Öppet Café Rimbo - TioHundraProjektet

Öppet Café
Rimbo
Välkommen till öppen caféverksamhet.
Vi vänder oss till dig som vill veta mera om vilken hjälp och stöd som finns att få.
Caféerna börjar med information om ett aktuellt tema.
Måndag 8 februari, klockan 13.00 - 15.00
Plats: Vibygården, Vibyvägen 7 i Rimbo
Tema: Hjälp i hemmet. Biståndshandläggare informerar
Onsdag 2 mars, klockan 13.00 - 15.00
Plats: Församlingshemmet vid Rimbo kyrka, Rimbo kyrkväg 9
Tema: Familjejuridik. Handelsbanken informerar
Onsdag 13 april, klockan 13.00 - 15.00
Plats: Församlingshemmet vid Rimbo kyrka, Rimbo kyrkväg 9
Tema: Vi sjunger in våren. Anders Björklund.
Deltar gör också anhörigstödjare vid varje tillfälle.
Upplysningar lämnas av Gerd Löfgren, diakon 0175-755 20.
Behöver du avlösning i hemmet under cafétiden, kontakta Kerstin Söderquist
tel. 0176-746 26 eller ansök hos biståndshandläggare tel. 0176-710 00.
Rimbo Pastorat
Norrtälje Anhörigförening
I samverkan med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje