Program i pdf-format - Universitetet i Stavanger

VELKOMMEN TIL
ÅPEN DAG
Universitetet i Stavanger
Tirsdag 8. mars 2016
Kl. 09.00-14.00
VELKOMMEN
TIL ÅPEN DAG
I år arrangerer vi for niende gang Åpen dag ved Universitetet i
Stavanger. Vi åpner dørene og ønsker elever, rådgivere, lærere,
foresatte og alle som er interessert i vår virksomhet
hjertelig velkommen til campus Ullandhaug.
På Åpen dag får du et unikt innblikk både i forskningen vår, og hva
vi kan tilby av studier. Med 10 900 studenter, 1300 ansatte og
135 ulike studieprogram garanterer vi en rikholdig, interessant
og morsom dag.
Denne dagen stiller representanter fra alle fagområdene ved
UiS på stands fordelt i de ulike bygningene på campus. Gå på
miniforedrag og informasjonsmøter, snakk med studenter og
faglærere. Få kunnskap om opptak, undervisning, bolig,
studentorganisasjoner og linjeforeninger – og opplev
stemningen på campus.
Studer programmet godt, bruk dagen til fulle og utforsk
Universitetet i Stavanger!
Grip dagen, den er din!
Det skjer mye på campus på Åpen dag. Vi anbefaler at du på
forhånd finner det eller de fagområdene du ønsker å besøke.
Planlegg og delta på interessante foredrag, laboratoriebesøk,
omvisninger og innslag – og få maks utbytte av dagen.
VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG
Kl. 09.15-09.45 Ved rektor Marit Boyesen
Auditoriet 1, Elise Ottesen Jensens hus
GENERELT STUDIETILBUD VED UiS
11.00 og 12.00 i Auditorium 2 i Kjell Arholms hus
OMVISNING PÅ CAMPUS
Studenter viser besøkende rundt på campus hele dagen.
Startsted er Arne Rettedals hus eller Kjølv Egelands hus.
Ny omvisning hvert kvarter fra kl. 10.00–13.30.
Stands:
Alle fagområder som tilbys ved Universitetet i Stavanger har
stands i ulike bygninger. Benytt anledningen til å treffe studenter
og ansatte.
Med vennlig hilsen
Marit Boyesen, rektor
Miniforedrag og infomøter:
Grip muligheten til å oppleve en rekke spennende populærvitenskapelige foredrag. På infomøter informeres det om spesifikke
studietilbud ved UiS.
Laboratorievandringer og demonstrasjoner:
Alt er ikke bare teori. Det er mye praksis i våre studieprogrammer.
Vær med og prøv selv!
Mat og drikke:
Alle besøkende kan benytte de ulike studentkantinene på
campus. Studentkafeene tilbyr mat og drikke til en rimelig penge.
Møt studentorganisasjoner
og linjeforeninger på campus
AKSEL, SAMSIK, JUFO, FIKS, SFF, LED
og MASTØK. HÆ?
Hva er egentlig en linjeforening?
En linjeforening er en studentorganisasjon knyttet spesifikt til et studie.
På UiS har vi mange linjeforeninger knyttet til flere studieretninger.
Å være engasjert i en linjeforening viser at du har ekstra interesse
for fagfeltet, at du tar ansvar og initiativ, samt at du kan samarbeide
med andre. Dessuten – det er fryktelig sosialt givende å være aktiv
i en linjeforening.
Våre studentorganisasjoner arbeider og samles på tvers av studieretninger. Her kan fellesinteresser innen politikk, livssyn eller
humanitær bistand være engasjementet. Eller interessen for kaffe
eller sang. Eller dialekt, fotball eller undervannsteknologi. Spennet
er med andre ord stort. Fellesnevneren er aktive studenter med
mye energi!
På Åpen dag møter du en hel haug med linjeforeninger
og studentorganisasjoner – gled deg!
KOM INNOM!
10
1
Universitetsbiblioteket
11
2
12
Universitetsbiblioteket er et stort og flott bibliotek med mange leseplasser
3
og aktuell faglitteratur innen UiS sine fagområder. Her får du god hjelp og
veiledning i å finne litteratur til studiene dine,
åpent døgnet rundt!
