Specialpriser på flera utvalda produkter från Hestra Markis!

3.200:-
rabatt
På terrassmarkise
n
Family Design
10%
rabatt
På motoriserade
fönstermarkiser av
typ Java eller Bali.
Vårkampanj!
Specialpriser på flera utvalda
produkter från Hestra Markis!
Hestra Markis – Solskydd för alla lägen | www.hestramarkis.se
Passa på att fynda nu
– specialpriser hos Hestra Markis!
10%
rabatt
På motoriserade
fönstermarkiser av
typ Java eller Bali.
Läs mer nedan.
3.200:-
rabatt
På terrassmarkis
en
Family Design
Läs mer nedan.
Fakta om erbjudandet Utrusta din Java eller
Bali med radiomotor från Becker eller Somfy.
Prisexempel Java 3,2 m bred med 1 m utfall:
Fakta om erbjudandet Hestra Family Design terrassmarkis 5x3
meter med väv från Dickson eller Sandatex samt mjukstängande
radiostyrd motor från Becker eller Somfy.
Nu från
Nu från
8.650:-
(Ord. pris 9.600:-)
Gäller Java med motor från Becker. Kostnad för fjärrkontroll tillkommer.
Erbjudandena ovan gäller under perioden 22 februari till 20 mars 2016
28.800:-
(Ord. pris 32.000:-)
Välj stativ i färgerna svart, vitt eller aluminium. Kostnad för fjärrkontroll tillkommer.
med reservation för slutförsäljning.
Auktoriserade återförsäljare
De hjälper dig hela vägen och finns
med från ide till färdig installation
Hestra Markis arbetar uteslutande med noggrant utvalda lokala
återförsäljare runt om i landet. De är auktoriserade av Hestra
Markis och experter på solskyddsprodukter i allmänhet och på våra
produkter i synnerhet. De hjälper dig att hitta en optimal och fungerande solskyddslösning för dina behov.
Solens strålar är härliga i de allra flesta lägen – men kanske inte när ljuset sticker i
ögonen och när värmen inne blir allt för besvärlig. Det bästa sättet att göra hemmet
till en mer behaglig plats är att använda sig av solskydd i olika former. Hestra Markis
återförsäljare arbetar med gratis hembesök, där de sakligt och professionellt informerar och presenterar de alternativ som står till buds, så att du alltid får en solskyddslösning som fyller de funktioner som du behöver. De hjälper dig också att välja bland
de hundratals olika vävar som finns tillgängliga, ger förslag på olika tillbehör samt ger
dig ett kostnadsförslag på markis och installation.
Våra återförsäljare är givetvis också experter på att montera våra markiser och när
du anlitar en auktoriserad återförsäljare så får du alltid fulla garantier för produkt och
montage. Anlita alltid en auktoriserad återförsäljare – det vinner du på i alla lägen!
Möjlig bild
återförsäljare
Kort bildtext återförsäljare.
Solskydd för alla typer av lägen
Oändliga möjligheter att skapa den solskyddsprodukt du vill ha!
Hestra Markis är en av Sveriges största friståVåra noggrant utvalda återförsäljare finns över
ende tillverkare av interiöra och exteriöra solhela landet och har alla mångårig erfarenhet
Ett
skyddsprodukter. Våra produktionsanläggsom garanterar den bästa lösningen i respekkomplett
tive fall. Att få ett fungerande och anpassat
ningar i Hestra och Norsjö förser sedan
sortiment av
solskydd är inte alltid helt enkelt, särskilt inte
1948 den svenska och nordiska marknaden
d!
d
y
k
ls
o
s
på dagens moderna och arkitektritade hus.
med högkvalitativa och flexibla solskyddsprodukter för alla lägen och alla typer av hus.
Men Hestras flexibla och breda sortiment av
I vårt sortiment finns alla typer av solskydd. Det
solskyddsprodukter i kombination med våra återförsäljares kunskaper löser dina invändiga och utvänspänner från modernt och elegant designade till mer
standardbetonade produkter. Samtliga präglas av gedigen diga solskyddsbehov.
Hestra har solskydd för alla lägen – och för alla typer av
kvalitet, anpassad funktion och god design. Kombinerat med
vår breda vävkollektion ger det dig oändliga möjligheter att fastigheter. Kontakta din lokala återförsäljare så får du mer
information!
skräddarsy just den solskyddsprodukt du vill ha.
martingustavsson.se
Fönstermarkis/Hestra Aruba
Fönsterma
Terrassm
arkis/He
rkis/Hestra
Siesta
Fönster markis/Hestra
Robusta
Textilt sols
kydd
stra Ibiza
/Hestra
Vertikal
Krafti
g fönsterEn kraftig och
flexibel
fönstermarkis
balkongmarkis
Enoch
diskre
pakt markis
t gardin som
försomsärsk
Hestra Aruba är en kraftig och flexibel fönstermarkis
lämpar sigilt
för de flesta byggnaoch kom
utsat
Hestra
ta
tier
Vertikalägen
der, till exempel villor,
radhus,
kontor, butiker, skolor och sjukhus. Utvändig eller
invändig
par
En elegant
håller i län
l är en moder
Hestra Robusta
rial
fönster
och mode.
