Rapport över webben

Isabelle Ibèrer
Digital Design-VT2016
Rapport över webben
Examinationsuppgift 1
Ämne: Webbdesign för social
Interaktion
“Spelregler”
De fem spelregler jag har valt att analysera och ge exempel på i social media är:
❖
Autencitet
❖
Dialog
❖
Skapa förtroende
❖
Skapa relationer
❖
Transparens
(Jackman, Hugh, 2016, Facebook)
Spelregel nummer 1
Autencitet
Exemplet ovan demonstrerar Hugh Jackman som är en
offentlig person. En känd skådespelare som öppet skriver
på Facebook om sin hudcancer som han nyligen gått
igenom. Det visar på autencitet och får hans följare att
känna empati och känna sig delaktig. Autencitet är genuitet,
att vara äkta, men människor kan autentiskt vara felaktigt
informerade och inte ens veta om det (Solis, 2011, s.23) .
Personligheten och kommunikationsförmågan måste vara
där för att överensstämma med personligheten för företaget
eller märket som du representerar annars kan företaget
förlora kontakter (Solis, 2011, s.23)
❖
Brian Solis skriver att autencitet+ kunskap+ engagemang
+ reflektion+ anpassning = förtroende, lojalitet och
auktoritet (2011, s.23).
❖
Förr brukade företag kontrollera innehåll via en ensidig
dialog. Numera är det en 2-vägs dialog och märkena
kontrollerar inte meddelandet, de delar det med
miljontals av kunder och potentiella kunder. Tekniken
har gjort autenticiteten kritisk (Barett, 2015).
❖
Autencitet är nyckeln till att ha en engagerad publik, tex.
någon som bloggar om en sann historia (Barett, 2015).
(Target,2016,Facebook)
Spelregel nummer 2
Dialog
“Idag använder många företag och organisationer
sociala medier för att kommunicera med sina
målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt
sätt att nå fram och skapa en dialog”(wikipedia,
2016). Genom att få “feedback” på produkter eller
kommentarer i sociala medier kan företag som tex
Target föra en dialog med sina kunder, följare eller
fans, här är ett exempel på en missnöjd kund som
beskriver sitt ärende och får ett väl bemött svar av
en av Targets anställda.
Spelregel nummer 3
Skapa förtroende
❖
Genom att utveckla en human
röst i skrivandet för ett företag
verkar det ärligt och inte robot
likt. Det visar att det finns en
människa bakom varje post
och ett förtroende byggs
( DeMeyers, 2015). Här har
Donald Trump lagt ut en privat
bild från en familjemiddag på
Facebook. Lite annorlunda än
politiska inlägg.
(Trump, Donald, 2016, Facebook)
Spelregel nummer 4
Skapa relationer
(Linkedin,2016)
Att skapa relationer innebär att följa någon eller
“lika” något eller bli vän med någon på social
media, men det är inte bara hur många vänner eller
kontakter du har utan det är viktigt att fördjupa
dessa kontakter och bygga upp ett förtroende och
skapa en djupare relation (Francis, 2016)
Linkedin är ett bra exempel på ett företag där genom
att bygga relationer och förena yrkespersoner från
hela världen främjar företagens eller individernas
produktivitet och framgång( Linkedin, 2016).
(Cook,Tim, 2016,Twitter)
Spelregel nummer 5
Transparens
(Cook,Tim, 2016,Twitter)
Brian Solis skriver att transparens är öppenhet, men att det inte
betyder något utan förmågan att förmedla empati (2011, s.23) .
Transparens skapar en dag till dag delaktighet i den politiska
processen av media och publiken, det bygger tillit från den som
rapporterar information och bloggar eller berättar om en
produkt( Smiciklas, 2013) .
Ovan är ett exempel från CEO Tim Cooks Twitter blogg där han
har lagt ut ett foto på sig själv med 2 st amerikanska hjältar,
Spencer Stone och Anthony Sadler, som förhindrade ett terrordåd i
Europa 2015. Det visar på empati och att även en upptagen man
som Tim Cook har tid att reflektera.
Till vänster är ett exempel på Transparens där Tim Cook ger insikt
om sitt företag och hur många jobb Apple har skapat i Europa.
Referenser:
Barett, Jeff. 2015.”The best social media strategy: Authenticity”,Hootsuite,(blog).15 dec.
http://blog.hootsuite.com/social-media-strategy-authenticity/,2016-02-05
DeMers, Jayson.2015.”8 ways to build trust on social media”,Huffington Post,(Blog).23 mars.
http://www.huffingtonpost.com/jayson-demers/8-ways-to-build-trust-on-_b_6515768.html
Francis, Jana. 2016.”5 Ways to Build Meaningful Relationships Through Social Media”,Americanexpress,(blog). https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/5ways-to-build-meaningful-relationships-through-social-media/,2016-02-05
Linkedin, 2016 .”Fakta”, https://www.linkedin.com/about-us?trk=uno-reg-guest-home-about
Wikipedia, 2016, Sociala medier, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier,2016-02-13
Bildförteckning:
Cook, Tim, 2016,Twitter, https://twitter.com/tim_cook
Jackman, Hugh, 2016,Facebook, https://www.facebook.com/HughJackman
Linkedin, 2016, Facebook, https://www.linkedin.com/about-us?trk=uno-reg-guest-home-about
Target, 2016, Facebook, https://www.facebook.com/target/
Trump, Donald, 2016, Facebook, https://www.facebook.com/DonaldTrump