Več o poteku skupščine

Športno kinološko društvo Železniki
Na Plavžu 49
4228 Železniki
Trans. račun: 07000–0001025283
IDŠ: 29176166
e-mail: [email protected]
www:http://www.skd-zelezniki.si/
Železniki, 16.2.2016
Upravni odbor Športno kinološkega društva Železniki vabi vse člane društva in
tudi druge občane na redno letno skupščino, ki bo v soboto, 5. marca 2016 s
pričetkom ob 18. uri v gostilni Trnje v Železnikih.
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav prisotnih;
2. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije;
3. Potrditev poslovnika Občnega zbora;
4. Potrditev dnevnega reda;
5. Poročilo verifikacijske komisije;
6. Poročilo predsednika, blagajnika, strokovne komisije, gospodarja,
disciplinske komisije ter nadzornega organa;
7. Razprava na poročila;
8. Sprejem sprememb Statuta ;
9. Sprejem spremembe klubskega logotipa;
10. Razrešitev starih organov društva in izvolitev novih organov društva
(predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, gospodar, dva člana UO,
3 člani nadzornega odbora in 3 člani disciplinske komisije);
11. Sprejem delovnega in finančnega načrta za leto 2016;
12. Razno.
VABLJENI!
VAŽNA OBVESTILA
1.
Gradivo za 8. in 9. točko dnevnega reda je dostopno na spletni strani društva.
Pripombe in predloge na predlagano gradivo lahko člani posredujete na spletni
naslov društva: [email protected]
do 4. marca 2016. Na Skupščini
obravnav na predloga ne bo in se izvede le glasovanje.
2.
Tokratna skupščina je volilna. Vabljeni ste vsi člani, da oddate predloge za
kandidature za razpisane funkcije na klubski mail. Če sami kandidirate za katero
od funkcij, jasno opredelite za katero. Če kandidirate za predsednika društva,
naj kandidatura vsebuje program dela za naslednji štiriletni mandat. Če
predlagate drugega člana društva za katero od funkcij, naj bo kandidaturi
priloženo kandidatovo soglasje.
3.
Naj vas opomnim na pravočasno plačilo članarine. V kolikor ste jo že poravnali
smatrajte to obvestilo kot brezpredmetno.
V kolikor še niste plačali članarine za leto 2016 vas vabimo, da to storite čim
prej. Članarina za leto 2016 znaša 20 €, za vsakega naslednjega člana iz istega
gospodinjstva pa le 10 €.
Pozor : Plačilo je možno le preko nakazila na transakcijski račun.
Bančna transakcija poteka tako, da denar preko svoje banke nakažete na trans.
račun: 07000–0001025283, nakazilu pa pripišete vaše ime (npr. plačilo
članarine_ime in priimek). Po prejemu nakazila vam bomo v nekaj dneh poslali
obvestilo o plačilu članarine in nalepko za tekoče leto.
Če plačilo ni izvršeno do vključno 29.2.2016, na skupščini nimate volilne pravice
(skladno s statutom - 19. člen »Članarina se vplača ob vpisu oz. vsako leto do konca
februarja tekočega leta. Če članarina do tega datuma ni vplačana, članstvo preneha«).
Aktivni člani društva in upravni odbor se trudimo razširiti aktivnosti in
dejavnosti društva. To je mogoče le z večjim številom aktivnih članov, zato vas
ob tej priložnosti vabim, da se nam v slogu več nas bo - prijetneje bo - pridružite
pri naših dejavnostih: tečajih in vzgoji in šolanju psov ter vodnikov ter drugih
aktivnosti ki jih organizira naše društvo.
Lep pozdrav
Arnol Jože
predsednik ŠKD Železniki