Versamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse
verksamhetsåret 2015
!
Årsmöte 2016 - 02 - 13
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Föreningens namn:
Abrahamsbergskyrkans ungdom
!
Årsmöte rörande verksamhetsåret 2015:
Senaste årsmötet: 2014-03-08
!
Styrelsen under 2015:
Elina Lyckeborg
Ellen Gunner
Pontus Hennerdal
Karin Persson
Moa Iwarsson
Anders Lyckeborg
Emilia Åkerman
Klara Eliasson
Ordförande
Ledamot, vice Ordförande
Ledamot, Administratör
Ledamot, Kassör
Ledamot, Sekreterare
Ledamot, föräldrarepresentant
Ledamot
Ledamot
Adjungerade:
Maria Öst (ht)
Louise Zetterheim (vt)
Sara Furuhagen
Adjungerad, Kollegiet, Pastor med barn- och ungdomsinriktning
Adjungerad, Kollegiet, Barn- och ungdomsansvarig
Adjungerad, Församlingsstyrelsen
!
!
Revisorer:
Per-Anders Staav, Tobias Olofsgård Ohlsson
!
Revisorssuppleanter:
Hanna Appelquist, Markus Pilenvik
!
Firmatecknare:
Elina Lyckeborg, Karin Persson
!
Föreningens adress:
Bävervägen 45
168 30 Bromma
!
Föreningens postgiro:
35 25 64 - 9
!
Organisationsnummer:
80 20 64-9
!
Antal medlemmar:
120
!
Antal ungdomsmedlemmar i åldern 7-25 år:
84
!
Antal deltagare:
123
Verksamhetsberättelse: US
!
Året som gått:
Vi har under 2015 haft 9 möten.
Vi började året med en julgransplundring i form av ett musikquiz som blev en stor succé.
Valborg på koviken avlöpte som brukligt är, men övernattning och vidare läger för tonåringarna.
Det var ”Konfa 2” på Koviken. Före, under och efter lägret var det totalt tre idrottskvällar.
Under november genomförde vi en ledarfortbildningsvecka, v. 47, som avlöpte med tre uppskattade
kvällsträffar. Mycket lyckat!
Granförsäljningen fungerade också som vanligt och blev även i år mycket populär och ett
välkommet bidrag till vår verksamhet.
Vi genomförde en lyckad insamling till Musikhjälpen.
Terminen avslutades med en mycket uppskattad ledarfest med god middag, tillagad och serverad av
AbraUng-support. Mycket trevlig och behövlig avkoppling.
!
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Bra mål som uppfylldes på ett bra sätt!
- Insamlingsmålet har inte lyckats sippra ut i den dagliga verksamheten.
!
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Under året har vi haft tre mål:
1. Att samla in minst 15 000 kronor till ”Alla på samma kula”.
2. Att arbeta för att ledarna ska få tydligare stöd i sitt uppdrag och tillsammans skapa en stark
ledargemenskap.
3. Att öka andelen betalade medlemmar till minst 80% av alla deltagare.
!
Jag tycker att vi har uppfyllt våra mål bra. Insamlingsmålet lyckades vi inte riktigt uppfylla, men vi
har lyckats samla in runt 10 000 kronor i alla fall. Vi ser inte enbart mängden pengar som ett
ändamål i sig, utan vi ser snarare det som ett sätt att uppmuntra till offrande. Vi genomförde
ledarveckan, v. 47, med mycket bra resultat. Så det ser vi som ett mål, om inte uppfyllt, så på god
väg. Det tredje och sista målet uppfyllde vi med bravur! Vi har nu 123 deltagare varav 120 också är
medlemmar. Det ger oss 97.3% betalande medlemmar!
!
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/vilka?
Under året har vi haft många olika utbildningar. Dels så erbjöd vi ledarna kurs i första hjälpen
och hjärt- och lungräddning under vårterminen. Under höstterminen har vi genomfört en
ledarfortbildningsvecka, vecka 47, där vi hade tre träffar, Trygga Möten, Växa i tro och en kväll
med bara mat och umgänge för ledarna.
