Ukeplan 6.trinn uke 8

Ukeplan 6.trinn
Læringsmål:
Regning
Norsk
Engelsk
På skolen:
Norsk
Matematikk
Engelsk
KRLE
Samfunnsfag
Naturfag
Mat & helse
Lekser
Kunne omgjøre ulike målenheter.
Kunne skrive et intervju og en enkèt.
Kunne lese og forstå myter og legender.
Lesebok s. 70-77.
Måling s. 4-21 i Multi 6B.
Myths and Legends. TB s. 78-95.
Jesu lidelse og død. Vi i verden s.166-174.
Reklame
Den store testen. Gaia s. 138-149.
Utgår på grunn av renovering i kjeller.
mandag
Lese og Z. lesebok:
skrive
1. Ta et
BISON-blikk
over s. 140145.
2. Nærles
teksten.
3. Skriv alle
egennavn i
teksten.
Matematikk
Engelsk
uke 8
tirsdag
onsdag
torsdag
Z. lesebok:
1. Les s. 140145.
2. Finn og skriv
minst 10
sammensatte
ord.
Z. lesebok:
Z. lesebok:
1. Les s. 140Gjør oppgave 30
145.
s. 145. Bruk en
2. Finn og skriv hel side i norsk
ord som handler skrivebok.
om romskipet
(minst 5).
3. Leteles i
teksten og
beskriv månen.
Bruk
fullstendige
setninger.
Lag 10 oppgaver der du bruker omregningslinjalen for å finne svaret.
Oppgavene løses av andre på skolen. For eksempel: En håndball veier
100 gram. Hvor mange kilo veier håndballen? Skriv oppgavene i L-boka.
Step 1: Lesing: Les og oversett muntlig s. 79-83. Skriv glosene på
sidene i gloseboka.
Skriving:WB s. 58-59.
Step 2 og 3: Lesing: Les og oversett muntlig s. 93-95. Skriv «nye»
ord i gloseboka.
Skriving: Gjør diktet om til en tegneserie. Bruk arket du har fått.
Ukeplan 6.trinn
Informasjon til foresatte:

Håper alle har hatt en fin vinterferie!

Ordbok må alltid ligge i sekken.

Klassene får studenter på besøk. De skal være hos oss
i 2 uker.
Telefonnummer til arbeidsrommet er 51336112
E-postadresser:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hilsen
Sissel Marie, Garman, Anne-Mette, Frode, May,
Anita og Cathrine.
uke 8
Respektmål for februar:
Jeg viser respekt
og lytter til
.
trivselslederne/elevvaktene