Måltavlen - Nest

Nest-Sotra fotball - visjon
Nest-Sotra Fotball skal ivareta, utvikle og motivere barn, ungdom og
voksne med regionens beste lag i spissen.
Målsetting
- NSF skal være en klubb for alle som vil spille fotball uansett ferdigheter
og målsetting
- Vi skal jobbe for tilstrekkelig kvalifisert trenings- og kampareal
- Vi skal stabilisere oss med et lag i 1.divisjon
- Vi skal profesjonalisere vår organisasjon i tråd med kriteriene for
«Kvalitetsklubb»
Sportslig
Tiltak
Økonomi
Eksterne relasjoner
- Etablere sportslig utvalg med
- Utvikle strategi for nye
- Følge opp våre støttespillere
kvalifiserte ressurspersoner
- Videreføre oppgradering av
trenerkompetanse og kapasitet
samt jobbe for felles tolkning av
regelverk og støttedokumentasjon
fra HFK/NFF/NIF - utvikle
«NSF- praksis/sånn gjør vi det»
gjennom kriteriene for
«Kvalitetsklubb»
inntektsmuligheter
- Utvikle egenkompetanse på
økonomistyring/ta over oppgaver
fra regnskapsstøtte
- Ila 2016 skal regler for
økonomistyring fra «Nest-Sotra
boken» være kommunisert til alle
relevante
- Søke avklaring med kommunen
vedr. drift og bruk av Skålvik
- Etablere praksis for hvordan
lagspesifikke initiativ/økonomi
skal håndteres under NSF
paraplyen
ved aktiv oppfølging – tett på
- Fortsette vårt engasjement i
«Fair play», «Bry deg», «Si nei
til narkotoka og Antidoping
- Etablere møtestruktur for
allmøter med foreldre/aktive
- Vi skal ha minimum tre
avisomtaler i
lokalpressen av klubben pr.
måned
- Sørge for presseomtale i f. m.
turneringer etc.
- Melde tilbake oppnådde
sportslige resultater og
målsettinger til våre
støttespillere samt media – lage
fakta ark som skal være
tilgjengelig på hjemmesiden
- Vi skal jobbe for å få NSFressurser inn i krets og andre
relevant organ
- Gjennomføre etablering av
oppgaveark” for hver rolle samt
tilhørende kontrakter hvor relevant
- Bytte kunstgraset på Skålvik
samt gå sammen med kommunen
for å få kunstgras på Ulveset
- Tak over 7-erbanen innen
utgangen av 2017
- Utvikle samarbeidet med
NFF/HFK innen barne- og
ungdomsarbeid og herunder
gjennomføre tiltak for å beholde
barn/unge i klubbe
- Ila 2016 skal vi ha kommunisert
første versjon av «Nest-Sotra
boken» og styringsstrukturen i
klubben til alle relevante