Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 1

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
Konsumentekonomi
19.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Uleåborg
Gemensamt urvalsprov med följande ansökningsmål:
"livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring".
Lantbruksekonomi och företagande
19.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Uleåborg
Lantbruksvetenskaper
19.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Uleåborg
Livsmedelsekonomi och företagande
19.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Uleåborg
Livsmedelsvetenskaper
19.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Uleåborg
Marknadsföring
19.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Uleåborg
Miljö- och naturresursekonomi
19.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Uleåborg
Skoglig ekologi och resurshushållning
19.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Uleåborg
Näringslära
19.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Uleåborg
Skogsekonomi och marknadsföring
19.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Uleåborg
Beteendevetenskapliga fakulteten
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
Barnträdgårdslärarutbildningen (svenskspråkig)
2.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
(skriftligt prov), 6 - 8.6.2016
(lämplighetsintervju)
Helsingfors
Tidpunkt för lämplighetstestet meddelas i en skriftlig
inbjudan.
Fonetik
16.5.2016 klo 9.00 - 12.00
Helsingfors
Logopedi
16.5.2016 kl. 9.00 - 12.00
Helsingfors
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik),
finskspråkig utbildning
3.5.2016 kl. 13.00 - 15.00
Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg,
Raumo, Rovaniemi, Nyslott, Tammerfors,
Åbo
1
Gemensamt urvalsprov med följande ansökningsmål:
"konsumentekonomi" och "marknadsföring".
Gemensamt urvalsprov med följande ansökningsmål:
"konsumentekonomi" och "livsmedelsekonomi och
företagande".
Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016
Beteendevetenskapliga fakulteten
Tidpunkt
Ort
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik),
svenskspråkig utbildning
12.5.2016 kl. 9.00 -13.00
Helsingfors
Psykologi
10.5.2016 kl. 12.00 - 17.00
Helsingfors, Tammerfors, Åbo
Specialpedagogik
3.5.2016 kl. 13.00 - 15.00
Utbildning för barnträdgårdslärare (finskspråkig
utbildning)
Utbildningen av handarbetslärare samt
utbildningen i slöjdvetenskap
Utbildningen av lärare i huslig ekonomi samt
utbildningen i hushållsvetenskap
Utbildningen för klasslärare, finskspråkig
Utbildningen för klasslärare, svenskspråkig
Tilläggsinformation
Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg,
Raumo, Rovaniemi, Nyslott, Tammerfors,
Åbo
VAKAVA: Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä,
3.5.2016 kl. 13.00 - 15.00
Uleåborg, Raumo, Rovaniemi, Nyslott,
(VAKAVA), 31.5. - 2.6.2016
Tammerfors, Åbo; LÄMPLIGHETSTEST:
(lämplighetstest)
Helsingfors
VAKAVA: Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä,
3.5.2016 kl. 13.00 - 15.00
Uleåborg, Raumo, Rovaniemi, Nyslott,
(VAKAVA), 6.-8.6.2016
Tammerfors, Åbo; LÄMPLIGHETSTEST:
(lämplighetstest)
Helsingfors
VAKAVA: Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä,
3.5.2016 kl. 13.00 - 15.00
Uleåborg, Raumo, Rovaniemi, Nyslott,
(VAKAVA-provet), 7. - 9.6.2016
Tammerfors, Åbo; LÄMPLIGHETSTEST:
(lämplighetstest)
Helsingfors
VAKAVA: Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä,
3.5.2016 kl. 13.00 - 15.00
Uleåborg, Rauma, Rovaniemi, Nyslott,
(VAKAVA), 6. - 8.6.2016
Tammerfors, Åbo; LÄMPLIGHETSTEST:
(lämplighetstest)
Helsingfors
2.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
(skriftligt prov), 9 - 10.6.2016
Helsingfors
(lämplighetsintervju)
Gemensamt urvalsprov med Tammerfors och Åbo
universitet.
Tidpunkt för lämplighetstestet meddelas i en skriftlig
inbjudan. Varje deltagare deltar i lämplighetsintervjun under
en dag.
Tidpunkt för lämplighetstestet meddelas i en skriftlig
inbjudan. Varje deltagare deltar i lämplighetsintervjun under
en dag.
Tidpunkt för lämplighetstestet meddelas i en skriftlig
inbjudan. Varje deltagare deltar i lämplighetsintervjun under
en dag.
Tidpunkt för lämplighetstestet meddelas i en skriftlig
inbjudan. Varje deltagare deltar i lämplighetsintervjun under
en dag.
