Kassaintegration på 5 minuter

KASSAINTEGRATION I TVÅ STEG
INTEGRATION
WPOS är en programvara som erbjuder en
enkel lösning för smidig kassaintegration till
ett flertal kortterminaler.
FÖRDELAR
Q
FÖRDELAR
SLUTANVÄNDARE
Q
Full integration med kassa i två steg
WPOS applikation medföljer för
hantering av kassaterminal från PC.
5 minuters integration via integration till
kortterminal. Alla operationer hanteras
direkt från kassan.
Enkelt utvecklingspaket med
fullständig dokumentation (SDK)
Q Ingen tidsödande certifieringsprocess
Q Support för ett flertal terminaler
Q Enkel beställningsprocess
FÖRDELAR
KASSALEVERANTÖR
Snabb, enkel installation
Alla operationer hanteras direkt från
kassaapplikationen eller från WPOS
Q Minskad risk för felslagningar
Q Beloppet behöver ej matas in flera
gånger
Q Billigare och snabbare transaktioner
Q
PRIS 5-MINUTERSPAKETET
Två betalningsalternativ
Köp:
7350 kr
1580 kr/år
Hyra:
399 kr/månad
i 36 månader
Ring 08-640 00 01
www.bringpayments.com
BRING Bring Technologies är specialiserade på
TECHNOLOGIES säker överföring av transaktioner och
tillhandahåller kostnadseffektiva
produkter och lösningar inom betalning
och kassaområdet. Bland våra kunder
finns Stockholms läns landsting, Gotlands
kommun, Matkungen, m fl. Våra lösningar
används dagligen av bl a TV4, AMS,
Domstolsverket, Manpower, Kungliga
slottet, Karolinska sjukhuset, ett flertal
privata vårdcentraler. Vi har ett tätt
samarbete med Point och Babs Paylink
som är marknadsledande på
kortterminaler.
QQ
QQ
We Bring It!
Q Adolfbergsvägen 25 Q 168 66 Bromma Q tel: 08-640 00 01 Q [email protected] Q www.bringpayments.com
5-MINUTERSPAKETET
Steg för steg
 Xenta EMV terminal
 Applikation för direkt styrning
av terminal från PC
 Enkel integrationsklient
 Access
Gratis kommunikation till bank
Ring 08-640 00 01
www.bringpayments.com
WPOS
KASSAINTEGRATION
INTEGRATION PÅ 5 MINUTER