Generalforsamling mandag d. 22. februar 2016 kl. 19.30 på Gråsten

Til alle medlemmer af Gråsten Rideklub af 2004
Hermed indkaldes til
Generalforsamling mandag d. 22. februar
2016 kl. 19.30 på Gråsten Rideskole
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
På valg er:
Carina Auerbach Jørgensen
Else Libach Hansen
modtager ikke genvalg
modtager ikke genvalg
Suppleanter:
Marianne Skaarup Marker
Mads Karkov
7. Valg af udvalg
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt
Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe/the og kage.
Vel mødt!
Hilsen bestyrelsen for GRR4.