Godkjente kurssenter for fritidsskipper etter læreplan av 15. april 2015

Godkjente kurssenter for fritidsskipper etter læreplan av 15. april 2015
D5L – Ordinært fritidsskippersertifikat
Fritidsskippersertifikatet gir rett til å føre fritidsfartøy med skroglengde inntil 24 meter i
fartsområde stor kystfart.
Fritidsskipperkurset er på 120 undervisningstimer fordelt over åtte emner, hvor hvert emne har
en skriftlig eller praktisk avsluttende eksamen. To av emnene er praktiske og innebærer
håndtering av fartøy og bruk av navigasjonshjelpemidler om bord i båt.
D5LA – Fritidskippersertifikat med utvidet fartsområde
Du kan bygge på fritidsskippersertifikatet gjennom et tilleggskurs for utvidet fartsområde.
Tilleggskurset er på 45 undervisningstimer og inkluderer blant annet astronomisk navigasjon,
oversjøisk seilas, verdensmeteorologi og innføring i publikasjoner og regelverk i utenlandsk farvann.
Bestått kurs vil gi deg rett til å føre fritidsfartøy med skroglengde inntil 24 meter i uinnskrenket
fartsområde (alle farvann).
Det er viktig å presisere at fritidsskippersertifikatet, både D5L og D5LA, er nasjonale sertifikater som
gjelder på norske fartøy på norske- og internasjonale farvann. Dersom du skal føre en fritidsbåt med
utenlandsk flagg eller ferdes på andre farvann er det flaggstatens egne sertifikatregler som gjelder.
Praktisk utsjekk
For å få utstedt et fritidsskippersertifikat er det krav til utdanning, fartstid og gyldig helseerklæring. Et
av fartstidsalternativene er å bestå en praktisk utsjekk på en av de godkjente skolene/kurssentrene.
Hvem som tilbyr praktisk utsjekk kommer frem i oversikten på neste side.
Mer informasjon om fritidsskippersertifikat, praktisk utsjekk og helseerklæring finnes på
Sjøfartsdirektoratets hjemmesider.
Skoler og kurssentre
Alle skolene og kurssentrene i oversikten tilbyr ordinært fritidsskipperkurs (D5L). Enkelte skoler tilbyr
også tilleggskurset (D5LA) og praktisk utsjekk.
Ta kontakt med det enkelte lærested for mer informasjon.
1
Oppdatert 09.02.2016
Godkjente læresteder for fritidsskipper
Læreplanene til fritidsskipperutdanningen har vært under oppgradering og i den forbindelse har alle
skoler og kurssentre som skal undervise etter ny læreplan måtte søke om ny godkjenning.
De gamle læreplanene opphørte ved utgangen av 2015 og nye læreplaner tok over for fullt i 2016. På
grunn av den nylige utskiftningen har ikke alle lærestedene rukket å få ny godkjenning enda.
Dersom du ikke finner en skole i nærheten av der du bor på listen under, kan du se på listen over
tidligere godkjente læresteder. Mange av de tidligere godkjente skolene vil også søke om
godkjenning etter ny læreplan, slik at det i løpet av de nærmeste månedene vil det komme mange
nye godkjente læresteder. Listen vil oppdateres fortløpende.
