Program Loen 2016 - Invitasjon til VVS

VVS-Loen 04-06 mars 2016
Program
Fredag 4.mars
Kl. 1000-1800
Kl. 1200-1300
Kl. 1300-1345
Kl. 1400-1530
Kl. 1300-1500
Kl. 1400-1545
Kl. 1600-1800
Registrering
Fagseminar Del I (Fjordsal)
Lunsj / Fagseminar
Fagseminar Jan Sørbø (Fjordsal) Tøffe tider – skjerpede krav til daglig leder og styret?
Lunsj Øvrige
Fagseminar Del II (Fjordsal)
Årsmøte Rørentreprenørene (Fjordsal 1)
På medlemsmøte for Rørentreprenørene vil Larmerud og Longvanes
snakke om utdanning og fremtid.
Middagsbuffé
Vi ønsker velkommen i Alex
Presentasjon av Leverandører i Alex
Miljøtimen i Alex og Salong Ida
Musikk fra Kjetil Grodås i Alex Dancing
Kl. 1900-2100
Kl. 2100-2200
Kl. 2130-2200
Kl. 2200-2400
Kl. 2200-0200
Felles Arrangement
Kl. 1400-1800
Kl. 1900-2100
Kl. 2100-2200
LM Mesterskap i Rørlegger Lærling i Loen Sal
Middagsbuffé
Vi ønsker velkommen, samt presentasjon av leverandørene i Alex
Lørdag 5.mars
Kl. 0900-1000
Kl. 0900-1000
Kl. 0900-1000
Kl. 1000-1100
Kl. 1000
Kl. 1000-1600
Kl. 1700-1800
Kl. 1900-2100
Årsmøte VVS (Fjordsal 2-3)
Årsmøte VBL Møre & Romsdal (Nesdal)
Årsmøte VBL Sogn & Fjordane (Bødal)
Årsmøte Opplæringskontoret (Fjordsal 1)
Messe (start) Loensal
Messe (stengt mellom 1300-1400)
Debatt timen i Fjordsal (Sture Ombler i Cimberio «Vet du hva du kjøper»)
Middagsbuffe´
Felles arrangement
Kl.1000-1600
Kl. 1300-1500
Kl. 1545-1600
Kl. 1600
Kl. 1700-1800
Kl. 1900-2100
Kl. 2100-2200
Kl. 2200-2245
Leverandør messe og LM Mesterskap i Rørlegger Lærling i Loen Sal
Lunsj (Messe stengt 1300-1400)
Avsluttning for LM Kandidater i Rørlegger faget.
Messe slutt.
Debatt timen i Fjordsal
Middagsbuffé
Felles Arrangemang i Loensalen (trekning av konkurranse)
Magisk Show med Tito Magic Loensal etter fulgt av musikk i Alex Dancing
Søndag 6.mars
Kl. 0800-1030
Kl. 1300-1430
Frokost
Lunsj (valg fritt)
Avreise
Takk for laget og kjør forsiktig hjem!