4 og vi har13
Kl. 10.00-14.00
Tenk som Da Vinci –5prøv aktiviteter
14
som utvikler kreativiteten din!
6
Kl. 10.30 og 13.00 3D-printing: Framtidens
teknologi
15
10
Postdoc Riccardo Moschetti
7
og student
1 Rein Åsmund Torsvik
16
11
Demonstrasjon av bibliotekets 3D-printer
hele dagen.
8
2
SIS Sportssenter
17
12
9
3
På campus Ullandhaug ligger Rogalands mest
13 komplette sportssenter.
4
10
Her finner du en 14 meter høy klatrevegg, buldring,
stor styrkesal og en
1 sportssenter har også idrettshall,
egen CrossFit- inspirert avdeling.
SiS
5
14 11
to squashbaner, spinningsal og gruppetreningssaler, og tilbyr nærmere
2
100 gruppetreningstimer i uken.
6
15
12
3
7 og omvisning.Kom og bli kjent,
Kl. 10.00-14.00
Åpent hus
16
13 eller bli med på en
prøv deg i klatreveggen
4
8
gruppetreningstime.
17 Velkommen!
9
5
14
6
15
Sørmarka studentboliger
Se hvordan UiS-studentene bor på campus!
Studentsamskipnaden
7
16
i Stavanger og Sørmarka studentboliger åpner opp dørene på Åpen dag.
8
De nye og flotte studentboligene huser hybler, parleiligheter og fellesstuer.
17
Hvordan er det egentlig å bo på studenthybel?
9
Omvisning i Sørmarka studentboliger kl. 11.00-13.00.
Opptakskontoret
10
1
Har du spørsmål om Samordna
opptak? Opptakskontoret ved UiS
11
informerer og svarer på spørsmål. Opptakskontoret ligger ved hoved2
inngangen i Arne Rettedals hus.
12
3
13
EVU Etter- og4videreutdanning
10
UiS EVU er Universitetet i Stavanger sin enhet1for etter- og videre11
utdanning. I samarbeid5med fagmiljøene
utvikler vi kurs både med
14
2
og uten studiepoeng, tilrettelagt for deg som ønsker å kombinere jobb
12
6 stand i Arne
15 Rettedals hus!
og utdanning. Møt oss på
3
7
8
16
4
13
17
5
14
6
15
9
7
1
10
11
2
PROGRAM
VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG
1
12
3
4
13
5
14
6
15
Kl. 09.15-09.45 Ved rektor Marit Boyesen
Auditoriet 1, Elise Ottesen
16 Jensens hus
7
8
10
17
9
Ingeniør, sivilingeniør og realfag
1
11
2
Rom E-102
2
Kl. 09.45 Kl. 10.15
Kl. 10.45
Kl. 11.15
Kl. 12.15
3
12
12
4
5
6
7
8
9
3
Møt studenter og ansatte på stand i Kjølv Egelands hus:
Matte og fysikk, Institutt for konstruksjonsteknikk
og13
4
materialteknologi (IKM), Bygg/konstruksjon, Bygg –
Byplanlegging, Data, Elektro, Elektro Y-vei, Industriell
5
14
økonomi og risikostyring, Kjemi og miljø, Biologisk kjemi,
6
Maskin, Petroleumsgeologi og Petroleumsteknologi.
15
Rom A-101
7
16
8
Kl. 10.00
Orientering om ingeniør- og sivilingeniørstudier
17
Kl. 12.00
Orientering om ingeniør- og sivilingeniørstudier
9
Rom E-101
Kl. 09.45
Kl. 10.15
Kl. 10.45
Kl. 11.15
Kl. 12.15 Kl. 12.45
Petroleum geology
– an underground adventure
Lisa Bingham, universitetslektor, IPT
Hva gjør en byplanlegger?
Lene Bjørnø, førsteamanuensis IØRP
0-100 på 3 sekunder. Bygg racerbil med
ION-Racing!
Hans Kristian Holen, vitenskapelig assistent/
leder ION Racing
Om kjernefysikk og forskning og sånn
Sunniva Rose, doktorgradsstipendiat
i kjernefysikk v/UiO og rosablogger
Jenter og realfag?