Tidpunkt för lämplighetstestet meddelas i en skriftlig
inbjudan. Varje deltagare deltar i lämplighetsintervjun under
en dag.
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
Akvatiska vetenskaper
26.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Åbo
Gemensamt urvalsprov med följande ansökningsmål:
"biologi" och "miljövetenskaper" samt med Jyväskylä,
Uleåborg och Åbo universitet.
Biologi (finskspråkig antagning)
26.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Åbo
Gemensamt urvalsprov med följande ansökningsmål:
"akvatiska vetenskaper" och "miljövetenskaper" samt med
Jyväskylä, Uleåborg och Åbo universitet.
2
Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016
Gemensamt urvalsprov med följande ansökningsmål:
"akvatiska vetenskaper" och "biologi" samt med Jyväskylä,
Uleåborg, och Åbo universitet.
Gemensamt urvalsprov med följande ansökningsmål:
"akvatiska vetenskaper" och "biologi" samt med Jyväskylä,
Uleåborg och Åbo universitet.
Biologi (svenskspråkig antagning)
26.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Åbo
Miljövetenskaper, Helsinki och Lahti
26.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Åbo
Molekylära biovetenskaper
20.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors
Farmaceutiska fakulteten
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
Utibildningsprogrammet för farmaceut
24.5.2016 kl. 10.00 - 13.00
Helsingfors, Kuopio, Mariehamn, Vasa, Åbo
Gemensamt urvalsprov med ansökningsmålet
"utbildningsprogammet för provisor" samt med Östra
Finlands och Åbo universitet.
Utbildningsprogrammet för provisor
24.5.2016 kl. 10.00 - 13.00
Helsingfors, Kuopio, Mariehamn, Vasa, Åbo
Gemensamt urvalsprov med ansökningsmålet
"utbildningsprogammet för farmaceut" samt med Östra
Finlands och Åbo universitet.
Humanistiska fakulteten
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
Afrika- och Mellanösternstudier
23.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors
Gemensamt urvalsprov med ansökningsmålet
"Asienstudier".
Allmän litteraturvetenskap
23.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Allmän språkvetenskap och språkteknologi
30.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Arkeologi
30.5.2015 kl. 09.00 - 13.00
Helsingfors
Asienstudier
23.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors
Engelska
23.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors
Gemensamt urvalsprov med ansökningsmålet "Afrika- och
Mellanösternstudier".
3
Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016
Humanistiska fakulteten
Tidpunkt
Ort
Estetik
23.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Etnologi
30.5.2016 kl. 09.00 - 13.00
Helsingfors
Filosofi (undervisning på svenska)
24.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Finska språket och finsk-ugriska språk och
kulturer
23.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Finska språket och kulturen (för internationella
studerande)
23.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Folkloristik
30.5.2016 kl. 09.00 - 13.00
Helsingfors
Franska
30.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Historia (undervisning på finska)
24.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Historia (undervisning på svenska)
24.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Inhemsk litteratur
23.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors
Italienska
30.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Klassiska språk och antikens kulturer
24.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Konsthistoria
30.5.2016 klo 09.00 - 13.00
Helsingfors
Lettiska och litauiska
30.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Musikvetenskap
30.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Nordiska språk, litteratur och öcersättning
(undervisning på svenska)
24.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Nordiska språk, svenska som andra inhemska
språk
24.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Tilläggsinformation
4
Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016
Humanistiska fakulteten
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
Polska, tjeckiska och sydslaviska
30.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Region- och kulturstudier
30.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Religionsvetenskap
23.5.2016 klo 14.00 - 18.00
Helsingfors
Ryska som främmande språk
30.5.2016 kl. 09.00 - 13.00
Helsingfors
Ryska som modersmål
30.5.2016 kl. 09.00 - 13.00 Helsingfors
Spanska
30.5.2016 kl. 09.00 - 13.00 Helsingfors
Teatervetenskap
23.5.2016 klo 14.00 - 18.00
Helsingfors
Teoretisk filosofi
24.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Tyska
30.5.2016 kl. 14.00 - 18.00
Helsingfors
Juridiska fakulteten
Tidpunkt
Ort
Juridik
25.5.2016 kl. 12.00 - 16.00
Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors,
Vasa
Tilläggsinformation
5
Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
Datavetenskap
23.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio,
Uleåborg, Tammerfors, Åbo
Gemensamt urvalsprov med Östra Finlands, Jyväskylä,
Uleåborg, Tammerfors och Åbo universitet.
