Verksamhetsplan för Nybro Brukshundklubb 2016

Verksamhetsplan för Nybro Brukshundklubb 2016
Medlemsvård
Vårt mål är att öka medlemsantalet med 13 % under 2016. Detta ska ske genom en satsning
på ungdomar samt fler valpkurser. Förutom årsmötet planeras för ytterligare minst två
medlemsmöten.
Utbildning
Klubben satsar stort på utbildning och vidareutbildning av våra instruktörer. Målet är att
höja deltagandet på våra kurser med 10 %.
Förhoppningsvis får vi två nya allmänlydnadsinstruktörer under året. En ny agilityinstruktör
är också på gång samt en instruktör i specialsök.
Vi hoppas även i fortsättningen kunna sköta hundägarutbildningen på ideell basis medan
kurser för instruktörer och tävlingsekipage sker genom inhyrda instruktörer.
Trivselkvällarna kommer att fortsätta. Vi har diskuterat om upplägget ska bli annorlunda
med en liten avgift och anmälan.
Utställning
Även i år kommer vi att ha två utställningar vår och höst. Glasbruksutställningen 7 maj blir
både en officiell och inofficiell utställning medan höstens utställning endast blir inofficiell för
samtliga raser.
Agility
En officiell agilitytävling kommer att anordnas den 22 maj. Regelbundna träningskvällar
kommer det att vara som vanligt och kurs för tävlingsekipagen anordnas med extern
kursledare.
Rallylydnad
Förhoppningsvis får vi nya medlemmar till kommittén så att arbetet där kan komma igång
igen. Inga tävlingar finns beslutade än. Träningskvällen kommer att finnas kvar om intresse
finns.
Lydnad/bruks
Kommittén har planerat in en inofficiell lydnadstävling 30 mars och en officiell lydnadstävling
10 april, klass 1-elit samt en brukstävling, appellklass, den 11 september i sök och spår.
1
En grupp medlemmar har bildat en studiecirkel där man studerar Maria Brandels bok ”Från
valp till stjärna”. Under vintermånaderna sker träningen i ridhuset i Granås.
Träningskväll för tävlingsekipage med skott kommer att finnas kvar.
Stugan/plan
En nålfiltsmatta och spegel ska köpas in för att träning ska kunna ske inomhus.
Vindskivorna och det vita på altanen ska tvättas, skrapas och målas under våren.
Prispallen ses över och repareras. Området utanför agilityboden under taket ska hägnas in
med nät.
Klubben kommer att teckna ett skötselavtal med kommunen avseende den nya planen, med
en symbolisk ersättning.
Övrigt
Samarbetet med våra huvudsponsorer Arion och Djurens Värld i Nybro, Nybro Glasbruk och
Nybro Golvslipning kommer att fortsätta.
För att göra det mer attraktivt att hjälpa till på klubben vid tävlingar/utställningar har
styrelsen beslutat att införa ett lotteri där en halv dags arbete ger en lott och en heldag två
lotter. En vinst dras sedan vid slutet av dagen. Alla ”nitlotter” sparas och en stor dragningen
sker i samband med årsmötet för hela fg år.
Tips! Håll koll på vår hemsida www.nybrobrukshundklubb.se eller följ oss på
Facebook för mer detaljerad information om klubbens aktiviteter och kurser.
2