Merete Vadla Madland, professor IPT
Slik kan vi «se» vinden
Jasna Bogunovic Jakobsen, prof. IKM
11
Kl. 12.45
Kan elektroingeniøren brukes til å redde liv?
Professor
Kjersti Engan, IDE
13
Large Hadron Collider kører igjen:
Hvad leder vi efter, og hvordan ved vi, når vi 14
har fundet det?
Andres
Tranberg, professor IMN
15
Kjemikalieforbruk i oljeindustrien
Malcolm Kelland, professor IMN
16
Studenter på dypt vann
v/Audun
Storsanden, student/leder UiS Subsea
17
Petroleum geology – an underground
adventure Lisa Bingham, universitetslektor, IPT
10
Tomorrow’s search engine
1
Førsteamanuensis
Krisztian Balog
Laboratorievandringer
11
2
12
Løpende påmelding på fagstand3 i Kjølv Egelands hus.
13
Kl. 09.00–13.30
Petroleumsteknologi/petroleumsgeologi
4
Laboratorievandring med to laboratorieforsøk.
Kl. 09.00–13.30
Elektro/data
5
14
Laboratorievandring til medisinsk-teknisk
6
laboratorium og robotlaboratorium.
15
Kl. 10.30 & kl. 12.30 Maskin
7
Laboratorievandring til maskinverksted
16
og elektronmikroskop-laboratoriet.
8
17
Kl. 09.00–13.30 Matematikk og naturvitenskap
9
Laboratorievandring.
Skolelaboratoriet med Inge Christ
Møt Inge Christ og bli med på hans spektakulære forsøk og demonstrasjoner.
Historie, religion og språk
1
10
11
Møt studenter og ansatte i foajeen i Arne Rettedals hus
2
Rom Ø-130
12
3
Hvert foredrag varer ca. 15 minutter med 3 13
min. pause mellom:
4
Kl. 10.00 & 12.00
Siste nytt fra den andre siden.
5
14
Samtaler med og healing fra de døde
Anne Kalvig
6
15
Star Wars, den magiske fortellingen.
7
Om fortellingsstrukturen
i Star Wars
16
Janne Steigen Drangsholt
8
Helt konge!
Om eneveldet
på godt og vondt
17
i Europa i tidlig
nytid
9
Håkon Evju
10
Lærerutdanninger
1
Helsefag
10
Stand i Kjell Arholms hus ved faglærere og sykepleie3
studenter, demonstrasjon av blodtrykksmåling, blodsukker13
måling,
og hjerte og lungeredning.
4 O2-metning
13
5
Auditorium
114
Rom Ø-110
4
Kl. 09.30 & 12.00 Kl. 10.00 & 12.30 5 Et studieår
14 på 30 minutter
– hvorfor grunnskolelærerutdanning?
6
Hvordan15
ser grunnskolelærerutdanningene
7 ut?
16
6
15
Kl. 10.00 & 11.30
7
16
Sykepleie – muligheter, mangfold og mening.
v/universitetslektor Elisabeth Harbin
og sykepleiestudenter
8
17 og simrom
Sykepleielab
9
8
17
9
Kl. 11.00-12.00 12
11
Møt studenter og ansatte
i foajeen i Arne Rettedals hus:
2
Lærerutdanninger og Praktisk
12 pedagogisk utdanning
– PPU.
3
Rom G-101
11
2
1
Skolelunsj med gratis smaksprøver
fra skolekjøkkenet
v/grunnskolelærerstudenter
Kl. 09.45 – 14.00
10
1
Sosialfag
Rom Ø-130
Puljevis omvisning i sykepleielaboratoriet
og simrommet i kjelleren. Simulering av
operasjon- og anestesisykepleie.
11
2
Kl. 09.30 & 11.30
Utdann deg til barnehagelærer!
v/studiekoordinator
12
Møt studenter og ansatte fra Barnevern og Sosialt arbeid
3
(sosionom) i Kjell Arholms hus.
4
13
Auditorium 2
Idrett
5
Møt idrettsstudenter i fri utfoldelse utenfor
Arne Rettedals hus.