n vertikalgardin
manövrering
med teryleneband. Dess kraftiga
konstruktion
gör även
lämplig
att Oavse
är enHestra
extra Aruba
gden
kraftig
er, till exemettdremotorisera.
och kollekt
tt vad
förtillmin
detfönstermark
kontor, butiker,
is för de
att
du byggnader,
flesta byggnad
flesta
ionen spegla
tillgå. Man
Den har
med justerbar
fjäderspänning
förskolor
rätt dukspänning.
elegant
defallarmar
söker – moder
och sjukhus.En
avse
till exempel
plats
kan
För montering
r det senast
lämpar sig för
ring med teryvälja mellan
förbätt
med specialkonstruerade
nt, klassisvillor,
utedd
på balkonger
arkis som
e inom färg,
aluminiumkassett
skyddarmanövre
markisdukenEn
mot
väder och
vind.
lamellernas
kt, design
invändig
kan
en markisen komplettera
fallarmar medrar
elegant
kompakt fönsterm
at eller trendr
matelar dinHestra
Utvändig eller
tekniska egensk mängd olika
på väggglidskenor.
skyddar markisduken
Aluminiumta
nd
dukspänning.
färger ochs
Siesta är en uterum
sjukhus.
rätt
och
eller
k och aper
för
rva
gavlaroch
mot
tak, exemp
s
väderSiesta,
tre olika textilyt iktigt – så finns
(finns
änning
Fö
och vind. En ikraftig
elt butiker, skolormedsom
våra
övriga
fönstermarkiser: Hestra Brava, Hestra Ventura, Hestra
fjädersp
överka
rSe
ger som
din uteplat
elvis för att
xibkontor,
ökadtillval)
laräven
och flexibel
nt kan vara
justerba
behan
pel villor,
livslängd.
förvand
Se ,även våra övriga
täcka en
tetoch Hestra Robusta.
rak eller lutand markis.
och vind.
Hestra Vertika dlingar som
Hestra
har fallarmar ger
och fle
flexibili
hel vägg
fönstermarkiser:
t
mot
ökad Medina
Robusta
ken
gerväder
e. Gardin
leneband. Denasser och balkon
Hestra
eller som
l kan monte
Se
Hestra
sam
Hestra
markisdu
Ventura,
även
tillval)
Brava och Hestra
och
Aruba,
en manöv
Hestra Aruba,
triv
våra övriga
t skyddar(finns som
ras
s för villaterr
Medina.
Hestra
mot väder , Hestra
reras manue rumsavdelare. Monte
mkasset
Siesta,
textila produ
Hestra
aluminiu
justerenhet
Hestra Ventura
vikarmsmarki
llt
markisduken
med
skyddararkiser: med mera.
är en kraftig
fönsterm
. Armfäste
tillval)
övriga
våra som
Hestra Ibiza och flexibelt uterum Se gavlar
(finns
, restauranger
t
na
och även
, butikerMedina.
och Hestra
till ett trivsam
Brava
för kiosker
Hestra Toska
Aluminiumtak Hestra väl
mycket
al skugga.
Toskana,
sig också
och maxim
Tierra, Hestra
Ibiza lämpar
markis.se
iser: Hestra .
vind. Hestra
www.hestra
terrassmark
Design
våra övriga och Hestra Family
Se även
Hestra Family
Grande,
Plissé.
www.hestramarkis.se
www.hestramarkis
.se
eller med
kter: Hestra
motor.
Enkelcell,
Hestra Dubbe
lcell, Hestra
ringens
Vienna och
Boka
kostnadsfritt hembesök!
www.hest
rama
rkis.se
e
ramarkis.s
www.hest
Välkommen till din återförsäljare
– vi hjälper dig att hitta rätt solskyddslösning!
Vi är sedan många år återförsäljare av Hestras kvalitetsprodukter och har stor erfarenhet av deras solskyddsprodukter. Vill du ha en funktionell, elegant och
prisvärd solskyddslösning på plats i ditt hem innan
vårens vassa strålar är här på allvar så rekommenderar
vi att du hör av dig till oss redan nu och bokar tid för
ett kostnadsfritt hembesök. Vi lämnar gärna ett förutsättningslöst förslag på hur du kan få en väl fungerande,
elegant och trygg solskyddslösning.
Du är givetvis också välkommen till vår butik så berättar
vi mer om Hestras solskyddsprodukter och ger dig tips och
idéer på olika solskyddslösningar. Hos oss kan du också
titta i Hestras inspirations- och kollektionspärmar samt
hämta produktblad för de olika solskyddsprodukterna.
Varmt välkommen!
P.S Du vet väl att du får göra ROT-avdrag med skattereduktion på 30% på arbetskostnaden när du monterar
markiser på din fastighet.
Plats för logotype och
kontaktuppgifter återförsäljare
Hestra Markis är en av Sveriges största fristående tillverkare och har sedan 1948 försett den
svenska och nordiska marknaden med solskyddsprodukter. Hestra Markis är idag en komplett
leverantör av produkter för invändigt och utvändigt solskydd. Läs mer på www.hestramarkis.se.
Hestra Markis – Solskydd för alla lägen | www.hestramarkis.se