Program - Hol kommune

Hyttemøtet, 27. februar 2016
Program
• Velkommen v/ordfører
• Kommunal informasjon
 Generell informasjon
 Stier- og løyper
 Eiendomsskatt i Hol
 Kommunale avgifter
• Presentasjon Geilo Velforbund v/Trond Andresen
• Pause m/kaffe og kaffemat
• «Spørretimen» - panel med nøkkelpersoner
• Oppsummering
Møtet varer i ca. 2 timer. Vel møtt!