rapport - Udenrigsministeriet

EKSPORTRÅDET USA
GENERALKONSULATET I NEW YORK
RAPPORT
Praktikantstilling ved handelsafdelingen på Generalkonsulatet i New York
Praktikstillingen ved handelsafdelingen på Generalkonsulatet i New York varer 6 måneder og
begynder 1. august 2016.
Den danske vareeksport til USA oplever fortsat stor vækst grundet den positive
makroøkonomiske situation. Der er derfor stigende behov for handelsafdelingens rolle som
sparringspartner for danske virksomheder i eller på vej til USA. Vi tilbyder i stor udstrækning
den traditionelle service, som private konsulentfirmaer tilbyder. Derudover har vi fokus på
public affairs rådgivning - myndighedskontakt og samarbejde – som en af vores
kernekompetencer. Dette stiller høje krav til vores medarbejdere. Som praktikant her vil du
blive en del af et dynamisk resultatorienteret team bestående af 6 virksomhedsrådgivere og 3
handelspraktikanter.
Eksportrådet i USA er sektorinddelt. I New York vil du få mulighed for at beskæftige dig med
opgaver indenfor følgende sektorer: Healthcare/Life Science, ICT, Design/Arkitektur og
Economic Diplomacy.
Opgaveporteføljen er varieret og består bl.a. af følgende opgaver:
 Markedsovervågning, konkurrentanalyser og markedsanalyser
 Partnership & Joint venture development
 Stakeholder management
 Events
 Rekrutteringsopgaver
 Projektplanlægning
 Interviews af amerikanske og danske virksomheder og organisationer
Her er der brug for et højt serviceniveau og en professionel indsats. Du vil få en travl,
inspirerende og sjov praktikperiode, hvor du bliver inddraget i mange forskelligartede
projekter. Vi har stort fokus på at give den enkelte praktikant ansvar, og du vil blive inddraget
på lige fod med de fastansatte virksomhedsrådgivere. Der er derfor tale om et praktikophold
med rig mulighed for både personlig og faglig udvikling samt mulighed for en unik indsigt i
Udenrigsministeriet og Eksportrådet som arbejdsplads..
Profil
Vi forudsætter, at du som minimum er bachelor og gerne i gang med din overbygning. Du skal
have stor interesse for at arbejde med professionelle konsulentopgaver for danske
virksomheder på det amerikanske marked og være del af et team.
Vi søger selvstændige, nysgerrige og resultatorienterede personer med super gode engelsk
kundskaber i både skrift og tale, samt en lyst til at gøre en forskel for dansk eksportfremme på
verdens største marked. Særlige kompetencer, erfaring eller interesse ift. den relevante sektor
bedes anført i ansøgningen.
Generelle vilkår
Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes
uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis den
pågældendes studiested tillader det. Generalkonsulatet kan yde et månedligt bidrag på op til
3500 DKK, som skal gå til at dække de faste udgifter i forbindelse med opholdet i New York.
Ansøgning
Ansøgning, udfærdiget på engelsk, CV og karakterer fremsendes til [email protected] I
emnefeltet anføres ”Praktik – Handelsafdelingen – [ansøgerens navn]” og fremsendes senest
den 7. marts. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte handelsrådgiver Jonas
Hahn-Petersen på [email protected] Se desuden mere om Generalkonsulatet og Eksportrådets
arbejde i USA på: www.usa.um.dk