Noter till Ungdomsstämman

Hjärtligt välkomna till 29:e
Barn- och
Ungdomsstämman
13 februari 2016
Kulturhuset Anders, Höör
Adress: Stenskogsvägen 2
BARNSTÄMMA
12.00
13.30
14.00
Samling för barnspelmansstämma.
Sånglekar under ledning av Ninni Carr och därefter
uppdelning i olika grupper (40 min pass). Där lärs
sommarens hit –16 ut!
Fika.
Allspel och uppspel av gästande grupper samt konsert
med Trolska Polska. (anmäl till [email protected] om du
planerar att uppträda med dina elever)
Allspelslåtar: Polkett efter Enar Lönn, Söndagsschottis, Vals i köket,
Knäckebrödhultslåten.Därefter uppspel av gästande grupper.
************************************
UNGDOMSSTÄMMA
16.30
18.00
19.00
Samling för Ungdomsstämman. Därefter indelning i
grupper där lärs en av allspelslåtarna ut.
(Respektive lärare hjälper till)
Dansworkshop med Kersti Alm
Fika, allspel och spellista till dans.
Under kvällen dans till Trolska Polska!
Allspelslåtar: Slängpolska J.C Tydell, Polska efter J.J Bruun,
Polska av Olof Andersson, Sommarvals av Sylvia & Mats 1987.
Hjärtligt välkommen!
Anmäl dig senast 23 januari 2016
till Ninni Carr på e-postadress: [email protected]
Polska
J.C.Tydell
Tydell
Polskaeft
eft.J.C.
° ## 3 ˙ ™
Fiol 1 & 4 æ
D
Fiol 2
## 3 ˙ ™
4 ææ
&
¢
{
Flöjt
Cello
G/D
## 3 ˙ ™
& 4
˙™
æ
˙™
ææ
˙™
˙™
Arr: Sonny Blom
˙™
ææ
D
˙™
æ
˙™
ææ
Arr: Sonny Blom
G‹/D
˙™
ææ
b˙
? ## 43 œ ™ œ œ œ œ
™
™
œ œ œ œœœœ œ œ œ œœœœ œ œ
D
{
#
& # ™™
? ## ™™ œ ™
8
D
œœœœ œœœœœœœœœ œ
œ
œ
n
œ
œ
œœœœ
° ##
& œ
œ
##
&
¢
œœ
{
G/D
œœœœ
œ
A
œœœœ
D
œ
œ
œœœœœ œ
œœ œœ œœ
#
&#œ œ
? ## Ϫ
Ϫ
œ
œ œ œ œ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœœœœ œ
œœœœ
œ œ
œœ œœ œœ
œœœœœ
Ϫ
œœ
œ œ
œœ œœ
œœ
œœ
œœ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœœœœ
Ϫ
œ
œ™ œ œ œ œ œ œ
° ## ™
œœœœ œœœœœœœœœ œ œœœ
œ
œ
œ
™
œ
&
œ
œœœœ
## ™
¢& ™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
5
œœ œ

œœœ
œœ œœ
œ
œ œ
œœœœ
œ œ
A
œ œ
œ œ
œœœœœ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
œ œœœ
œ
œ œ
œ œ
œœœœ
œ œ
Ϫ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœœœœ œ
œœœœ
œ œ
2
11
A
B‹
1.