!
Årsberättelsen är skriven av:
Elina Lyckeborg
!
!
!
!
Verksamhetsberättelse för: Barn- och ungdomsansvarig
!
Under året har följande varit ledare: Louise Zetterheim (vt), Maria Öst (ht)
!
Året som gått:
Under våren var Louise Zetterheim vikarierande barn- och ungdomsansvarig. Under första
kvartalet 2015 var hon ändå den som varit anställd längst tid i Abrahamsbergskyrkan, då Britta
Ingmarsdotter vikarierade som musiker och Lennart ring vikarierade som pastor. En spännande
situation som verkat gå bra. Under hösten har jag, Pär Lewin Ronnås och Britta jobbat ihop.
Jag kom tillbaka efter föräldraledigheten i början av augusti och var då med på det bejublade
scoutlägret Träsket 2015. Härligt intensiv start!
Sen var hösten snart igång.
Under hösten har jag prioriterat att vara med på scout, eftersom jag inte funnits med som
regelbunden ledare där tidigare i min tjänst. Det har varit spännande och roligt att få kontakt med
barnen och finnas med i ledargruppen.
I och med scout-prioriteringen har jag inte kunnat vara med på tonår lika mycket. Tre gånger
under terminen har jag varit med.
En helt ny grej i min tjänst är söndagsandakterna. Fyra söndagskvällar har jag hållit i andakter
som har den personliga berättelsen om tro i centrum. En församlingsmedlem per kväll har delat
med sig av sin tro, och så har vi sjungit sånger ur tonårs sånghäfte och bett. Det har varit små och
härliga samlingar som kommer fortsätta i vår.
I övrigt jobbar jag på som vanligt med skolkyrkan, söndagsskolan, gudstjänster, Bibelklubben
20+, enskilda samtal och allt vad det är.
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Att komma tillbaka till jobbet. Alla fantastiska ideella kollegor. Barnen! Ungdomarna!
- Det finns för få dagar i en vecka. När ska vi göra allt roligt som behövs göras?
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Ha söndagsandakter. Det uppfylldes! Ha en ledarutbildningsvecka då de vanliga aktiviteterna var inställda till förmån för
ledarutbildning. Det uppfylldes!
!
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/vilka?
Jajamensan. Trygga möten under vecka 47 och en hel fortbildningsvecka på Teologiska
högskolan i Stockholm, som Equemeniakyrkan såg till att jag gick.
!
Årsberättelsen är skriven av: Maria Öst
!
!
!
!
!
!
!
!
Verksamhetsberättelse för: Körlek
!
Under året har följande varit ledare: Britta Ingmarsdotter
Klara Eliasson
!
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
Ca 20
!
Året som gått: Under 2015 har vi jobbat utifrån olika teman på Körleken. Exempel på dessa är: Vinter,
Läskigheter, Djur, Jag och Jul. Under våren använde vi sångpåsen varje samling. Förutom att
sjunga och ramsa har vi också spelat ägg och trumma samt dansat med musikfötter och kring
granen.
!
Vårterminen avslutades med medverkan i vårkonserten och höstterminen med Luciakonserten.
Eftersom det finns barn som inte vill vara med och sjunga för publik har vi också en intern
avslutning sista torsdagen varje termin då vi bjuder in föräldrarna att vara med och körleka med
oss.
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Det finns en enorm energi och lust till musik hos Körlekarna. Många småsyskon har också
börjat sitta med på samlingarna. Det har varit mycket lyckat att ha med Körlekarna på våra
gemensamma konserter. Det är ett bra sätt för barnen att växa musikaliskt, både genom att få
sjunga för publik och att se de äldre barnen. Tror också att detta bidrar till en smidig övergång till
Abrakadabra när de börjar sexårs.
!
- Eftersom vi fått med fler yngre barn (från 2 år) så sitter det också med fler föräldrar på
samlingarna. Vi försöker hitta en bra kompromiss där så att alla barn kan känna sig trygga.
!
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Vårt enda mål är egentligen att ha positiva musikstunder tillsammans. Det uppnår vi varje vecka.
