Inbjudan 15 mars 2016 - Jonsereds herrgård

JONSEREDSSEMINARIUM
klimat och religion
Jorden vi ärvde
Jonsereds herrgård
15 mars 2016
Klimatfrågan har många infallsvinklar – tekniska, politiska,
existentiella. Inom olika forskningsdiscipliner, företag och
ideella organisationer arbetar man intensivt med miljöfrågor.
Program
12.00 Lunch
13.00Inledning
Anders Omstedt
Ann-Sofie Axelsson
Hans-Erik Nordin
13.45Gemensam
diskussion
15.30 Kaffe
Också i den religiösa kontexten har klimatet, miljön och ansvaret för
”jorden vi ärvde” aktualiserats. Exempel på det är påvens encyklika och
klimatbrevet från Svenska kyrkans biskopar. Vilken betydelse har de båda
dokumenten haft? Vad händer efter den senaste klimatkonferensen? Vilket är forskarnas svar på frågan hur vi ska lyckas möta de krav på förändringar av livsstil och samhällsorganisation som kommer att bli nödvändiga? Samverkan mellan naturvetenskap och humaniora? Mellan universitet
och trossamfund?
Anders Omstedt, professor vid Institutionen för marina vetenskaper,
Göteborgs universitet, Ann-Sofie Axelsson, akademichef och biträdande
professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås
och docent i teknikens organisation vid Chalmers samt Hans-Erik Nordin,
biskop emeritus, Strängnäs stift.
Ange vid behov önskemål om specialkost.
Inbjudan är personlig.
Anmäl dig till
[email protected]
senast den 8 mars.
Deltagande är kostnadsfritt
men antalet platser begränsat.
Vägbeskrivning och information
om Jonsereds herrgård hittar du
på www.jonseredsherrgard.gu.se
Kontakt: Anders Franck, [email protected], 031-786 54 15, eller Eva Staxäng, [email protected], 031-786 12 58