2016 Manual Nordea Tour Future Series

Nordea Tour
Future Series.
TÄVLINGSMANUAL 2016.




1. VILLKOR FÖR NORDEA TOUR FUTURE SERIES ................................................................................................................ 3
1.1 DELTAGARE ......................................................................................................................................................................... 3
1.1.1 Medlemskap ........................................................................................................................................................... 3
1.1.2 Spelarkategorier..................................................................................................................................................... 3
1.1.3 Handicap.................................................................................................................................................................. 3
1.2 OMFATTNING OCH SPELFORM .............................................................................................................................................. 3
1.2.1 Startfält.................................................................................................................................................................... 3
1.2.2 Spelform................................................................................................................................................................... 3
1.2.3 Tee ............................................................................................................................................................................ 4
1.3 AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT ........................................................................................................................................... 4
1.4 ANMÄLAN OCH ÅTERBUD ..................................................................................................................................................... 4
1.4.1 Anmälan .................................................................................................................................................................. 4
1.4.2 Avanmälan .............................................................................................................................................................. 4
1.4.3 Överanmälan .......................................................................................................................................................... 4
1.4.4 Efteranmälan .......................................................................................................................................................... 4
1.4.5 Återbud .................................................................................................................................................................... 4
1.4.6 Dubbelanmälan ...................................................................................................................................................... 5
1.5 ÖVRIGA VILLKOR.................................................................................................................................................................. 5
1.5.1 Inspelsrond .............................................................................................................................................................. 5
1.5.2 Olämpligt uppträdande ........................................................................................................................................ 5
1.5.3 Prispengar ............................................................................................................................................................... 5
1.5.4 Pro-Am ..................................................................................................................................................................... 6
1.5.5 Ranking .................................................................................................................................................................... 6
1.5.6 Wild card till tävling på Nordea Tour ................................................................................................................. 6
2. LOKALA REGLER .................................................................................................................................................................... 7
3. TÄVLINGSREGLER ................................................................................................................................................................. 7
3.1 AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT ........................................................................................................................................... 7
4. INFORMATION TILL ARRANGÖRER................................................................................................................................... 8
4.1 ALLMÄNT ............................................................................................................................................................................ 8
4.2 ANSLAGSTAVLA.................................................................................................................................................................... 8
4.3 DELTAGARNAS ANKOMST ..................................................................................................................................................... 8
4.4 DOMARE ............................................................................................................................................................................. 8
4.5 EKONOMI ............................................................................................................................................................................ 8
4.6 GIT OCH RESULTATREDOVISNING.......................................................................................................................................... 8
4.7 HÅLPLACERINGAR ................................................................................................................................................................ 8
4.8 LOGI.................................................................................................................................................................................... 9
4.9 LOTTNING OCH UTTAGNING.................................................................................................................................................. 9
4.10 MARKNADSFÖRING ........................................................................................................................................................... 9
4.11 PRESS OCH MEDIA ............................................................................................................................................................. 9
4.12 PRISER OCH PRISBORD ....................................................................................................................................................... 9
4.12.1 Prisbord för amatörer ......................................................................................................................................... 9
4.12.2 Prissumma ............................................................................................................................................................ 9
4.12.3 Fördelning av prispengar..................................................................................................................................10
4.13 PRO-AM .........................................................................................................................................................................10
4.14 TEE .................................................................................................................................................................................10
4.15 UTBILDNING....................................................................................................................................................................10
4.16 VATTEN ...........................................................................................................................................................................10
4.17 Ö PPETTIDER....................................................................................................................................................................11
-
Amatörprisbord ............................................................ 9
Anmälan ......................................................................... 4
Anmälningsavgift .......................................................... 4
Anslagstavla ................................................................... 8
Avanmälan..................................................................... 4
Avgörande vid lika resultat ......................................... 4
Cut ................................................................................... 3
Deltagare........................................................................ 3
Deltagarnas ankomst ................................................... 8
Domare........................................................................... 8
Dubbelanmälan............................................................. 5
Efteranmälan................................................................. 4
Ekonomi.......................................................................... 8
Fördelning av prispengar........................................... 10
GIT ................................................................................... 8
Handicapgräns............................................................... 3
Hålplaceringar ............................................................... 9
Inspelsrond .................................................................... 5
Kontaktinformation...................................................... 1
Logi .................................................................................. 9
Lokala regler .................................................................. 7
Lottning .......................................................................... 9
Marknadsföring............................................................. 9
Media.............................................................................. 9
Medlemskap .................................................................. 3
Olämpligt uppträdande ............................................... 5
Press................................................................................ 9
Priser ............................................................................... 9
Prispengar ................................................................5, 10
Prissumma ..................................................................... 9
Pro-Am......................................................................6, 10
Protester ........................................................................ 1
Ranking........................................................................... 6
Resultatredovisning...................................................... 8
Spelarkategorier ........................................................... 3
Spelform ......................................................................... 3
Startfält........................................................................... 3
Särskiljning..................................................................... 4
Tee.............................................................................4, 10
Tävlingshandicap .......................................................... 3
Tävlingsregler ................................................................ 7
Uppträdande, olämpligt .............................................. 5
Utbildning .................................................................... 10
Uttagning ....................................................................... 9
Vatten ........................................................................... 10
Wild card till tävling på Nordea Tour ........................ 6
Återbud .......................................................................... 4
Öppettider ................................................................... 11
Överanmälan................................................................. 4
Övergripande................................................................. 1
Svenska Golfförbundet
Adress: Box 84, 182 11 Danderyd
Besöksadress: Kevingestrand 20
Telefon: 08 622 15 00
E post: [email protected]
Internet: www.golf.se