œ
° ##
œ
œ œ œ œ œ™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
& œ œ œ œ
##
œ œ œ œ œ œ œ œ™
œ
œ
œ
&
œ
¢
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ™
##
œ
œ
œ
œ
œ
& œ œ œ œ œ œ
{
? ##
{
A(“2)
# ˙™
&#
{
21
œ
œ
æ
˙™æ
? ## œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
A7
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ œ
œ
œ
D/A
œœ œœ
œ
œ
D
˙
˙™
œ œ œ œ œœ œœ
œœœœœ œ
œœœ œœ œ œœœ
œœœ œœ œ œœœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
œ œ
œœ œœ
œœœ œœœ œœ
œœœ œœœ œœ
˙™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
B5
D
1.A
2.A
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœœ œ
œ œ ™ ‰ ™™
œ œ™
œ
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œœ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ ™ ‰ ™™ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
D(“4)/A
## ˙
&
œ
œœ œœ
œ
œ
œœœœ œœœ œ
æ
˙™æ
œ
˙™
? ## œ
° ##
& œ
œ
##
¢& œœ
œœ
œœœœ œœœœ œœœ
‰
œ œ œ œ
æ
˙™æ
œ
œ
? ## ™™ œ
œ
œ
œ
D/A
œ
D(“4)
˙™
° ## œ
& œ œ œ œœ
##
œ œœœ
&
¢
œ œœœ
{
™™
œ
A(“4)
œ
‰
œ œ œ™
œ
™
œ
‰ ™
G/A
## ™ ˙™
& ™
18
œ
œœœœ œœœ œ
‰
‰ ™™ œ œ œ œ œ ™
˙™
˙™
° ## ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& ™œ
## ™ æ
™ ˙™
&
¢
14
œ œ œ œ œ™
‰ ™™
2.G
G&7
œœ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ
˙
œ œ œ œ
™™
œ
˙
™™
œ œ œ
œ
Polska
eft
Bruun
Polska efter Bruun
Ullik Johansson 2006
Arr: Ullik johansson 2006
G‹
D
G‹
D
° 3
& b 4 œ ™ #œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ ™ #œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ
3
& b 4 œ™ œ œ œ œ œ #œ ™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ
™™
œœœ œ
™™
? b 43 œ™ #œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ™ #œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ
¢
™™
B¨
5
°
œ œ œ œ œ
& b ™™
& b ™™ œ œ œ œ œ
? b ™™
¢
8
œ œ œ œ œ
D
° œ
&b œ œ œ œ œ œ œ œ
&b œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
?b œ œ œ œ œ œ œ
¢
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
G‹
D
G‹
G‹
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
D
G‹
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ #œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#œ
Copyright © SvL 531
œ
™™
œ
™™
œ
™™
Polska avPolska
Olof Andersson
Olof Andersson
D(;3)
° 3Œ
& b4
D‹/F
A(;3)
D‹/F
D(;3)
D‹/F A(;3)
