Läs mer - Ålandsbanken

Östersjöprojektet | Ålandsbanken
Private Bankingteamet topprankas
Förstklassig service, utmärkt nåbarhet och
hög integritet. Det är egenskaper som får
Ålandsbankens Private Banking-kunder att rekommendera banken för sina vänner. Det framkommer i TNS Sifo Prosperas senaste undersökning.
Å
landsbanken kommer
på första plats när TNS
Sifo Prospera delar ut
sitt helhetsbetyg i den
senaste undersökningen av finländska Private Banking-aktörer.
Grattis till framgångarna,
direktör Anne-Maria Salonius!
Vilken är er hemlighet?
– Allt handlar om en gynnsam
kombination av ett mycket proffsigt team med stark servicekänsla och ett målmedvetet och
långsiktigt arbete.
En detalj som framträder tydligt
i undersökningen är kundernas
villighet att rekommendera
er Private Banking-tjänst till
andra. Är det något man bara
säger eller tipsar man verkligen
andra om banktjänster?
– Ja, i allra högsta grad. Innan
du överlåter din förmögenhet till
någon vill du självfallet få rekommendationer och referenser. Vårt
goda rykte som bank är vår mest
värdefulla marknadsföring. Ända
sedan Private Banking-enheten
grundades 1986 har vi föredragit
att växa genom rekommendationer.
Kanske kunde man växa
snabbare men vi har alltid föredragit kvalitet före kvantitet. En
rekommendation är den bästa
starten på varje ny kundrelation.
Vidare är ni bäst i klassen vad
gäller Integritet och etik. Hur
ska man tolka det?
– Jag tolkar det som att våra
kunder anser att vi har deras
bästa för ögonen när vi ger dem
råd. De vet alltså att vi inte går
någon annans ärenden när vi ger
dem lösningsförslag. Sedan läser
jag också in en uppskattning av
vårt långsiktiga engagemang i
miljöfrågor, exempelvis Ålandsbankens satsning på en friskare
Österjö.
I undersökningen deltog totalt
415 personer: 229 privatpersoner
med en placerbar förmögenhet
om minst 250 000 euro och 186
företagsägare med en placerbar
förmögenhet om minst 500 000
euro.
Intervju: Joakim Enegren
Overall Performance
All Interviewees
Rank
Score
1
3,87
2
3,71
3
3,65
4
3,63
5
3,61
6
3,57
7
3,53
8
3,40
Ålandsbanken
OP Pohjola
Nordea
Taaleritehdas
Handelsbanken
Evli
Danske Bank
Mandatum
Private
Persons
Rank
2
3
4
1
5
-
Company
Owners
Rank
*1
*1
4
3
7
5
6
Private
Persons
Rank
1
3
2
4
5
-
Company
Owners
Rank
1
5
2
6
3
4
7
Willingness to Recommend
All Interviewees
Rank
Score
1
3,87
2
3,81
3
3,67
4
3,66
5
3,58
6
3,50
7
3,38
8
3,19
Ålandsbanken
Handelsbanken
Taaleritehdas
OP Pohjola
Evli
Nordea
Danske Bank
Mandatum
Performance
Personal Contacts
All Rank Score
1
4,29 Ålandsbanken
2
4,08 Evli
3
4,00 Taaleritehdas
4
3,98 OP Pohjola
5
3,93 Nordea
6
3,91 Handelsbanken
7
3,77 Danske Bank
8
3,69 Mandatum
Accessible & Service Minded
All Rank Score
1
4,58 Ålandsbanken
2
4,14 Taaleritehdas
3
4,08 OP Pohjola
4
4,05 Handelsbanken
5
4,04 Evli
6
3,82 Nordea
7
3,79 Danske Bank
8
3,59 Mandatum
Performance
Administration & Reports
All Rank Score
1
3,87 Ålandsbanken
2
3,76 Taaleritehdas
3
3,71 Nordea
4
3,67 Evli
5
3,62 OP Pohjola
6
3,53 Danske Bank
7
3,52 Handelsbanken
8
3,47 Mandatum
TNS Sifo Prospera
Integrity & Ethics
All Rank Score
1
4,50 Ålandsbanken
2
4,18 OP Pohjola
3
4,06 Nordea
*4
4,00 Danske Bank
*4
4,00 Taaleritehdas
6
3,97 Evli
7
3,87 Mandatum
8
3,86 Handelsbanken
Private Banking 2015
Finland
©TNS Sifo 2015
7
NÄSTAN
100
projekt med goda idéer för
att göra Östersjön friskare!
Redan efter två dagar hade över 1 000 personer röstat på den av de nominerade
idéerna de gillade mest. När röstningen väl stängde hade hela 2 612 personer lagt
sin röst på sitt favoritprojekt. Det är ett fantastiskt engagemang och en tydlig signal
till alla projekt att deras insats uppskattas. Vi är många som vill göra skillnad och
bidra till en positiv utveckling av det hav vi uppskattar att vara i, på eller bredvid. Nu
kan vi stolt presentera vinnarna av både omröstningen och juryns val.
A
v de nära 100 projekt som
under sommaren och hösten
ansökte om stöd från Östersjöprojektet valdes 12 ut av
juryn som nominerade för en publik
röstning. Detta för att ge allmänheten
möjlighet att välja sin favorit och därmed
garantera den tilldelning oavsett juryns
slutliga uppfattning.
Nu kan vi stolt prestera både allmänhetens och juryns resultat!
Men var kommer pengarna ifrån?
Ålandsbanken har sedan 1998 donerat
över 1 200 000 euro till olika miljöprojekt.
Varje år beräknas donationen från banken
till motsvarande 0,2 % av det belopp som
våra kunder sparar på Ålandsbankens
Miljökonto. I år hade juryn totalt 330 000
euro att disponera. Ekvationen är enkel,
ju mer våra kunder sparar på sitt Miljökonto, desto mer skänker banken av egna
medel till finansiering av miljöprojekt.
Östersjöprojektet är plattformen som
med dessa pengar syftar till att möjliggöra goda idéer för en friskare Östersjö.
”Ålandsbanken har en lång tradition
av att stötta ambitiösa personer och
goda idéer för miljön. Med tanke på vårt
ursprung är det kanske inte så underligt
att Östersjön ligger oss extra varmt om
hjärtat.” Peter Wiklöf, VD
De nominerade
Samtliga av de nominerade projekten
presenterades på www.balticproject.org
och den publika omröstningen pågick
fram till den andra december. Därefter
sammanträdde juryn och fattade sitt
beslut. Du kan fortfarande läsa mer om
projekten på sajten.
Den publika omröstningen
Det vinnande projektet i omröstningen
med närmare 20 % av rösterna blev Bättre
kväverening vid reningsverken. På god
andraplats kom projektet Rädda Täktbukten följt av Skräppost – Medborgarens
faktabok om havens nedskräpning.