(Med mer eller mindre svettiga ledare…) Som bonus har vi också uppnått att vi kan lära oss
sånger så pass bra och blivit så pass trygga att vi kan sjunga dem för publik.
!
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/vilka?
Ja, under hösten har Abraung haft ledarkvällar. Bra initiativ!
!
!
!
!
Årsberättelsen är skriven av:
!
Britta Ingmarsdotter
!
!
!
!
Verksamhetsberättelse för: Matt 5:15
!
Under året har följande varit ledare:
Britta Ingmarsdotter
!
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
Varierande deltagarantal vid de olika tillfällena. Totalt har 17 personer sjungit i Matt 5:15 under
året.
!
Året som gått:
Eftersom det inte längre fanns tillräckligt med deltagare för att ha en kontinuerlig ungdomskör i
församlingen har vi detta år testat att Matt 5:15 funnits som projektkör inför vissa gudstjänster.
!
Vid följande tillfällen har denna projektkör medverkat:
Gudstjänst 8/3, 2/4 och 26/4; Vårkonsert 9/5; gudstjänster 18/10 och 6/12 samt vid
Luciakonserten 12/12.
!
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Det är roligt att ses och sjunga tillsammans. Dessutom låter det alltid väldigt bra och är mycket
uppskattat inslag vid gudstjänsterna.
!
- Det har varit svårt att planera projekten och under hösten har det också varit svårt att få ihop
tillräckligt med sångare för att det ska bli en kör.
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Att ses projektvis och öva tillsammans. Att medverka med musik vid ett par gudstjänster per
termin. Ja, vi har uppnått dessa mål, men inte mer än så. Det känns inte som att vi hittat rätt form
för ungdomarnas musikverksamhet i Abrahamsbergskyrkan ännu.
!
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/vilka?
Ja, under ledarutbildningsdagarna i november.
!
!
Årsberättelsen är skriven av:
Britta Ingmarsdotter
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Verksamhetsberättelse för: Musikalkören
!
Under året har följande varit ledare:
Louise Zetterheim (vt)
Britta Ingmarsdotter (ht)
Elina Lyckeborg (ht)
!
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
5 (vt), 4 (ht).
!
!
Året som gått:
Musikalkörens övningar är mycket kreativa och innehåller både sång, drama och dans.
Deltagarna är själva mycket aktiva i skapandeprocessen. Under hösten har Britta och Elina tagit
över arbetet med Musikalkören och förändrat planeringen så att ungefär hälften av övningarna
sker tillsammans med Abrakadabra.
!
Under året som gått har vi sjungit i kyrkan vid följande tillfällen:
Familjegudstjänst 22/3, Vårmarknad 19/4, Vårkonsert 9/5, Familjegudstjänst 11/10,
Höstmarknad 7/11 och Luciakonsert 12/12. Dessutom medverkade deltagarna vid årets julspel
13/12, samt som solister till Canta Felice vid olika gudstjänster.
!
Förutom att sjunga med Abrakadabra har Musikalkören vid alla dessa tillfällen också sjungit
själva. Årets stora projekt har varit Musikalen Veckopengen och Luciakonserten.
!
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Trots att gruppen är så liten så fungerar den eftersom vi har så hög närvaro, både på pappret
och energimässigt! Att öva mer tillsammans med Abrakadabra upplever jag (Britta) som positivt
för båda grupperna. För Musikalkören eftersom de får chans att sjunga tillsammans med många
och för Abrakadabra för att det finns några äldre att se upp till.
!
- Det är som sagt en liten grupp och urvalet av musik och texter begränsas av det.
!
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Att sjunga, spela teater och vara kreativa tillsammans samt att medverka vid gudstjänster och
andra aktiviteter i församlingen. Ja, det har vi uppnått. Genom att öva tillsammans med
Abrakadabra oftare så får vi också chansen att sjunga i kör ”på riktigt”, trots att vi är så få.
!
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/vilka?
Ja, under ledarutbildningsdagarna i november.
!
Årsberättelsen är skriven av:
Britta Ingmarsdotter
!
