Läs mer om öppet Café i Älmsta

Öppet Café
Träffpunkten Rospiggen, Skogsbacken 2, Älmsta
Vi vänder oss till dig som vill veta mer om vilken hjälp och stöd som finns att få.
Speciellt välkomna är ni som stöttar och hjälper en närstående.
Caféerna börjar med information om ett aktuellt tema.
Därefter fikar vi och samtalar vidare kring det aktuella ämnet.
Deltar gör också anhörigstödjare vid varje tillfälle.
Måndag 1 februari, klockan 13.00 - 15.00
Tema: Eva Tapio enhetschef och medarbetare från Elmstagården berättar. Hur en
dag på Elmstagården kan se ut. Värd: SPF Seniorerna Skutan Väddö
Måndag 7 mars, klockan 13.00 - 15.00
Tema: Strokevårdskedjan i öppenvården, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped
informerar. Värd: Röda Korset
Måndag 4 april, klockan 13.00 - 15.00
Tema: Kerstin Stambert från Sjukvård och omsorg i Norrtälje informerar om
E-Hemtjänst, teknik som komplement i hemtjänsten. Värd: Sv. kyrkan/IOGT-NTO
Har du frågor om caféerna, kontakta May-Lis Rombo tel. 070-21 41 766
Behöver du avlösning i hemmet under cafétiden, kontakta Kerstin Söderquist tel. 0176-746 26
eller ansök hos biståndshandläggare tel. 0176-710 00.
I samverkan med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje