tehnični list

RÖFIX KHP /
Zaključni omet na osnovi umetnih smol
Področja uporabe:
Strojno mešan, gotov tankoslojni zaključni omet različnih zrnavosti, struktur in barvnih odtenkov.
Odporen, elastični, strukturni omet za TIS fasade in osnovne omete.
Pri 6 mm zrnavosti se nanaša samo strojno in se ne zaribava. Za nanašanje je primerna fina brizgalna
®
naprava s zračnim regulacijskim ventilom in kroglično zaporno pipo (kot npr. MAI 2PUMP Lyra, polž: D8
1,5, Gibka cev 35/40 bar in maks. dolžina 25 m).
Osnova materiala:
● Disperzijsko vezivo
● Bel, izbran marmornati pesek
● Barvni pigmenti
Lastnosti:
●
●
●
●
●
Zelo odporen na vremenske razmere
Velike izbira barvnih tonov
Z malo napetosti
Elastičen, fleksibilen
Odlična izdelava
Izvedba:
Pogoji pri izvedbi:
Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oziroma podlage nesme pasti pod +5° C.
Do izsušitve premaza ščiti pred mrazom in prehitremu sušenju ( neposredni sončni svetlobi, deževju).
Podlaga:
Podlaga mora biti čista, nosilna kakor tudi brez nečistoč (kot npr. prah, umazanija, cvetenje podlage itn.).
Pri novo nanešenih ometih (npr. apno-cement, itd.) je treba upoštevati predpis proizvajalca za čas sušenja
najmanj 2-3 tedne.
Podlaga mora ustrezati standardomÖNORM B3346 oz. DIN 18350 oz. SIA V242.
Apneno-/ cementno vezani TIS-temeljni ometi morajo biti nanešeni po navodilih v ustreznih debelinah ter
posušeni (najmanj 5 dni - pri vlažnem, hladnem vremenu je čas sušenja daljši).
Priprava podlage:
Beton: Na sanacijsko izravnalno maso (Renostar, Renoplus)
Obdelava podlage:
Podlago najmanj 24 ur pred nanosom zaključnega ometa podlago premažemo po celotni površini nerazredčeno z RÖFIX s pomočjo ščetke ali valjčka
Odstopljene in razpokane stare premaze moramo mehansko odstraniti.
Krhke podlage premažemo z ustreznim, brez topil utrjevalcem podlage RÖFIX.
Nepravilnosti ometa predhodno popravimo z ustreznim ometom npr. RÖFIX Renoplus, Renostar.
Priprava:
Gotov izdelek.
Za dosegane ustrezne obdelovalne konsistence po potrebi razredčimo z malo vode.
Pred nanosom v posodi s pomočjo mešalnika (rotorsko vreteno) pri nizkih obratih dobro premešamo.
Pri mešanju se moramo izogibati usedanju večjih zrn.
Izvedba:
"Nanašanje zaribanega ometa": omet nanesemo s čisto, nerjavečo zidarsko žlico ali gladilko v ustrezni
zrnatosti brez prehodov (mejnih črt) in gnezd
Omet na celotno površino nanašamo brez prekinitev po sistemu "sveže na sveže".
"Strukturiranje zaribanega ometa": z ustrezno gladilko za zaribavanje (stiropor ali plastična gladilka) dosežemo ustrezno strukturo.
Potrebno je pravočasno strukturiranje.
Zelo pomembno je redno čiščenje delovnega orodja za strukturiranje!
"Nanos brizganega ometa": s primernim strojem nanesti/strukturirati.
Ne mešati z drugimi materiali.
Orodje po uporabi skrbno očistiti.
Pri temnih in intenzivnih tonih oz. pri vlečenih strukturah treba uporabljati ustrezno sistemsko grundirno
sredstvo RÖFIX v podobni barvi kot zaključni omet.
Nizke temperature in visoka vlažnost zraka podaljšujejo čas strjevanja. Neenakomerna vpojnost podlage
lahko vpliva na spremembo barvnih odtenkov. Premočno redčenje ali kot tudi obdelovanje pri vetru in/ali
močnem sončnem sevanju lahko povzroča nastajanje luknjic in razpok.
Odvisno od vlažnosti zraka in temperature znaša čas vezave pribl. 3 dni. Čas potreben, da se nanos
posuši je pribl. 3 tedne. Novo prevlečene površine moramo z ustreznimi ukrepi zaščititi pred vlago, vse
dokler se popolnoma ne strdijo.
roefix.com
tehnični list 16.02.2016
stran 1/3
RÖFIX KHP /
Zaključni omet na osnovi umetnih smol
Napotki za odstranjevanje:
Debeline tankoslojnih zaključnih ometov: Nanašamo jih v maksimalni debelini zrna.
Elemente kot so okna, okenske okviri, vrata itd. moramo pred obdelavo zaščititi pred umazanijo oz. poškodbami.
Z jekleno gladilko je nanos bolj enakomeren kot če uporabimo plastično gladilko.
Da se izognemo barvnim razlikam in nastanku mejnih črt, delamo ves čas z istim orodjem.
Upoštevajte "Smernice za izdelavo zaključnih ometov", avstrijskega delovnega združenja ometačev,
BFS-navodila, navodila strokovnega združenja za umetne smole, IWM-smernice nemškega združenja
izdelovalcev malt.