!
!
Verksamhetsberättelse för: Abrakadabra
!
Under året har följande varit ledare:
Britta Ingmarsdotter
Emilia Åkerman
Krister Iwarsson
!
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
Ca 20
!
Året som gått:
Vi träffas varje torsdag och sjunger tillsammans. Under vårterminen jobbade vi också mycket
med koreografi och dramalek till sångerna. Under hösten låg fokus på Musikalen Veckopengen
och Luciakonserten.
!
Under året som gått har vi sjungit i kyrkan vid följande tillfällen:
Familjegudstjänst 22/3, Vårmarknad 19/4, Vårkonsert 9/5, Familjegudstjänst 11/10,
Höstmarknad 7/11 och Luciakonsert 12/12.
!
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Glada och duktiga barn! Mycket kreativa övningstillfällen. En positiv trend i hur stor del av
kören som dyker upp vid sjungningarna. Nu vid höstterminens start började ett gäng 6-åringar i
kören som tidigare gått på Körlek, och det var roligt att se hur peppade de var och vilken bra
överskolning det är mellan grupperna.
!
- Sorgligt att vi är pianolösa igen i Bäversalen. Kanske vi ska titta på någon smart rullösning till
elpianot så att vi slipper kånka det?
!
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Att sjunga och vara kreativa tillsammans. Att medverka vid gudstjänster och andra aktiviteter i
församlingen. Ja! Det har vi uppnått. Abrakadabra är en mycket viktig kugge i
barnmusikverksamheten.
!
!
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/vilka?
Ja, under höstens utbildningsdagar. Bra initiativ.
!
!
!
Årsberättelsen är skriven av:
Britta Ingmarsdotter
!
!
!
!
!
!
!
!
Verksamhetsberättelse för: Bibelklubben
20+
!
Under året har följande varit ledare: Louise Zetterheim (vt) Maria Öst (ht)
!
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
6 allt som allt (vt), 10 allt som allt, mellan 2 och 7 per gång (ht)
!
Året som gått:
Under våren träffades Bibelklubben 20+ lite mer sporadiskt på grund av att det hände mycket
annat i församlingen som Bibelklubben hakade på. Bland annat kom Caroline Krook och pratade
om bön och Sune Fahlgren och pratade om predikan. Man pratade också om att ha retreat på
Koviken, men av praktiska skäl blev det inte av.
I höst har vi inte gjort några stora satsningar, utan endast haft vanliga samtalsträffar. På träffarna
har vi haft temat ”Gud och min/mitt….” med allt från pengar och egenskaper till tid och kropp.
Någon gång har jag tagit upp frågan om huruvida vi ska ha kvar gruppen eller att den har spelat
ut sin roll. Gruppen tyckte absolut inte att vi ska lägga ner, utan att den ska fortsätta som förut.
Det är väldigt glädjande.
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Att ses och prata om viktiga saker och be tillsammans. Väldigt givande!
- Som vanligt är det svårt att samlas alla samtidigt. Det är ju inte heller tanken, men det vore kul.
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Vårt mål var att fortsätta träffas och prata. Det har vi gjort.
!
!
Årsberättelsen är skriven av:
Maria Öst
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Verksamhetsberättelse för Dramagruppen Pumpa
Läns
!
Under året har följande varit ledare: Elin Orvik och Josef Ljunggren
!
Antal deltagare i gruppen under höstterminen: varierande, 1-6 deltagare per gång.
!
Året som gått: Pumpa Läns har setts i snitt cirka var tredje vecka under hösten 2015 för
att köra improvisationsteater. Vi har blandat kortare uppvärmningsövningar med mer
avancerade övningar som ställer högre krav på deltagarna. Alla har deltagit utifrån sina
egna förutsättningar, och en del i gruppen har relativt stor erfarenhet av teater eller
drama i olika former, samtidigt som några aldrig prövat på det tidigare.
Vi pratade i början av hösten om att eventuellt delta i något drama under någon
gudstjänst eller liknande, men detta har inte genomförts.
!
!
