Challenge Bernadotte 2016

Challenge Bernadotte 2016
Värja – Individuellt och Lag
Stockholm
Lördag 2 april 2016
Registrering
Start
Söndag 3 april 2016
Värja herrar, Individuell
07:30-08:30
Värja damer, Individuell
09:00-10:00
Värja veteraner (rankningsomg) 11:30-12:00
Värja herrar veteraner
Värja damer veteraner
09:00
10:30
12:30
14:00
14:00
Värja herrar, lag*
Värja damer, lag*
Individuella finaler
17:00
Registrering
Start
07:30-8:00
08:30-9:00
08:30
09:30
* Klubb- eller mixade lag,
3-4 fäktare
Tävlingsplats
Åkeshovshallen, Bergslagssvägen 60, Bromma
Tävlingsbestämmelser
Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser tillämpas. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten
att göra ändringar i tävlingsformen. Vapen- och säkerhetskontroll på pisten.
Tävlingsformer
Värja individuell:
Veteraner:
Två pouleomgångar före direkteliminering (alla vidare från första
pouleomgången).
En mixad pouleomgång för ranking av fäktare som ej deltar i
seniorklasserna (rankningsomgång).
En pouleomgång före direkteliminering. Åldersgrupper: 40-49, 50-59, 6069, 70 och äldre. Det är möjligt att även delta i seniorklass.
Värja lag:
Direkteliminering. Alla placeringsmatcher genomförs. Ranking = placering i
individuell seniorklass.
Anmälningsavgifter
Individuellt: 300 SEK (enkelstart) resp. 450 SEK (dubbelstart). Lag: 500 SEK. Startavgifterna betalas
klubbvis senast den 23 mars 2016 till DIF Fäktnings bankgiro 830-2564. Utländska fäktare betalar
startavgift på tävlingsplatsen.
Anmälan
Anmälan av fäktare, klubblag och ev. domare senast den 23 mars 2016 via Ophardt Online.
Utländska fäktare, klubblag och domare kan anmäla sig till [email protected] och
skall då ange namn, nationalitet, klubb, födelsedatum (DD.MM.YYYY), klass (individuell och lag).
De som önskar ingå i ett mixat lag från flera klubbar anmäler till: [email protected]
Domare
Deltagarna dömer själva under pouleomgångar och delar av lagtävlingen. Tävlingsledningen
kommer att rekrytera domare till de avgörande omgångarna.
Priser
Challenge Bernadotte Pokal – Individuell senior Herrvärja/ Damvärja
Oxenstiernas Pokal – Lagtävling Herrvärja/ Damvärja
Bela Rerrich Junior Challenge – Penningpris 3 000 kr till bästa junior i herr- och damtävling
Medalj och hederspris till samtliga klasser och lagtävling.
Kommunikationer
Tunnelbana gröna linjen till Åkeshov.
Övrigt
Servering finns i tävlingshallen.
Aktuell information återfinns på www.diffencing.se
Hotell
Vi rekommenderar följande hotell:
Flyghotellet Bromma – www.flyghotellet.se tel 08-26 26 20
Scandic Bromma – www.scandichotels.se tel 08-517 341 00, med bokningskod 457 487 10 giltig
tom 2 mars 2016: enkelrum 650 SEK, dubbelrum 750 SEK och trippelrum 950 SEK
Tävlingsledning/sekretariat
Mats Svensson
Tel: +46 76 526 59 30
[email protected]
VÄLKOMNA!
Angelika Gyllenhoff
Ordförande Djurgårdens IF Fäktförening / Ordförande i organisationskommittén
Tfn +46 70-512 66 08
Challenge Bernadotte 2016
Epée – Individual and Team
Stockholm
Saturday April 2nd 2016
Check-in
Mens’ epee, Individual
07:30-08:30
Womens’ epee, Individual
09:00-10:00
Veterans’ epee (ranking round) 11:30-12:00
Men Veterans’ epee
Womens Veterans’ epee
Individual finals
Start
Sunday April 3rd 2016
Check-in
Start
09:00
10:30
12:30
14:00
14:00
17:00
Men’s epee, Team*
Women’s epee, Team*
07:30-8:00
08:30-9:00
08:30
09:30
*Club team or mixed,
3-4 members
Venue
Åkeshovshallen, Bergslagsvägen 60, Bromma
Regulations
The Swedish Fencing Federation regulations apply. The organizers retain the right to change the
format of the tournament prior to start. Fencers from any member federations of FIE can
participate, and your national license is required.
Competition
Epée individual:
Veterans:
Two poule rounds before direct elimination (all fencers to the second round)
One mixed poule round for fencers not participating in the senior
competitions (ranking round)
One poule round before direct-elimination (all fencers to direct-elimination).
Age groups are 40-49, 50-59, 60-69, 70-. It is also possible to participate in
the senior competitions.
Epée team:
Direct elimination. All places in the table will be fought for. Ranking =
Saturday senior results.
Entry fee
One individual competition: 300 SEK/30 EUR. Two individual competitions: 450 SEK/45 EUR.
Team competition: 500 SEK/50 EUR per team. Swedish clubs pay the total amount for their
registered fencers by March 23rd, at the latest. International participants pay entry fee at venue.
Registration
Via Ophardt Online. For foreign participants (individuals, teams, referees) please send an email to
[email protected] by March 23rd, at the latest. Registration shall contain name,
date of birth (DD.MM.YYYY), nationality, club, class (individual and team). Let us know if you want
to fence in a club team or mixed team from different clubs!
Referees
Fencers will act as referees in the poule rounds and some team matches. The Organizing
Committee will recruit referees for direct elimination rounds.
Prizes
Challenge Bernadotte Trophy – Individual senior epée Men / Women
Oxenstierna Trophy – Team competition epée Men / Women
Bela Rerrich Junior Challenge – Monetary prize 3000 SEK to best junior man and woman
Medals and honorary prizes for all classes, individual and team.
Public transportation
Subway, “green” line to Åkeshov.
Updated information to be found on www.diffencing.se
Other
Refreshments in the venue.
Hotel
All delegations must arrange for their own accommodation.
We recommend the following hotels located close to the tournament venue:
Flyghotellet, Bromma – www.flyghotellet.se phone +46 8 26 26 20
Scandic Bromma – www.scandichotels.se phone +46 8 517 341 00. Our prices at Scandic
Bromma (valid until Mar 2nd 2016 when using booking code 457 487 10): 650 SEK single room,
750 SEK double room, 950 SEK triple room
Information competition days
Mats Svensson
Tel: +46 76 526 59 30
[email protected]
WELCOME!
Angelika Gyllenhoff
Chairman of Djurgårdens IF Fäktförening / Chairman of the Organizing Committee
Tel +46 70 512 66 08