Nutid och framtid 2016:2

2016:2
2016-02-11
Sundbybergsborna satsar på miljövänliga bilar
Nybilsregistreringen för januari 2016 var rekordhög i länet jämfört med
motsvarande månad 2006-2015.
Traditionellt anses antalet nyregistrerade bilar var ett tecken på god eller svag konjunktur vilket i
detta fall skulle tyda på att det går bra för länet.
Antal nyregistrerade bilar Stockholms län, januari 2006-2016 1
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vilken typ av bilar satsar länsborna på
Över en längre tidsperiod har den dieseldrivna bilen mer än dubbelt så stor andel som den
bensindrivna bilen. Bilar drivna med etanol/etanol flexifuel är på god väg att dö ut samtidigt som el,
elhybrid och laddhybrid sakta men säkert vinner mark.
1
Samtliga siffror hämtade från SCB/Trafikanalys
1
Nutid & framtid − Om Stockholmsregionens utveckling
Antalet nyregistrerade bilar Stockholm län per drivmedel. 2006-2015
bensin
diesel
el
elhybrid
laddhybrid
etanol/etanol
flexifuel
gas/gas
flexifuel
övriga bränslen
Totalt
2006
50 293
14 051
1
1 210
0
2007
41 709
25 607
2
1 550
0
2008
24 897
26 024
1
2 237
0
2009
19 921
24 247
2
1 278
0
2010
24 588
37 842
4
1 607
0
2011
24 251
51 827
49
1 271
0
2012
21 313
57 225
126
1 204
263
2013
23 915
53 784
123
2 126
465
2014
26 249
54 748
531
2 446
1 743
2015
30 054
62 761
1 014
3 070
2 472
9 014
11 085
21 889
12 784
10 579
5 112
1 636
1 187
701
210
1 714
1
78 290
556
0
80 509
476
0
75 524
1 941
3
60 176
2 851
5
77 476
2 501
6
85 017
2 059
4
83 830
1 297
6
82 903
1 746
7
88 171
1 978
7
101 566
Var femte nyregistrad är en miljöbil
För januari 2016 utgjorde andelen klassade som miljöbilar knappt 20 procent vilket är drygt 4
procentenheter högre än riket. Som så ofta i länet är skillnaderna stora mellan kommunerna.
Sundbyberg är i total särklass med drygt 72 procent.
Andel miljöbilar av antalet nyregistrerade bilar januari 2016
Nynäshamn
Tyresö
Haninge
Salem
Norrtälje
Södertälje
Upplands-Bro
Täby
Värmdö
Upplands Väsby
Lidingö
Botkyrka
Vallentuna
Nacka
Österåker
Järfälla
Huddinge
Solna
Sigtuna
Danderyd
Ekerö
Länet
Nykvarn
Stockholm
Sollentuna
Vaxholm
Sundbyberg
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Kontakt
Vill du veta mer kan du kontakta:
Kjell Haglund
Chefsanalytiker
Länsstyrelsen i Stockholms län
Tfn 010-223 13 46
Om Nutid & framtid
Nutid & framtid är en serie nyhetsbrev från Länsstyrelsens analysenhet. Syftet med serien är att öka kunskapen om
förutsättningarna för regional utveckling i Stockholms län. På www.lansstyrelsen.se/stockholm kan du anmäla dig för
prenumeration och ladda ner samtliga nyhetsbrev.
2