förebyggeroch behandlar

Probiotiskt läkemedel
FÖREBYGGER OCH
BEHANDLAR
DIARRÉ
WGO
REKOMMENDERAR
Vad används Precosa till?
Behandling av diarré
Det är vetenskapligt bevisat att
Precosa är ett effektivt läkemedel för behandling och förebyggande av diarré, t.ex. på resor eller under en antibiotikakur.
Den viktigaste behandlingen av
akut diarré är att dricka för att
undvika vätskebrist. Den medicinska probiotikan Precosa behandlar de bakomliggande orsakerna till och symptomen för
Finska sjukhus har använt Precosa i flera år. Precosa används
för både vuxna och barn i över
hundra länder runt om i världen.
Precosa finns receptfritt på
apotek.
WGO: World Gastroenterology Organization
diarré genom att minska antalet
gånger du måste besöka toaletten och andelen vattnig avföring. Precosa är användbar vid
behandling av diarré med olika
bakomliggande orsaker. Precosa
blockerar det som ger upphov
Sa
i d i g t me
an
tib iotik a
bi
d
an
ti
mt
av Precosa under pågående
antibiotikakur minskar märk-
o otin
till sjukdomstillståndet utan att
bart
stoppa tarmfunktionen.
under och efter kuren.
Förebygger antibiotikarelaterad diarré
Precosa kan användas sam-
Upp till var tredje person som
som Precosa är resistent
använder antibiotika drabbas
mot antibiotika. Anti-
av antibiotikarelaterad diarré.
biotika
Precosa
således inte effek-
förstärker
tarmens
uppkomsten
av
diarré
tidigt med antibiotika, efter-
försvagar
eget försvar och förebygger
ten av Precosa som
de skadliga bakterier som ger
många andra typer
upphov till diarré. Användning
av probiotika.
Förebygg diarré på resan
För vuxna och barn
10–80 % av alla turister som reser utomlands drabbas av diarré.
Precosa är det enda medicinska preparatet som verkar förebyggande mot turistdiarré. Vi
rekommenderar att du börjar använda Precosa några dagar innan
resan och fortsätter att ta det under hela resans gång. Precosas
effekt vid förebyggande av turistdiarré har bevisats med doser
på 2–4 kapslar per dag. Effekten
förbättras ju större doser du tar.
Precosa passar vuxna och
barn. Välj mellan en kapsel eller
portionspulver. Vid behov kan
kapseln även öppnas och pulvret kan blandas med mat eller
dryck. Dock inte varm dryck.
Pulvret kan även doseras direkt i munnen. Portionspulvret
är sötat med fruktsocker och
smakämne med smak av tuttifrutti.
Bekanta dig med innehållsförteckningen. Om besvären
fortsätter eller förvärras ska du kontakta läkare. Verksam
substans Saccharomyces boulardii.
Kirjapaino Markprint Oy | 10/2015 | 3.000 st
ENNAKOIRIPULI.FI