De fysikaliska vetenskaperna
25.5.2016 kl. 10.00 - 13.00
Helsingfors
Endast sökande som får en inbjudan kan delta i urvalsprovet.
Inbjudan till urvalsprovet skickas till sökande som inte har
avlagt studentexamen, IB-, EB- eller RP-examen.
Geografi
16.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors
Geologi
17.5.2015 kl. 9.00 - 12.00
Helsingfors
Kemi
26.5.2016 kl. 10.00 - 13.00
Helsingfors
Endast sökande som får en inbjudan kan delta i urvalsprovet.
Inbjudan till urvalsprovet skickas till sökande som inte har
avlagt studentexamen, IB-, EB- eller RP-examen.
Matematik
24.5.2016 kl. 10.00 - 13.00
Helsingfors
Endast sökande som får en inbjudan kan delta i urvalsprovet.
Inbjudan till urvalsprovet skickas till sökande som inte har
avlagt studentexamen, IB-, EB- eller RP-examen.
Helsingfors
Sökande till statistik deltar i urvalsprovet i matematik. Endast
sökande som får en inbjudan kan delta i urvalsprovet.
Inbjudan till urvalsprovet skickas till sökande som inte har
avlagt studentexamen, IB-, EB- eller RP-examen.
Statistik
Ämneslärarutbildningen i fysik
24.5.2016 klo 10.00 -13.00
Alla högskolebehöriga sökande som lämnat in sin ansökan i
tid får en personlig kallelse till urvalsprovet. Vid ansökan till
ämneslärarutbildngarna i matematik, fysik och kemi skickas
kallelsen för den utbildning som den sökande prioriterat
högst och urvalsprovpoängen används för alla
ämneslärarutbildningar man har sökt till. Endast sökande
som får en inbjudan kan delta i urvalsprovet. Inbjudan till
urvalsprovet skickas till sökande som inte har avlagt
studentexamen, IB-, EB- eller RP-examen.
18.5.2016 kl. 8.00 - 17.00
(lämplighetstest), 25.5.2016 kl. Helsingfors
10.00 - 13.00 (skriftligt prov)
6
Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
19.5.2016 kl. 8.00 - 17.00
(lämplighetstest), 26.5.2016 kl. Helsingfors
10.00 - 13.00 (skriftligt prov)
Alla högskolebehöriga sökande som lämnat in sin ansökan i
tid får en personlig kallelse till urvalsprovet.Vid ansökan till
ämneslärarutbildngarna i matematik, fysik och kemi skickas
kallelsen för den utbildning som den sökande prioriterat
högst och urvalsprovpoängen används för alla
ämneslärarutbildningar man har sökt till. Endast sökande
som får en inbjudan kan delta i urvalsprovet. Inbjudan till
urvalsprovet skickas till sökande som inte har avlagt
studentexamen, IB-, EB- eller RP-examen.
Ämneslärarutbildningen i matematik
18. - 19.5.2016 kl. 8.00 - 17.00
(lämplighetstest), 24.5.2016 kl. Helsingfors
10.00 - 13.00 (skriftligt prov)
Alla högskolebehöriga sökande som lämnat in sin ansökan i
tid får en personlig kallelse till urvalsprovet. Vid ansökan till
ämneslärarutbildngarna i matematik, fysik och kemi skickas
kallelsen för den utbildning som den sökande prioriterat
högst och urvalsprovpoängen används för alla
ämneslärarutbildningar man har sökt till. Endast sökande
som får en inbjudan kan delta i urvalsprovet. Inbjudan till
urvalsprovet skickas till sökande som inte har avlagt
studentexamen, IB-, EB- eller RP-examen.
Medicinska fakulteten
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
Medicin
18.5.2016 kl. 9.00 - 14.00
Helsingfors
Odontologi
18.5.2016 kl. 9.00 - 14.00
Helsingfors
Ämneslärarutbildningen i kemi
7
Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016
Statsvetenskapliga fakulteten
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
Allmän statslära: Forskning i administration och
organisation
27.5.2016 klo 12.00 - 17.00
Helsingfors
Allmän statslära: Forskning i världspolitik
27.5.2016 klo 12.00 - 17.00
Helsingfors
Allmän statslära: Politologi
27.5.2016 klo 12.00 - 17.00
Helsingfors
Ekonomi
26.5.2016 kl. 12.00 - 17.00
Helsingfors
Gemensamt urvalsprov med ansökningsmål "statistik"
Ekonomisk och social historia
26.5.2016 kl. 12.00 - 17.00
Helsingfors
Gemensamt urvalsprov med ansökningsmål "politisk historia"
Medier och kommunikation
26.5.2016 kl. 12.00 - 17.00
Helsingfors
Politisk historia
26.5.2016 kl. 12.00 - 17.00
Helsingfors
Praktisk filosofi
27.5.2016 klo 12.00 - 17.00
Helsingfors
Samhällspolitik
26.5.2016 kl. 12.00 - 17.00
Helsingfors
Social- och kulturantropologi
27.5.2016 klo 12.00 - 17.00
Helsingfors
Socialpsykologi
27.5.2016 klo 12.00 - 17.00
Helsingfors
Socialt arbete
25.5.2016 kl. 10.00 - 14.00
Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Rovaniemi,
Tammerfors, Åbo
Gemensamt urvalsprov med Östra Finlands, Jyväskylä,
Lapplands, Tammerfors och Åbo universitet.
