Flygbild - Gottnebygden

Första utkast till grävkarta fiber Gottnebygden
Jan. 2016
_______ Utförs av Övik Energi
_______ Befintlig kanalisation
_______ Utförs av byborna
6
Gottne N
Se även info. på hemsidan: gottnebygden.se
Gottne V
Gottne Ö
5
1
Östansjö
Gottne S
3
2
4
Hållen
0
Skala 1:14558 (A3)
100 400
200
600
800
ÖEAB schakt
Befintlig kanalisation
Egen schakt
1 000 m
Gottne Ö
Gottne S
100
Skala 1:5000 (A3)
200
300
400
500 m
Östansjö
100
Skala 1:5000 (A3)
200
300
400
500 m
100
Skala 1:5000 (A3)
200
300
400
500 m
Hållen
100
Skala 1:5000 (A3)
200
300
400
500 m
Gottne V
100
Skala 1:5000 (A3)
200
300
400
500 m
Gottne N
tt ne V
0
100
Skala 1:5000 (A3)
200
300
400
500 m