INVITASJON

INVITASJON
LO Stat inviterer til deltakelse på kurset
Skift og turnus i staten
Kurset blir avholdt ved
Sørmarka, 1404 Siggerud
i tidsrommet 4. – 7. april 2016.
Søknadsfrist: 15.02.2016
Temakurs for tillitsvalgte og medlemmer i staten.
Kurset omfatter:
- Medbestemmelse, lov- og avtaleverk
- Helsemessige og sosiale konsekvenser
- Råd og tips knyttet til oppsett av arbeidsplaner
- Dispensasjoner og krav til skriftlige avtaler
Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalen i Staten, § 34. LO Stat dekker
reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende
satser.
For mer informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no
Vennlig hilsen
Kontakt:
Telefon:
E-post:
Evelyn Schei Tautra
23 06 83 08
[email protected]
Anette Versto
23 06 83 09
[email protected]