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Vi har haft väldigt roligt! Alla har kunnat delta utifrån sina egna förutsättningar. Det
har för oss ledare varit möjligt att träffas ganska förutsättningslöst, då förberedelserna
inför träffarna är minimala.
- Det har varit svårt att veta hur många som kommer till varje träff – ibland en, ibland
sex, varför det varit lite svårt att planera.
!
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Vårt mål var att ha roligt och erbjuda en möjlighet att dramatisera och improvisera,
vilket vi lyckats med.
Ett delmål var att ha deltagare i alla åldrar, från tonår och uppåt. Vår äldsta deltagare var
43 år, men det hade varit roligt att ha med någon ännu äldre i gruppen. Det hade tillfört
en extra dimension till dynamiken.
En tanke var att eventuellt göra något större, som att till exempel göra ett drama i en
gudstjänst, vilket vi inte gjort. En av grundtankarna med gruppen var ju däremot att
innehållet skulle styras utifrån deltagarnas önskemål, och då intresset för att göra något
större inte verkar ha funnits har vi ju levt upp till det demokratiska målet, alltså att
deltagarna styr innehållet.
!
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/
vilka?
Nej.
!
Årsberättelsen är skriven av:
Elin Orvik
!
!
!
!
!
!
!
Verksamhetsberättelse för: Tonår
!
Under året har följande varit ledare: Elina Lyckeborg, Josef Ljunggren, Simon Gunner, Elin
Orvik, Kajsa Wallin, Maria Öst (ht), Nora Zetterberg (ht), Markus Pilenvik (vt), Louise
Zetterheim (vt)
!
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
I genomsnitt 10 st under både vår och höst
!
Året som gått:
Vårterminens tema var olika sorters tröjor som också har en annan betydelse, till exempel polo
som både är en tröja och en sport. Under hösten var tema de sju små dvärgarna, eftersom det var
sju tonårsgånger. Dessa teman försöker vi matcha ihop med aktiviteterna så gott det går, ibland
passar det perfekt och ibland lite mindre bra men det går alltid att hitta någon slags förklaring.
När vi ses innan terminsstart för att planera terminen brukar vi försöka hitta på något som vi inte
gjort förut, som semmeltävlingen vi hade under vårterminen. Men vi brukar också lägga in
gamla favoriter, till exempel ”på rymmen” då deltagarna ska genomföra olika uppdrag i området
kring kyrkan.
!
Under hösten ville vi förändra vårt vanliga upplägg för att se om det kan göra att vi får fler
deltagare. Därför införde vi att varannan gång är hänggång då vi har planerat lite grann eller inte
alls och då spelar spel, bakar och hänger. Detta har fungerat bra och verkar ha varit uppskattat.
!
Sista gången på höstterminen var det årliga strumpkriget! Detta blev minst lika lyckat som
vanligt. Totalt var vi omkring 100 personer under kvällen, varav ungefär 80 spelande.
!
För andra året i rad hade vi läger på Koviken under valborgshelgen. Dessa läger brukar vi inte
planera så mycket utan köra mest på känsla och vad deltagarna är sugna på, vilket kan vara allt
från pyssel och film till Jeriko och mörkerlekar. Läget blev riktigt mysigt och uppskattat.
!
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Strumpkrig och valborgsläger är väldigt uppskattat och blir alltid lyckat! Vi ledare har setts
minst en gång per termin för att planera lite men mest för att hinna umgås med varandra, ibland
läggs även in lite ledarvård.
- Färre deltagare detta år
!
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Vi har inte haft några egentliga mål men det vi pratat om ibland är att vi vill ge ungdomarna ett
kul och vettigt ställe att hänga på, där de alltid kan vara sig själva. Vi har också pratat mycket om
att vi inte ska bry oss om hur många ungdomar som kommer utan bara köra på som vanligt. Vi
har kommit fram till att det inte är vårt fel att de inte kommer utan det idag finns så mycket annat
att göra på fredagkvällar.
!
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/vilka?
Första hjälpen och Trygga möten
!
Årsberättelsen är skriven av: Kajsa Wallins