Sociologi
26.5.2016 kl. 12.00 - 17.00
Helsingfors
Gemensamt urvalsprov med ansökningsmål "samhällspolitik"
Statistik
26.5.2016 kl. 12.00 - 17.00
Helsingfors
Gemensamt urvalsprov med ansökningsmål "ekonomi"
U-landsforskning
27.5.2016 klo 12.00 - 17.00
Helsingfors
Gemensamt urvalsprov med följande ansökningsmål:
"allmän statslära: forskning i världspolitik" och "allmän
statslära: politologi".
Gemensamt urvalsprov med följande ansökningsmål:
"allmän statslära: forskning i administration och organisation"
och "allmän statslära: politologi".
Gemensamt urvalsprov med följande ansökningsmål:
"allmän statslära: forskning i världspolitik" och "allmän
statslära: forskning i administration och organisation".
Gemensamt urvalsprov med ansökningsmål "ekonomisk och
social historia"
Gemensamt urvalsprov med ansökningsmål "sociologi"
8
Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016
Svenska social- och kommunalhögskolan
Tidpunkt
Ort
Tilläggsinformation
Journalistik
2.6.2016 kl.10.00-18.00
Helsingfors, Vasa
Socialpsykologi
3.6.2016 kl.10.00-14.00
Helsingfors, Mariehamn, Vasa
Socialt arbete och socialpolitik
3.6.2016 kl.10.00-14.00
Helsingfors, Mariehamn, Vasa
Sociologi
3.6.2016 kl.10.00-14.00
Helsingfors, Mariehamn, Vasa
Statskunskap med förtvaltning
3.6.2016 kl.10.00-14.00
Helsingfors, Mariehamn, Vasa
Teologiska fakulteten
Tidpunkt
Ort
Teologi
8.6.2016 klo 9.00 - 13.00
Helsingfors
Veterinärmedicinska fakulteten
Tidpunkt
Ort
Veterinärmedicin
18.5.2016 kl. 9.00 - 14.00
Helsingfors, Kuopio, Uleåborg
Tilläggsinformation
Tilläggsinformation
9
Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016
Urvalsprov för Helsingfors universitets separata antagning våren/sommaren 2016
Beteendevetenskapliga fakulteten
Tidpunkt
Ort
Utbildningen i specialpedagogik, antagning av
sökande med studier vid öppna universitet (den
finskspråkiga utbildningen)
3.5.2016 kl. 13.00 - 15.00
Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg,
Raumo, Rovaniemi, Nyslott, Tammerfors,
Åbo
Utbildningen i pedagogik (allmän och
vuxenpedagogik), antagning av sökande med
studier vid öppna universitet
12.5.2016 kl. 9.00 - 13.00
Helsingfors
Utbildningen av lärare i huslig ekonomi,
antagningen av sökande med lärarexamen inom
huslig ekonomi på institut- eller
3.5.2016 kl. 13.00 - 15.00
yrkeshögskolenivå
(den finskspråkiga utbildningen)
Utbildningen i logopedi, antagningen av sökande
med universitetsstudier
16.5.2016 kl. 9.00 - 12.00
vid ett annat universitet (den finskspråkiga
utbildningen)
Tilläggsinformation
Helsingfors
Helsingfors
Den sökande kan begäras att delta i ett urvalsprov.
Utbildningen i psykologi, antagningen av
sökande med universitetsstudier (den
finskspråkiga utbildningen)
10.5.2016 kl. 12.00 - 17.00
Helsingfors, Tammerfors, Åbo
Magisterprogrammet i förskolepedagogik
8-9.6.2016 (lämplighetstest)
Helsingfors
Sökanden kan vid behov inbjudas till ett lämplighetstest.
Inbjudan skickas via e-post.
10