NTNU Campus

Byggebørsen
Merete Kvidal, 8. februar 2016
Kunnskap for en bedre verden
NTNU og
Campusutvikling
• Fra 14 til 9 enheter på fakultetsnivå
og 70 institutter og avdelinger
• Årsverk: 6700
• Arealer i dag: Eier og leier (70/30) til
sammen ca. 734 000 kvadratmeter
• KVU:
133 000 nye kvm
87 000 ombygde kvm
i Trondheim over 10 år
Kunnskap for en bedre verden
Statens
kvalitetssikringsordning
Behov
Behovsanalyse Mål og
strategi
Mulighetsstudium
Konseptanalyse
KS1
Forprosjekt Planlegging
Prosjektering
KS2
Effektmål
Regjeringsvedtak
Kunnskap for en bedre verden
Stortings-vedtak
Kontrahering
Gjennomføring
Effekt
19.06.2015
31.01.2014
31.01.2015
11.08.2015
08.09.2015
08.09.2015
Kunnskap for en bedre verden
Statens
kvalitetssikringsordning
Behov
Behovsanalyse Mål og
strategi
Mulighetsstudium
Konseptanalyse
KS1
Forprosjekt Planlegging
Prosjektering
KS2
Effektmål
Regjeringsvedtak
Kunnskap for en bedre verden
Stortings-vedtak
Kontrahering
Gjennomføring
Effekt
Prosjektstyre
Prosjektsjef
Ocean Space
Centre
Innovasjonssenteret
Helse og sosial
Kunnskap for en bedre verden
Visjon/lokalisering
Prosjektgruppe
Utdanning
Samling av
campus i
Trondheim
Teknologibygget
Campus Gjøvik
Campus Ålesund
Samling: tidshorisonter 2020 og 2060
2015
2020
2060
Visjon, føringer, lokalisering
Regjeringsavklaring
Programmering/Idekonk/Forprosjekt/KS2
Mulig stortingsbeslutning byggestart
Mulig byggestart
nye læringsformer, nye arbeidsformer, dynamikk, fleksibilitet, endra samfunn
Byplanprosess – dialog og beslutninger
Kunnskap for en bedre verden
Byplanprosess – dialog, endringer, beslutninger
Prosesser og milepæler
2016
2015
2017
2018
2019
Overordnet faglig lokalisering
Regjeringsavklaring
Visjon og generelle føringer for campus
Programmering/Idekonk/Forprosjekt/KS2
Mulig stortingsbeslutning byggestart
Byggestart
Faglig organisering og integrasjon
Byplanprosess – dialog og beslutninger
Kunnskap for en bedre verden
2020
Kompakt og byintegrert campus
• Dragvollmiljøene til Bycampus
• KAM
• Vitenskapsmuseet; magasin og vitensenter
• LAB’er kjemi og varmeteknisk
• Innovasjonssenteret
• Senter for psykisk helse
• Lett renovering Gløshaugen
dekker det prosjektutløsende behovet
Kunnskap for en bedre verden
Helhetlig konsept
Kalvskinnet
Høgskolebakken
Gløshaugen
St. Olav
Hesthagen
Kunnskap for en bedre verden
Gløshaugen
Sør
Et nasjonalt løft –
campusutvikling for
omstilling og utvikling
Kunnskap for en bedre verden
Samfunnsoppdraget
• Utdanning
• Forskning
• Innovasjon
• Formidling
Kunnskap for en bedre verden
• Student- og studiemiljø
• Miljø
• Logistikk
• Samspill med byen
• Fleksibilitet
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Utdanning
Forskning
Innovasjon
Formidling
MENNESKER
Kunnskap for en bedre verden