Affisch – Thage G Peterson A4

Alliansfrihet och svensk säkerhetspolitik
Om Nato och Värdlandsavtalet
Talare: Thage G. Peterson
Illustratör:Robert Nyberg.
Lördagen den 27 februari kl. 13:00.
Plats: Stadsbibliotekets hörsal, Helsingborg
Thage G. Peterson har varit bl.a. försvarsminister i socialdemokratiska regeringar och varit
aktiv i motståndet till Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan.
Bakom arrangemanget står Föreningen Nej till Nato, Helsingborg.
Medarrangörer:
, Enhetsgruppen, Fi, Folket i bild/Kulturfront, Framtiden i våra händer,
Jordens vänner, KP, Kvinnor (och män) för fred i Skåne, Mp, Svenska Freds och Skiljedoms
Föreningen Malmö-Lund, SAP Helsingborg och Vänsterpartiet.