Örnsköldsviks Diabetesförening inbjuder till årsmöte, /Styrelsen

2016-02-10
–---------------------------------------------------------------------
TILL ALLA MEDLEMMAR!
Inbjudan till årsmöte!
Alla hälsas välkomna till föreningens årsmöte som
äger rum måndagen den 14:e mars klockan 19.00
Plats: Församlingshemmet, Storgatan 29 A
Örnsköldsvik
Program:
 Årsmötesförhandlingar.
 Vi bjuder på kaffe & smörgås
VARMT VÄLKOMNA!
/STYRELSEN
VÄND