Skole/kurssenter
Alfa Kompetanse AS/
Norsk Maritim Kveldsskole
Postboks 40, Holmlia
1201 Oslo
Hjemmeside
Kontaktperson
Sertifikat
Praktisk utsjekk
www.nmks.no
Frank de Flon
D5L
D5LA
Ja
www.arsile.no
Eilif Gabrielsen
D5L
Nei
Tlf: 22 62 21 22
[email protected]
Navigare Båtskole
Rognmo
8543 Kjeldebotn
Foreløpig ikke
de praktiske
emnene
Tlf: 91 55 84 97
[email protected]
Auctor Bergen AS/
Bergen Båtskole
Sjødalsveien 13
N-5305 Florvåg
www.bergen-båtskole.no
Thorvald Haaberg
D5L
D5LA
Ja
www.baatskolen.no
Jan Welde
D5L
D5LA
Ja
www.baviannautic.no
Audun Kåre
Bergesen
D5L
Ja
D5L
D5LA
Ja
Tlf: 56 14 79 00/900 42 220
[email protected]
Baatskolen Poseidon
Oddmund Viks vei 1
4042 Stavanger
Tlf: 900 81 452
[email protected]
Bavian Nautic
Kvernhusrenen 71B
5208 OS
Tlf: 905 60 190
[email protected]
Norsk Maritim skole AS
Postboks 170
1431 Ås
www.norskmaritimskole.no Gunnar Herbert
Hansen
Tlf: 91 32 49 24
[email protected]
2
Oppdatert 09.02.2016
Nilsen Rådgivningstjeneste AS
Håkonshellaveien 95
5174 Mathopen
www.nrtmaritim.com
Odd Nilsen
D5L
D5LA
Ja
www.engelsvikenbatskole.no Tom Engelsborg
D5L
Nei
Båtsenteret AS/
Haugesund Båtføreropplæring
Flathaugg. 54 B
5523 Haugesund
Tlf. 52 86 50 90 / 90 79 47 21
[email protected]
www.batsenteret.no
Terje Fjæra
D5L
D5LA
Ja
Sea-Sport Yacht (SSY)
Stjørdal Maritime Skole
Kjøpmannsgate 8
7500 Stjørdal
www.ssy.no
Per F. Hjelkrem
D5L
D5LA
Ja
www.koob.no
Gunnar Ulseth
D5L
D5LA
Ja
www.oslo-kystskipperskole.no
Roar Breivik
D5L
D5LA
Ja
www.fritidsbaatskipper.no/
Tom Olsen
D5L
D5LA
Ja
Tlf: 55 93 21 78 / 90 53 59 89
[email protected]
Engelsviken Båtskole
Postboks 56, 1625 Manstad
Tlf: 913 90 875
[email protected]
Tlf. 74 82 13 26 / 92 88 30 20
Faks. 74 82 13 27
[email protected]
Kristiansund og Omegn Båtskole
Skytterveien 8C
6514 Kristiansund N
Tlf. 90 58 91 95
[email protected]
Oslo Kystskipperskole
Måkeveien 14A
0139 Oslo
Tlf. 23 37 27 30 / 90 03 25 25
[email protected]
Bergen Sjøskole
Hellebakkgrenda 26
5215 Lysekloster
Tlf. 907 28 602
[email protected]
3
Oppdatert 09.02.2016
Oterhals Båt og Kurs
Hollingen
6409 Molde
www.o-baatkurs.no
Olav Myrseth
Oterhals
D5L
D5LA
Tlf: 90 69 88 95/ 71 17 32 23
[email protected]
4
Oppdatert 09.02.2016
Tidligere godkjente læresteder (læreplan av 18. oktober 2004)
Tidligere godkjente læresteder følger av listen under. Mange av disse skolene vil også søke om
godkjenning for undervisning etter ny læreplan slik at de også kan tilby fritidsskipperkurs fremover.
Ta kontakt med det enkelte lærested for mer informasjon.
Skole
Hjemmeside
Kontaktperson
Sertifikat
Praktisk utsjekk
Austevoll Maritime VGS og fagskule
5392 Storebø
Tlf. 56 18 20 00
Faks. 56 18 20 01
[email protected]
http://fia.hfk.no/templates/Schoo
lFrontpage.aspx?id=2220
Alfa Kompetanse AS
Norsk Maritim Kveldsskole
Pb. 40 Holmlia
1201 Oslo
Tlf. 22 62 21 22
Faks. 22 62 46 74
[email protected]
www.nmks.no
Daglig leder:
Frank de Flon
D5L
D5LA
Ja
Arsile AS
Pb. 145
1407 Vinterbro
Tlf. 64 94 36 03 / 915 39 636
Faks. 64 94 36 03
[email protected]
[email protected]
www.arsile.no
Daglig leder:
Lars Larsen
D5L
D5LA
Ja
Auctor Bergen AS
Bergen Båtskole
Sjødalsveien 13
N-5305 Florvåg
Tlf. 56 14 79 00 / 900 42 220
Fax: 5615 2065
[email protected]
www.Bergen-båtskole.no
Nav.Arc.
