Vil du bli spesialsykepleier?

Vil du bli spesialsykepleier?
Få informasjon om videreutdanning i anestesi-, barne-,
intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie (ABIKO)
ÅPEN DAG, UNN Tromsø
Torsdag 18. februar 2016, kl. 11-15
Kom innom på Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS)
UNN,B-fløya plan 8, nord (B3.8)
Presentasjon og utstillinger av ABIKO-utdanningene, UiT
Informasjon om studiefinansiering/utdanningsstillinger i UNN
Kl: 11.30 – 12.30 er det mulighet for ansatte v/UNN Narvik å få informasjon via
Skype overføring på møterom i 5. etg.
For nærmere informasjon unn.no/utdanning