Om seminaret med Michael Fullan:

Om seminaret med Michael Fullan:
Michael Fullan
Helhet og sammenheng:
De riktige pådriverne for utvikling i skoler, skoledistrikter og systemer
Komplekse tider krever tydelige løsninger. Hvis fragmentering og for mange initiativ på
en gang hindrer deg i å få gjennomført planene dine, er det på tide å vurdere nye måter å
lede på. På dette seminaret presenterer Michael Fullan et helhetlig rammeverk, Coherence
Framework, som kan være nøkkelen til å få gjennomført de bærekraftige endringene du
ønsker.
Coherence Framework er et dynamisk «veikart» som kan tilpasses og som består av fire
viktige komponenter:




Fokus på kollektive løsninger og strategier
Videreutvikle samarbeidskulturer og avklare individuelle roller og teamroller
Dybdekunnskap for å kunne øke endringstakten og stimulere til innovasjon
Sikre ansvarlighet gjennom åpenhet om skolens resultater
Seminaret bygger på Fullans siste bok, «Coherence: the right drivers in action for schools,
districts, and systems» (2015)
Om foredragsholderen
Michael Fullan er professor emeritus ved det pedagogiske fakultet på universitetet i Toronto. Han var tidligere rådgiver i utdanningsspørsmål for Ontarios statsminister, Dalton
McGuinity. Nå bruker han sine kunnskaper som rådgiver i mange land rundt om i verden,
og i tillegg holder han seminarer der temaet er endringsledelse. Professor Fullan har skrevet flere prisbelønnede bøker som er utgitt på mange språk. Hans nyeste bøker er «Freedom to change» og «Coherence: the right drivers in action for schools, districts and systems».
Nylig har han også gitt ut «Big City School Reforms» sammen med Alan Boyle.