Inbjudan Fördjupningsseminarium lönebildning och budgetprocess

INBJUDAN FRÅN
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING,
AVD. FÖR ARBETSGIVARPOLITIK, FÖRHANDLINGSSEKTIONEN
OCH ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA
Fördjupningsseminarium Lönebildning och
budgetprocess
27 april 2016
Stockholm
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
Fördjupningsseminarium – Lönebildning och
budgetprocess
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta inbjuder
härmed till ovan nämnda seminarium.
Innehåll
Strategiskt lönepolitiskt arbete och kopplingen mellan budget och
lönebildning. Gemensamma diskussioner om hur arbetsgivaren kan arbeta
för att åstadkomma denna koppling. Ta del av arbete, erfarenheter och tips
från en kommun och ett landsting. Hör ekonomer, analytiker och förhandlare
resonera kring ekonomiska förutsättningar och lönebildning och delta i dialog
om lokala förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer.
Målgrupp
Seminariet vänder sig till dig som arbetar med:
- övergripande budgetarbete
- arbetsgivarens lönepolitik och löneavtal
Obs! För att få ut mesta möjliga av seminariet är det nödvändigt att ni är två
från respektive arbetsgivare som deltar, en från HR/personalfunktionen och
en från ekonomifunktionen.
Föreläsare
Företrädare för HR och ekonomi från en kommun respektive ett landsting
samt förhandlare och analytiker från Sveriges Kommuner och Landsting.
Tid
27 april 2016. Dagen börjar kl 10.00 (kaffe serveras från kl. 09.30) och
avslutas senast kl 16.30.
Plats
Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
Avgift
3 400 kronor (exkl. moms). Avgiften inkluderar kursdokumentation, för- och
eftermiddagskaffe samt lunch. Faktura skickas till
förvaltningen/organisationen efter seminariet.
Önskas logi, bokas och betalas detta av deltagaren själv.
Anmälan
Anmäl dig online senast 25 mars 2016
För anmälan behövs en e-postadress. Har du frågor gällande din anmälan,
kontakta Konstella, se kontaktuppgifter nedan. Antalet deltagare är begränsat
vilket gör att antagning sker utifrån anmälningsdatum. Antalet deltagare från
samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att
ställa in vid för få anmälda deltagare.
Avanmälan
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.
Avanmälan eller uppgifter om eventuell ersättare måste lämnas skriftligt.
Information
Vid frågor om kursens innehåll och upplägg kontaktpersoner enligt nedan:
[email protected] förhandlare, tfn 08- 452 79 38
[email protected] förhandlare, tfn 08-452 71 62
[email protected] analytiker, tfn 08-452 77 37
Övrig praktisk information lämnas av Konstella tfn 08-452 72 86, e-post
[email protected]
Välkommen med din anmälan!
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se