Skolerute for elevene skoleåret 2016/17

Skolerute for elevene skoleåret 2016/17
Måned
Ferie/fridager/merknader
August
: Skolestart for elevene: Tirsdag 16. august
antall dager
12
September :
22
Oktober
: Høstferie: uke 41 (10. - 14. okt.)
16
November
:
22
Desember
: Siste skoledag for elevene før jul: 20. des.
14
Januar
: Første skoledag for elevene: 2. jan.
22
Februar
: Vinterferie: uke 9 (27.02. – 3.03.)
18
Mars
: 1. – 3. mars: vinterferie forts.
20
April
: Påskeferie: 10. – 17. april
14
Mai
: Off. høytidsdager 1., 5. 17. og 25. mai
Fridag for elevene fredag 26. mai
19
Juni
: Off. høytidsdag mandag 5. juni
Siste skoledag for elevene: fredag 16. juni
Sum
Elevdager
11
190
AKADEMIETVGSSTAVANGERAS|Kannikgården,Engelsminnegata16A,4008Stavanger
Tlf.9303310|www.akademiet.no|org.nr:885849512