Inbjudan

Inbjudan
Östhammars Pistolklubb inbjuder till den 2:a kretsfältskjutningen
och Kretsmästerskap i A-vapen – Söndag 24 april 2016
Plats:
Börstils skjutbanor 300 m NV Börstils kyrka i Östhammar
Skjutningen genomförs i lättgådd terräng i anslutning till
skjutbanan.
Omfattning:
Fältskjutning över 8 stationer. Vapengrupper och klasser enligt
skjuthandboken, Kretsens bestämmelser.
Vapenkontroll:
Skall vara genomförd senast 15 minuter före start
Start:
Första start kl. 08:00
Jury:
Anslås tävlingsdagen
Föranmälan:
senast 13 april till Per-Erik Brundin
[email protected]
Efteranmälan
Tre varv mellan 08:00-09:00, Två varv mellan 09:00-11:00
Startavgifter:
1 varv 100
Betalning:
För smidigare hantering, betala in startavgift vid anmälan via
kr, 2 varv 200 kr, 3 varv 260 kr, 4 varv 320 kr,
Lagavgift 150 kr
Swish 072 853 35 09 eller Swedbank 8381-6 983 728 224.4
Ps. skriv i anmälan för vem/vilka du betalt (ta ev med kvitto)
Servering:
Finns
Tävlingsledning:
Per-Erik Brundin 072-853 35 09, 0173-411 92
[email protected]
Banläggare:
Mattias Boman
OBS! Anmäl dig i tid, preliminär startlista läggs ut på kretsens hemsida veckan före
tävlingsdag
Välkomna önskar ÖPK