Slöjdklubbens handledarutbildning

Upptäck Hemslöjdens utbildning för
slöjdhandledare! Lämplig som fortbildning för
lärare, förskollärare, fritidspedagoger,
museipedagoger och barn- och ungdomsledare.
Slöjdklubbens handledarutbildning
60 lektioner under fyra veckoslut 2016
Här får du lära känna slöjdens olika material, redskap och verktyg. Vi
arbetar en hel del praktiskt och du får tillverka föremål i trä, metall, textil
och återbruksmaterial. Tekniker som korgflätning, tovning, sömnad och
täljning ingår, liksom materialkännedom och verktygsvård. Vi lär oss
metoder för hur man för vidare praktisk kunskap, hur man tar hjälp av lek,
musik och berättande och hur rummet påverkar lärandet.
Barnolycksfall ingår i kursen. Vi tar upp frågor som rör
genusperspektiv, kulturell bakgrund och funktionsnedsättningar.
Plats: Hemslöjdsgården, Läroverksgatan 7 i Linköping
Lärare: Hemslöjdskonsulenter, dramapedagog,
sjukvårdspersonal och andra specialister.
Tid: 9.00 - 16.00 den 19-20 mars och 16-17 april
24-25 sept och 22-23 okt 2016
Pris: 3900 kr inkl. material.
Anmälan:hemslojdeniostergotland.se/kurser
Frågor: [email protected]
013-12 97 93, 070-640 05 03