Rom V-101
Kl. 10.00
6
7
Kl. 10.30 8
14
Introduksjon til barnevernspedagogutdanningen
v/førsteamanuensis Erik Paulsen
og universitetslektor Linda Elisabeth Bjørknes
16
Introduksjon til sosionomutdanningen
v/universitetslektor Rutt Bengtsson
15
17
9
Kl. 10.30 og 11.30 og 13.30: Idrettsfagene. Filmsnutter fra friluftsliv
Internasjonalt kontor
10
1
Arkeologisk museum/
Jernaldergarden 10
1
11
Møt husfrua på garden i foajeen
i Arne Rettedals hus.
Ut i verden med UiS: Som student11
ved Universitetet
2
i Stavanger kan du reise på utveksling både på bachelor12
og masternivå uten å tape
3 tid i studiet ditt.
Rom V-101
2
Rom Ø-110
Kl. 10.00 & 12.00
Søk 5deg inn og14
kom deg ut!
13
Kl. 11.00
15
Programmes for
non-Norwegian speakers
Norwegian
Language and Culture programme/
7
16
Master’s programmes
in English.
Kl. 11.00
4 etter sjamanen i bronsealderens trossystem
Spor
Gitte Kjeldsen, amanuensis
5
14
6
15
8
9
13
12
3
7
4
16
17
6
8
9
17
3
Handelshøgskolen
4
13
5
14
Rom Ø-120 (Samfunn, kultur1 og media forts.)
6
15
Kl. 09.30 og 11.30 10
11
Møt studenter og ansatte i Elise Ottesen-Jensens hus:
7
Regnskap og revisjon, Økonomi
og administrasjon,
16
Siviløkonom og Rettsvitenskap.
8
ROM EOJ-101
17
9
Kl. 10.00 Globalisering av økonomien – hvor skal det ende?
Førsteamanuensis Thomas Laudal
Kl. 10.30
Forebygging av mobbing på arbeidsplassen
Stipendiat Kari Einarsen
Kl. 11.00
Hva er innovasjon?
Professor Rune Dahl Fitjar
Kl. 11.30 Tapte talenter: Ungdom og det framtidige arbeidsmarkedet
Postdoktor Venke Furre Haaland
Kl. 12.00 Hva er rettsvitenskap?
Universitetslektor Truls Ellingsæter
Kl. 12.30 Skatteparadis: Hvorfor internasjonale
selskaper ikke betaler skatt
Professor Benn Folkvord
Kl. 13.00
Hvordan bestemmes renten i Norge?
Førsteamanuensis Siri Valseth
Samfunn, kultur og media
1
10
11
Møt studenter og ansatte i foajeen i Arne Rettedals hus:
2
Fjernsyns- og multimedieproduksjon, Journalistikk, Sosiologi
og Statsvitenskap.
12
3
13
4
Besøk våre medielokaler
Oppmøte ved fagstand Fjernsyns- og multimedieproduksjon
5
14
i Arne Rettedals hus.
Kl. 10.00, 11.00 og 12.00 Nyhetsprosjekt pågår.
6
Omvisning og 15
aktiviteter i produksjons
lokalene
til mediefagutdanningen.
7
16
v/Egil heine Strand
8
17
Kjelleren i Elise Ottesen-Jensens hus
9
Kl. 10.00-13.00
Eksamensfilmer mediefag
Norrmalm: en film av Kevin Benum Kjeldsrud, spilletid 18’21’’.
Å kunne falle: en dokumetar av
Ane Lyngstad Oltedal,
spilletid 28’37’’.
Smakebiter2fra sosiologi og statsvitenskap: 12 Rødne
Hva er sosiologi? v/Turid
3
Hva er statsvitenskap?
v/Arild Aurvåg Farsund
Hvor går forskningen13
i sosiologi og stats4
vitenskap v/Gunnvor Guttormsen, Hulda Mjøll Gunnarsdottir, Stine Ravndal Nygård og Solveig
5
14
Grønnestad
6
Norsk hotellhøgskole
7
15
16
8
Møt studenter og ansatte i foajeen i Ellen
17 og Axel Lunds
9
hus: Hotelledelse, Reiselivsledelse
og Restaurantledelse.