Thorvald Haaberg
D5L
D5LA
Ja
Bavian Nautic
Kvernhusrenen 71B
5208 OS
Tlf: 905 60 190
[email protected]
http://www.baviannautic.no/
Daglig leder:
Audun Kåre
Bergesen
D5L
Bergen Sjøskole
Hellebakkgrenda 26
5215 Lysekloster
Tlf. 907 28 602
[email protected]
www.fritidsbaatskipper.no/
Tom Olsen
D5L
D5LA
D5L
D5LA
Ja
5
Oppdatert 09.02.2016
Bodin vgs. og maritime fagskole
Mørkevedtråkket 2
8026 Bodø
Tlf. 75 65 10 00
Faks. 75515507
[email protected]
www.bodin.vgs.no
Baatskolen Poseidon
Oddmund Viks vei 1
4024 Stavanger
Tlf. 90 08 14 52
[email protected]
www.baatskolen.no
Jan Welde
D5L
D5LA
Dolphin Maritime
Pb. 145
1325 Lysaker
Tlf. 46 80 40 00/ 22 50 14 40
[email protected]
www.dolphinmaritime.no/
Daglig leder:
Fredric Gay
D5L
D5LA
Avdelingsleder:
Sigfred Ellingsen
D5L
D5LA
Ellingsen Sjøkart og Navkurs
Onaveien 8
4028 Stavanger
Tlf. 51541741
[email protected]
D5L
Frøya Videregående Skole
Pb. 44
7260 Sistranda
Tlf. 73 19 51 11
Faks. 73 19 51 25
[email protected]
www.froya.vgs.no/
Glemmen Videregående Skole
Traraveien 13
1605 Fredrikstad
Tlf. 69 95 56 00
Faks. 69 95 56 01
[email protected]
www.glemmen.vgs.no/
Faglærer:
Arve Paulsen
D5L
D5LA
Haugesund Båtføreropplæring AS
Flathaugg. 54 B
5523 Haugesund
Tlf. 52 86 50 90 / 90 79 47 21
[email protected]
www.batsenteret.no
Terje Fjæra
D5L
D5LA
Ja
D5L
D5LA
Ja
6
Oppdatert 09.02.2016
Herøy Videregående Skole
Lisjebøvegen 4
6090 Fosnavåg
Tlf. 70 08 03 80
Faks. 70 08 03 81
[email protected]
www.heroy.vgs.no
Hustadvika Båtskole
6430 Bud
Tlf. 71 26 16 78 / 90 66 66 50
[email protected]
http://www.batforerskolen.no/hu Arne Harøy
stadvi ka-batskole.html
D5L
D5LA
Høgskolen i Vestfold
Pb. 2243
3103 Tønsberg
Tlf. 33 03 10 00
Faks. 33 03 11 04
[email protected]
[email protected]
www.hive.no
Oddvar J.
Kristiansen
D5L
Karmsund Videregående Skole
Pb. 2033
5504 Haugesund
Tlf. 51 92 20 00
[email protected]
www.karmsund.vgs.no
Kristiansund og Omegn Båtskole
Skytterveien 8C
6514 Kristiansund N Tlf. 90 58 91 95
[email protected]
www.koob.no
Gunnar Ulseth
D5L
D5LA
Kristiansund Videregående Skole
St.Hanshaugen 2
6514 Kristiansund
Tlf. 71 57 05 00
Faks. 71 57 05 10
[email protected]
www.krsund.vgs.no
Kvadraturen Skolesenter
Tollbodgt. 75
4604 Kristiansand
Tlf. 38 07 73 00
Faks. 38 07 73 01
[email protected]
www.kvadraturen.vgs.no
Jarle Digernes
D5L
D5LA
Ja
7
Oppdatert 09.02.2016
Lysaker Kurssenter
Blåsbortveien 10
0873 Oslo
Tlf. 22 50 14 40 / 91 68 31 65
[email protected]
www.lysakerkurssenter.no
Tor hammer
D5L
D5LA
Mandal Båtskole
Sandskargate 6
Spiggeren Næringspark
4515 Mandal
Tlf. 45 61 04 07
[email protected]
www.mandalbaatskole.no
Arne Johnsen
D5L
Meløy Videregående skole
Avd. Inndyr
8140 Inndyr
