Holsts presentasjon

Omstilling
og
kompetanse
-utvikling
•
Omstilling
•
Kompetanse
•
Langsiktighet
•
Omstilling
•
Kompetanse
•
Langsiktighet
Åsgard subsea compression
•
Klima
•
Lønnsomhet
•
Robusthet
•
Utdanning
•
Rekruttering
•
Utvikling
•
Omstilling
•
Kompetanse
•
Langsiktighet
Tusen takk for
meg!
Andreas Holst
Direktør for læring og
utvikling
Statoil