CV - Universitetet i Oslo

Valgfritt: bilde
Velg uansett et
nøytralt,
profesjonelt
bilde
Mette Karlsen
Fødselsdato (valgfritt)
LinkedIn adresse (valgfritt)
Sandakerveien 40C, 0473 OSLO
Tlf. 908 07 060
E-post: [email protected]
KVALIFIKASJONER



Kunnskap om norske investeringer i utlandet, spesialisering i sannsynlighetsberegning og
risikoanalyse
Presentasjons- og undervisningserfaring; utarbeidet og avholdt kurs for høgskolestudenter
Svært gode programmeringsferdigheter
UTDANNING
08.13 – 09.15 Mastergrad i matematikk
Universitetet i Oslo
Oppgave: ”Beregning av risiko ved norske investeringsprosjekter i utlandet”
Tilleggsfag: informatikk, fysikk og statsvitenskap.
08.10 – 06.13 Bachelor i realfag, programmet Matematikk, informatikk og teknologi
Universitetet i Oslo
Studieretning: Matematikk. Skrevet prosjektoppgave om ”katastrofeteori” i
forbindelse med avsluttende emne i matematikk.
RELEVANT ERFARING
11.09 – d.d.
Teknisk konsulent
DataSupport AS
Telefonsupport til privatkunder, oppsett av PC og installasjon av programmer,
2 kvelder i uken.
09.12 – 06.13 Nestleder
Realistforeningen UiO
Arrangert foredrag og bedriftspresentasjoner
07.11 – 08.13 Lærer/kursholder
Høgskolen i Agder
Utarbeidet og avholdt sommerkurs i matematikk for 1. års studenter, til sammen
12 uker over tre somre.
08.08 – 10.10 Kundebehandler
Elkjøp, Vågsbygd
Ekspeditør i dataavdeling.
SPRÅK- OG IT- FERDIGHETER


Engelsk: Muntlig meget god, skriftlig god
Meget god kjennskap til MS-Office, Python, Java, C, C++
REFERANSER
Anders Andersen, daglig leder, DataSupport AS, tlf. 27 41 00 01
Kari Karlsen, rektor ved Høgskolen i Agder, tlf. 36 47 58 69