Tlf. 75 65 26 00
[email protected]
www.meloy.vgs.no
Måløy Videregående Skole
Tennebø
6718 Deknepollen
Tlf. 57 84 91 00
Faks. 57 84 91 01
[email protected]
www.maloy.vgs.no
Nilsen Rådgivningstjeneste AS
Håkonshellaveien 95
5174 Mathopen
Tlf. 55 93 21 78 / 90 53 59 89
[email protected]
www.nrtmaritim.com
Ja
D5L
D5LA
Odd Nilsen
D5L
D5LA
Ja
Gunnar Herbert
Hansen
D5L
D5LA
Ja
Nordkapp maritime Fagskole & VGS http://www.nordkapp.vgs.no/
Pb. 173
9751 Honningsvåg
Tlf. 78 96 49 00
Faks. 78 96 49 01
[email protected]
Norsk Maritim Skole AS
Pb. 170
1431 Ås
Tlf. 91 32 49 24
[email protected]
www.norskmaritimskole.no
8
Oppdatert 09.02.2016
Oslo Kystskipperskole
Måkeveien 14A
0139 Oslo
Tlf. 23 37 27 30 / 90 03 25 25
[email protected]
www.oslo-kystskipperskole.no
Roar Breivik
D5L
D5LA
Oterhals Båt og Kurs
Hollingen
6409 Molde
Tlf. 90 69 88 95/ 71 17 32 23
[email protected]
www.o-baatkurs.no
Olav Myrseth
Oterhals
D5L
D5LA
Risøy Folkehøyskole Kurs og
kompetanse
Risøya
4912 Gjevingen
Tlf. 37 19 93 50
[email protected]
http://www.risoy.fhs.no/
Sea-Sport Yacht (SSY)
Stjørdal Maritime Skole
Kjøpmannsgate 8
7500 Stjørdal
Tlf. 74 82 13 26 / 92 88 30 20
Faks. 74 82 13 27
[email protected]
www.ssy.no
Per F. Hjelkrem
D5L
D5LA
Ja
Skoleskipet MS Gann
Tømmerodden
4085 Hundvåg
Tlf. 51 85 48 60
Faks. 51 86 18 85
[email protected]
http://www.gann.no
Hovedlærer:
Paul Bent Berland
D5L
D5LA
Ja
Sjøkurs
Nedre Vågen 9
4085 Hundvåg
Tlf. 52 97 46 11/ 47 30 84 93
[email protected]
www.sjokurs.no
Egil Nylund
D5L
Ja
Skjervøy Videregående Skole
Pb. 250
9189 Skjervøy
Tlf. 77 77 78 00 / 91 54 84 32
Faks. 77 77 78 01
[email protected]
www.skjervoy.vgs.no
Ja
D5L
D5LA
9
Oppdatert 09.02.2016
Toppseil AS
Gamle Kongeveg 78B
7600 Levanger
Tlf. 74 16 20 50
[email protected]
www.skoleseilasen.no
Bjørn Eriksen
D5L
D5LA
Tromsø Maritime Skole
Pb. 6341
9293 Tromsø
Tlf. 77 79 31 00
Faks. 77 79 31 01
[email protected]
www.tos-mar.vgs.no
Harry Arne
Haugen
D5L
D5LA
Vest-Lofoten VGS & Fagskole
Pb. 23
8376 Leknes
Tlf. 75 65 45 00
Faks: 76 08 07 76 [email protected]
www.vest-lofoten.vgs.no
D5L
D5LA
VO Brigade Nord
Pb. 49
9365 Bardu
Tlf. 77 89 71 71 / 97 04 90 36
[email protected]
http://www.mil.no/
felles/vo/start/vo_k
ontor/_Setermoen/
D5L
Ytre Namdal Fagskole
Maritime Fag
Hansvikveien 3
7900 Rørvik
Tlf. 74 12 64 01
[email protected]
http://www.ytrenamdal.vgs.no/Pub
lisering.asp?Id=24
94
Ytre Namdalen Videregående Skole
Hansvikvn. 3A
7900 Rørvik
Tlf. 74 12 63 00
Faks. 74 12 63 01
[email protected]
http://www.ytrenamdal.vgs.no/
Fagskolen i Ålesund
Fogd Greves vei 9
6009 Ålesund
Tlf. 70 16 17 00/ 70 16 17 01
[email protected]
www.fials.no
Ivan Kvaløy
Ja
Ja
Nils P. Sjøholt
10
Oppdatert 09.02.2016