Budskjema

OPPDRAGSNUMMER
iHus tlf: 21 01 68 00
Kjøpstilbud for eiendommen
Undertegnede inngir herved følgende bud på overnevnte eiendom
KJØPESUM KRONER
+omkostninger (som f.eks. dokumentavgift, tinglysingsgebyr og gebyr til forretningsfører) og andel fellesgjeld.
Kjøpet vil bli finansiert slik
EGENKAPITAL
LÅNEBELØP
Egenkapital består av:
Salg av nåværende bolig/eiendom
Disponibelt kontantbeløp
Annet
LÅNEINSTUTISJON (REF. PERSON/TLF)
ØNSKET OVERTAKELSEDATO
NÅVÆRENDE BUD ER BINDENDE T.O.M. DEN
Budet er bindene til kl. 12 første virkedagen etter siste annonserte
visninger, hvis ikke annen tid er angitt.
EVENTUELLE FORBEHOLD
Ved å by på boligen bekrefter budgiver å ha lest og forstått salgsoppgaven.
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende
for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen fristen.
NAVN
NAVN
E-POST
E-POST
ADRESSE
ADRESSE
POSTNUMMER
POSTNUMMER
TLF
TLF
STED/DATO
STED/DATO
SIGNATUR
SIGNATUR
PERSONNUMMER
PERSONNUMMER
IDETIFIKASJON
IDENTIFIKASJON
Ja, jeg vil tegne hjelp boligkjøperforsikring (For mer informasjon, kontakt ditt lokale meglerkontor)