et kunstprosjekt, invitasjon til seminar.

Mjøsa
– et kunstprosjekt
Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk
torsdag 17. mars 2016
Om seminaret
Oppland og Hedmark fylkeskommuner, fem Mjøskommuner og Mjøsmuseet inviterer til en
dag på Kapp med foredrag omkring temaet sted-stedskunst-Mjøsa.
Bakgrunnen er et initiativ som er tatt av kunstneren Egil Martin Kurdøl om å arrangere et
kunstprosjekt med Mjøsa som tema. Denne dagen blir en oppstart for kunstprosjektet.
Hensikten med dagen er å tegne et bredt bakgrunnsbilde av Mjøsas natur- og kulturhistorie
og hvordan kunstnerisk praksis kan forholde seg til et sted.
Kommunene Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten og Stange er med som samarbeidspartnere i prosjektet.
Seminaret vil finne sted på Kapp Mjølkefabrikk, i Kokeriet. Avgift kr 400,- som også dekker
lunsj og småmat i pauser. Faktura tilsendes ved påmelding, frist 11. mars kl. 14.00.
Påmelding må imidlertid skje ved å fylle ut noen
opplysninger på denne lenken.
Program for dagen
09.30 Registrering
10.00 Velkommen/introduksjon ved kultursjef i Oppland Kyrre Dahl
10.10 Bakgrunn for initiativet ved kurator Egil Martin Kurdøl
10.30 Arne Julsrud Berg, direktør på Mjøsmuseet.
«Mjøsa – forholdet mellom mennesker og innsjøen i 8000 år»
11.15 Pause
11.30 Ole Nashoug, geolog. «Geologi og vann, med Mjøsa i sentrum»
12.15 Lunsj (mulighet for å se utstillingen Mjøsas Ark)
13.45 Kulturinnslag ved musiker Torbjørn Dyrud
14.10 Per Bjarne Boym, kunsthistoriker og kurator.
«Å skape Mjøsa. Å skape ved Mjøsa. Å skape med Mjøsa».
14.55 Pause
15.15 Gro Lauvland, sivilarkitekt MNAL Phd. «Christian Norberg-Schulz´ syn for stedet»
16.00 Dag Wiersholm, tidligere seniorrådgiver i KORO.
«Kunst i stedskontekster - kunst mellom estetikk og etikk»
16.45 Oppsummering ved Ingrid Blekastad, direktør i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
17.00 Slutt
Aktuelle kunstnere
Det er 11 kunstnere som har bekreftet sin deltakelse, og alle har en tilknytning til
Mjøsdistriktet på en eller annen måte. Egil Martin Kurdøl er kurator.
Kunstnere (aktuelle medier)
Hedda Roterud Amundsen (video)
Markus Li Stensrud (installasjon o. a.)
Jana Winderen (lyd, installasjon o. a.)
Wenche Kvalstad Eckhoff (installasjon o. a.)
Marianne Stranger (performance)
Johannes Engelsen Espedal (installasjon, skulptur o. a.)
Ansgar Ole Olsen (skulptur)
Anna Österberg (tekstil)
Hilde Aagaard (foto, performance, o. a.)
Line Løkken (foto, video)
Egil Martin Kurdøl (skulptur, installasjon o. a.)
Om Mjøsa
– et kunstprosjekt
Egil Martin Kurdøl skriver i sin prosjektbeskrivelse bl.a.:
En stedspesifikk arbeidsmåte innebærer for en kunstner å forholde seg kreativt til
et steds historie og stedets sosiale og fysiske forhold. Jeg tenker at i utgangspunktet
ligger det i denne holdningen en motkraft til kommersiell tenkning.
I det å forholde seg til «Stedet», søke «sannheten om», eller bare i det å fokusere på
stedets egenart, ligger det en holdning som er vesensforskjellig fra kommersialismens
ønske om å gjøre alt lettest mulig tilgjengelig til flest mulig på kortest mulig tid.
Kurdøl vil i sitt innlegg tidlig på dagen utdype hvordan kunstprosjektet er tenkt. Den 18.
mars blir en dag for kunstnerne og arrangøren der konseptet for kunstprosjektet og videre
planlegging av dette diskuteres og utformes.
I samarbeid med:
Hamar kommune
Lillehammer kommune
Gjøvik kommune
Østre Toten kommune
Stange kommune