Bærekraftige opplevelser!
Smaksprøvene er komponert av Charles Tjessem, vinner av Bocuse d´Or
2003 og seniorrådgiver UiS.
ROM Ø-110
Kl. 10.15 i Kokebokmuseet Fra jord til bord og i retur
Ved gårdsbestyrer Bjarne Kvist
Smaksprøver: Bakte og pasjonsfrukt glaserte gulrøtter. Tea on the Rock
Kl. 10.30 i Kjøkken-laben
Hvorfor spiser vi som vi gjør?
v/ Elisabeth Lind Melbye
Smaksprøver: Insekter m/sjokolade. Apple, Cinnamon & Raisin Tea
Kl. 10.45 i blått auditorium Hvorfor spare i BSU
(Boligsparing for ungdom)?
v/Harald S.Olsen
Smaksprøver: Aubergine caviar med tomat. Indian Chai
Kl. 11.00 i Kokebokmuseet Dialogens betydning for hotell- og restaurantbransjen
v/Bjørn Olav Roaldseth
Smaksprøver: Kylling-rulade med persille og grønn pepper. Green Tea
& Lemon
Kl. 11.15 i Restaurant-laben Hva er en besøksattraksjon?
v/Øystein Jensen
Smaksprøver: Klippfisk og potetkrem m/sort oliven. Blackcurrant Tea
Kl. 11.30 i Kjøkken-laben
Hva smaker det egentlig?
v/Torvald Øgaard
Smaksprøver: Krydderstekt laks med ingefær-tapioka. Earl Grey Te
Kl. 11.45 i Restaurant-laben Takk for maten – Matfylket Rogaland v/Sigbjørn Tveterås
Smaksprøver: Kald erterkrem
tilsmakt m/mynte. Lady Grey Tea
Jernaldergarden
n
U l l a n d h a u g ve i e
S t av
Madlakr
nt r u m
anger se
1. Ivar Langens hus
2. Kjølv Egelands hus
3. SiS sportssenter
4. Paviljong 4
5. Elise Ottesen-Jensens hus
6. Studentenes hus
7. Ellen og Axel Lunds hus
8. Kitty Kiellands hus
9. Paviljong 14
10. Arne Rettedals hus
11. Kjell Arholms hus
12. Paviljong 13-Skolestua
13. Hagbard Lines hus
14. Paviljong 9
15. Studentboliger
16. Hulda Garborgs hus
17. Måltidets hus
18. Nasjonalt senter for
leseopplæring
og leseforskning
16
ossen
e
Tel
gr
af
1
D
15
15
5
A
6
B
7
F
E
ktør H
efteyes v
ei
15
C
2
d ire
K j e l l Ar h o l m s g a t e
13
8
3
10
4
9
14
12
11
15
Kri
sti
ne
Bo
nn
Kj
ev
ies
15
el
lA
rh
ol
m
ve
sg
i
at
e
18
ULLANDHAUG
CAMPUS
P r o f e s s o r O l av H a n s s e n s ve i
17
Stavanger Lufthavn
Sola
Sandnes
HVORDAN FINNE FRAM PÅ UiS-CAMPUS: Kartet viser de ulike
byggene på campus. Det er også store informasjonsskilt på campus
med kart og henvisninger til de ulike byggene. Du finner også et
interaktivt kart på www.uis.no/kart. Finner du likevel ikke fram?
Spør en student eller ansatt. De vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg
i riktig retning.
PARKERING: Det er gratis å parkere på Universitetsområdet.
Ta hensyn til reserverte plasser og områder med særskilte
tillatelser.
HVORDAN FORSTÅ SYMBOLENE I FOLDEREN:
Informasjonsmøte
Foredrag på engelsk
Miniforedrag
Filmvisning
Omvisning
Matservering
10
1
2
Laboratoriedemonstrasjon
3
4
Nummer på bygg
F.eks henviser nr 10 til
11Arne Rettedals hus,
der mange av aktivitetene
12foregår.
13
UTFORDRE
UTFORSKE
www.uis.no/apendag
facebook.com/UniStavanger
@UniStavanger
@UniStavanger
unistavanger