plakat til 9. marts

o
m
e
D
s
t
r
a
9. m 8.15
1
l
i
t
0
0
.
7
kl.1 unernes Landsforening)
Ja til
Tryghed
DROP OMPRIORITERINGSBIDRAGET
S
(Komm
2300 Kbh
Sted: KL
,
0
1
e
d
a
mpsg
Weideka
NEJ TIL MILLIARDBESPARELSER
Taler og musik. Medbring fest, farver og flag.
Arrangeres af Velfærdsalliance
dk
og tilsluttede fagforeninger