Månadens händelser - Pingstkyrkan Åland

”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall
sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er
om allt vad jag har sagt er.” Joh. 14:26
Den helige Ande är en person, inte ett inflytande. Jesus
säger "han" om honom. Bibeln säger mycket om den
helige Ande. Både om hans person och också uppgifter.
Han är med redan i skapelsen, där han ruvar över kaos,
svävar över vattnet. Bibeln har många uttryck för honom. Han är vinden som blåser, floden som strömmar,
vattnet som släcker törsten. Han är regnet som faller,
han är duvan, han är oljan, han är elden som brinner.
Han är sigillet i våra hjärtan. Han är Anden med vishet
och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med
kunskap och gudsfruktan. Han är livets Ande, helighetens Ande, härlighetens Ande, Herrens Ande. Han är
Hjälparen och frihetens Ande. Han kommer på en
mängd olika sätt och precis som vinden som blåser vart
den vill, kan han inte fångas eller låsas in. Man kan
sammanfatta den helige Andes verkan i tre ord:
1. Kraft. Han ger styrka, förmåga, kreativitet där vi inte
har det.
2. Uppenbarelse. Han ger vishet, förstånd, kunskap,
råd, där vi inte har det.
3. Närvaro. Han ger gudsnärvaro, gemenskap, frid,
ledning, härlighet där vi inte har det.
Kenneth Witick
Församlingsblad
Februari 2016
Pingstförsamlingen på Åland r.f. Matrosgatan 1, 22100 Mariehamn
(018) 13 838, [email protected], www.pingstkyrkan.ax
”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus
på min stig.” Psalm 119:105
Februari 2016
Ti
2.2
kl. 18:00 Skoj o hoj
On
3.2
kl. 19:00 Lovsång och bön, Pia Nordberg
Fr
5.2
kl. 19:30 Ungdomssamling
Sö
7.2
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST, söndagsskola, HHN
Pred. Stefan Sigfrids, Led. Kenneth Witick
Ti
9.2
kl. 18:00 Skoj o hoj
On
10.2
kl. 19:00 Lovsång och bön, Kenneth Witick
Fr
12.2
kl. 19:30 Ungdomssamling
Sö
14.2
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST, söndagsskola
Pred. Raili Rumpu-Simola Led. Arja Grunér
Ti
16.2
kl. 18:00 Skoj o hoj
On
17.2
kl. 19:00 Lovsång och bön, Kenneth Witick
Fr
19.2
kl. 19:30 Ungdomssamling
Lö
20.2
kl. 17:00 Välkomstmåltid för nyinflyttade till Åland
Bengt Grunér och Liisa Gerdin med team
Sö
21.2
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 MISSIONSGUDSTJÄNST, söndagsskola
Pred. Kenneth Witick, Led. Anette Häggblom
Ti
On
23.2
24.2
kl. 18:00 Skoj o hoj
kl. 19:00 Lovsång och bön, Kenneth Witick
Fr
26.2
kl. 19:30 Ungdomssamling
Sö
28.2
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST, söndagsskola
Pred. Kenneth Witick, Led. Erik Eriksson
kl. 18:00 Gudstjänst på finska
Medv. Kenneth Witick och Kristiina Korpi m.fl.
Ti
On
Fr
Sö
1.3
2.3
4.3
6.3
Skoj o hoj
Lovsång och bön, Kenneth Witick
Ungdomssamling
Bön inför gudstjänsten
GUDSTJÄNST, söndagsskola
Pred. Joel Stenroos, Led. Kenneth Witick
Med förbehåll för ändringar, följ med annonseringen i fredagens Ålandstidning.
kl. 18:00
kl. 19:00
kl. 19:30
kl. 10:30
kl. 11:00
Februari 2016—Övriga händelser och grupper
Kvinnobön Kyrkan är öppen för bön
måndagar kl. 19
Vi samlas för
gemenskap, fika och
bön. Kontaktperson
Barbro Wikström de
Wilde 0457-379 8805
tisdag-fredag kl 12-13
Lördagen den 20.2 kl 17
Välkomstmåltid för nyinflyttade
till Åland. Presentation av
kyrkans verksamhet. Arabisk
tolk. Bengt Grunér och Liisa
Gerdin med team
Är du mellan 6 och 12 år
och vill ha SKOJ på tisdagskvällarna
mellan kl 18 och 19.30?
Då är du välkommen till
Vi börjar i kyrksalen med häftig sång och musik med vårt eget Skoj oʻ hoj
band...drama...lyckohjul...Bibelstund... vår kluriga detektiv cyklar in med
hemlig post... överraskningslådor...
SEN kan du välja att vara med i bakskola, målarskola eller pysselskola.
Kvällen avslutas med FIKA! Denna termin söker Bibeldetektiverna
efter guld...
Klubben är gratis!
Ungdomssamling fredagar för dig som är 13+
Kontaktpersoner Annika Lindahl 0457 342 8340
och Melissa Jansson 0457 342 5933
Följ med annonseringen i Facebook-gruppen (PK-ung)