œ œ ™ œ œ™ #œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ #œ
œ
3
& b4 Œ
j ‰
œœ
œœ
3 œ ‰™ œr œ
b
4
&
¢
œœ
œ œœ
œ
œ
œ
œ
œœ
œ
° Œ œ œ ™ œ œ™ #œ œ ™
&b
5
D(;3)
D‹/F
A(;3)
œ
œ
œ
˙™
œ
œ
œ
r
‰ ™ œr œ
‰ ™ œœ œ
œ
œœ
œœ
œœ
œ œœ
œ
œ
œ
œ
D‹/F
D(;3)
D‹/F A(;3)
œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ #œ nœ œ œ
j ‰ œ œ
&b Œ œ
œ
˙™
œ
œ
œ
œ œ
œ
r
r
™
™
b
‰
‰
‰™
œœ œ
œœ
œœ œ
œ
¢& œœ
œœ
œœ
œœ
œ
œœ
œ
œ
œ
9
A(;3) ™ œ™ œ
œ ™nœœ™ œ
™ œ #œ
° ™ œ #œœ
#
œ
œ
œ
Ϫ
œ
œ œ™#œœ™ œ
& ™
œ ™ œ œ™ œœ™ œœ™ œ œ™ œœ™ œœ œ œ œ
& ™™ œ œ ™ œ
œœ
r
œœ œ
œœ
œ
D‹/F
œ
œœ # œœ
r
‰ ™ œœ œ
œœ
œ
D‹/F
Œ
™™ n
™™ n
˙
r
™
‰
œœ
œœ œ ™™ n
œœ
œ
œ
œ
œ œ œ #œ œ ™ œ™ œ ™nœœ™ œœ™ œ
œ™ œ˙
œ œ ™ œœ ™ œ œ™ œœ™ œœ™ œ
™
Œ
Œ ˙˙
Œ ˙˙ Œ ˙˙ Œ ˙˙
Œ
Œ
˙˙
˙˙
¢& ™ ˙˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
16
#œœœ œ œ™nœ œ
™ œ #œ#œ œ œ œ
°
#
œ
#
œ
œ
Ϫ
Ϫ
œ
œ
#
œ
œ
™
Ϫ
œ œ œ œŒ
™ œ™#œ œ™œ
& œœœ#œœ™ œ
3
& œ™ œœ™ œœ œ œ œ
¢& ˙˙
˙
Œ ˙˙ Œ
˙
œ™ œ˙ ™™
˙˙
˙
3
3
3
™#œœ ™#œ#œœœ
œ
œ
™
œ
™
™œ
œ #œ œ
Œ ™™ ˙˙
Œ ˙˙
Œ
˙
˙
Œ
œ œ ™nœ œ
œ œ œœ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙
˙
3
Sommarvals
Sommarvals
D‹
° b3
& 4
œ
Jag
3
& b4
˙
™™
G‹
œ ˙
dröm
van
-
mer
om
en
som
drar
ner
mot
stran
œ ˙
œ ˙
œ ˙
? 43
™
¢ b œ ™˙
™™
D‹
°
&b ˙
œ ˙™
œ ˙™
G‹
œ ˙™
œ ˙
jag
ser
sol
&b ˙
?
¢ b˙
dig
ömt
tar
œ ˙™
-
œ ˙
œ ˙
G‹
en
kom
œ ˙™
œ ˙™
i
hand
° b ™
j
& ™ œ™ œ œ
œ œ œ
& b ™™ œ™ œj œ
? b ™™ œ™ œJ œ
¢
œ œ œ
œ œ œ
° b
& œ
œ
œ
&b œ
œ
?b
¢
œ
œ
œ
œ
G‹
-
¢
& b # œ ‰ œj œ
? b œ ‰ œJ œ
G‹
˙™
˙
den,
˙™
˙™
˙™
˙
ma
Känn
en
sed
˙
˙
-
œ
j
œ™ œ œ ˙
mer
att
jag
dan
rör
oss
lätt
till
vå
˙
˙
œ ˙
œ ˙
E7(b9)
er
hur
dan
arm
œ ˙
œ ˙
-
D‹
1.
j
œ œ™ œ œ ˙
den
-
D‹
j
œ™ œ œ œ œ œ
lys
-
er
på
mig.
j
œ #œ ™ œ œ ˙
œ œ™ œ œ ˙
J
en
runt
sar
œ
med
dig.
Och
gor - nas
vals.
Jag
j
œ #œ ™ œ œ ˙
œ œ™ œ œ ˙
J
A7
œ ˙
-
A7
œ ˙
Dröm
G‹
˙™
˙™
E7(b9)
mar
D‹
om
din
A7
j
œ ‰ œœ
D‹
œ
œ
D‹
2.
œ œ
™™
œ œ
Vi
™™
œ œ
œ
œ œ
œ
œ ™™ œ
hals.
D‹
œ œ œ
j
‰
œ™ œ œ œ œ œ # œ œj œ # œ œ # œ
œ™ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
J
J
˙
œ
˙
˙
œ
œ
Ϫ
j
œ œ
œ
œ
œ
Ϫ
j
œ œ
œ
œ
œ
Ϫ
Ϫ
j
œ œ
œ œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ϫ
Ϫ
j
œ œ
œ œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
A7
° b
& œ ‰ œj œ
-
D‹
Sylvia
Sylvia Toft
œ œ œ
#œ œ #œ
œ œ œ
D‹
1.
˙™
˙™
˙™
œ
œ œ
œ œ
œ œ œ
œ
D‹
2.
™™
˙™
˙
™™
˙
˙
˙™
™™ ˙ ™
Œ
Œ
Œ