
10.00 - 12.00
02
12.00 - 14.00
Oddelek za umetnostno zgodovino
Umetnostna zgodovina
343
10.00 - 12.00
Oddelek za zgodovino
Zgodovina jugovzhodne Evrope - skupni študijski program
Zgodovina
Zgodovina - ENO, PED
Zgodovina - DVO, PED
119
10.00 - 12.00
Referat za magistrski študij (2. stopnja) - skupni del
splošne informacije, prijava, postopki…
15
14.00 - 16.00
ENO, PED = enopredmetni pedagoški
DVO, PED = dvopredmetni pedagoški
DVODISC = dvodisciplinarni
ok