Varnostna opozorila:
Podrobna varnostnaopozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Preberite varnostni list pred
uporabo gradbenega proizvoda.
Skladiščenje:
Shranjujemo v dobro zaprtih hladnih prostorih, vendar zaščitenih pred zmrzaljo.
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
Tehnični podatki:
Številka artikla‍
110820‍
Način pakiranja‍
118809‍
110832‍
110843‍
110864‍
110863‍
110897‍
110896‍
118737‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
bela‍
bela‍
bela‍
bela‍
bela‍
bela‍
bela‍
bela‍
bela‍
‍
Venecia
Structura‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Rillenstruktur‍
Zaribavanje‍
Rillenstruktur‍
Brizgani omet‍
Zrnavost‍
0,5 m‍m‍
0,7 m‍m‍
1 m‍m‍
1,5 m‍m‍
2 m‍m‍
2 m‍m‍
3 m‍m‍
3 m‍m‍
6 m‍m‍
Poraba‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 1,4
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 1,7
k‍g‍/‍m‍²‍/‍p‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 2
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 2,4
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 3
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 2,7
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 3,8
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 3,5
k‍g‍/‍m‍²‍
4,5- 5,5
k‍g‍/‍m‍²‍
Številka artikla‍
118339‍
118926‍
120075‍
120077‍
118340‍
118921‍
118341‍
118922‍
118342‍
Barva‍
Struktura ometa‍
Način pakiranja‍
Barva‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
Barvna‍
Barvna‍
Barvna‍
Barvna‍
Barvna‍
Barvna‍
Barvna‍
Struktura ometa‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Zrnavost‍
0,5 m‍m‍
0,5 m‍m‍
0,7 m‍m‍
0,7 m‍m‍
1 m‍m‍
1 m‍m‍
1,5 m‍m‍
1,5 m‍m‍
2 m‍m‍
Poraba‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 1,7
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 1,7
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 1,8
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 1,8
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 2
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 2
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 2,4
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 2,4
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 3
k‍g‍/‍m‍²‍
Številka artikla‍
118947‍
118343‍
118923‍
118344‍
118924‍
118345‍
115‍
Način pakiranja‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
‍
Barva‍
Barvna‍
‍
‍
Barvna‍
Barvna‍
‍
‍
Struktura ometa‍
Zaribavanje‍
Rillenstruktur‍
Rillenstruktur‍
Zaribavanje‍
Zaribavanje‍
Rillenstruktur‍
Rillenstruktur‍
Zrnavost‍
2 m‍m‍
2 m‍m‍
2 m‍m‍
3 m‍m‍
3 m‍m‍
3 m‍m‍
3 m‍m‍
Poraba‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 3
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 2,7
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 2,7
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 3,8
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 3,8
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 3,5
k‍g‍/‍m‍²‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 3,5
k‍g‍/‍m‍²‍
Količina po enoti‍
Suha gostota‍
25 k‍g‍/‍E‍N‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 1.800 k‍g‍/‍m‍³‍
Paroprepustnost µ (EN
1015-19)‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 150
PH-vrednost‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 8,5
Spec. toplotna kapaciteta‍
p‍r‍i‍b‍l‍.‍ 1 J‍/‍k‍g‍ ‍K‍
roefix.com
tehnični list 16.02.2016
stran 2/3
RÖFIX KHP /
Zaključni omet na osnovi umetnih smol
Vodovpojnost (EN
1015-18)‍
Certifikat o preiskusu‍
< 0,1 k‍g‍/‍m‍²‍h‍0‍,‍5‍
● EN 13162
!Kornstruktur (K) - 1,5mm - mit
Kunststoff-Reibebrett strukturiert!
Splošna navodila:
Pri gotovih zaključnih ometih mora tlačna trdnost osnovnega ometa znašati najmanj 1,5 N/mm². Čas sušenja naj bo najmanj 1 dan na mm debeline ometa. Ne uporabljamo jih na vlažnih podlagah in tudi ne
na vodoravnih površinah, obremenjenih z vodo. Zaradi različnih vremenskih pogojev in lastnosti objektov
ni mogoče zagotoviti, da po izsušitvi ne bo prišlo do madežev. Zaradi uporabe naravnih surovin je možno manjše barvno odstopanje. Pri obdelavi površin uporabljamo omet le iz ene embalaže oziroma ene
pošiljke oziroma naročila. Pri naknadnih naročilih je potrebno navesti gradbišče in čas prvega naročila,
kajti dodani materiali so lahko podvrženi spremembi barvnih tonov. Pred uporabo preverimo ali material
ustreza naročenemu barvnemu tonu. Ostopanj, ugotovljenih po izvedbi, ne priznamo.
S temi navodili so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemudosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.
Podatke smo pripravili skrbno in vestno,vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne
odgovarjamo zanadaljnje odločitve uporabnika.Navedbe v tem katalogu nas ne zavezujejopravno ali kako
drugače. Kupec moravedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.
Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čemer se zagotavlja
nespremenjena kvaliteta.
Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naš tehnično-svetovalni
servis.
Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja
od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene
v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu
kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (20°C/65%rV) in so glede na vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih.
Podrobna varnostnaopozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Preberite varnostni list pred
uporabo gradbenega proizvoda.
Upojštevajte tudi priznane nacionalne smernice za obdelavo in pojasnila kot ÖAP, SMGV oziroma nemških združenj.
roefix.com
tehnični list 16.02.2016
stran 3/3